Hva er en årlig totalavkastning?

En årlig totalavkastning er opptjent avkastning på en investering hvert år. Det beregnes som et geometrisk gjennomsnitt av avkastningen for hvert år opptjent over en periode. Det er også kjent som den sammensatte årlige vekstraten (CAGR) CAGR CAGR står for den sammensatte årlige vekstraten. Det er et mål på en investerings årlige vekstrate over tid, med hensyn til effekten av sammensatt. . Den å

Les mer
Hva er MIBOR?

Mumbai Inter-Bank Offered Rate (MIBOR) er rentenivået der bankene låner usikrede midler fra hverandre i det indiske interbankmarkedet. Den brukes for tiden som en referansesats for obligasjoner, tidsinnskudd, terminrenteavtaler, rentebytteavtaler og flytende rente. Kursen tilbys bare førsteklasses låntakere og utlånsinstitusjoner, og den beregnes daglig av National Stock Exchange of India, Fixed Income Money Market og Derivative Association of India. Det

Les mer
Hva er de beste økonomiske modelleringsbøkene?

Den beste måten å lære økonomisk modellering Hva er finansiell modellering Finansiell modellering utføres i Excel for å forutsi et selskaps økonomiske resultater. Oversikt over hva som er økonomisk modellering, hvordan og hvorfor bygge en modell. er gjennom praksis. Men hvordan kan du øve hvis du ikke vet hvor du skal begynne? Mange st

Les mer
Hva er et informasjonsintervju?

Et informasjonsintervju refererer til en uformell samtale mellom en jobbsøker og noen som jobber i et selskap Corporation. Et selskap er en juridisk enhet opprettet av enkeltpersoner, aksjeeiere eller aksjonærer, med det formål å operere for profitt. Bedrifter har lov til å inngå kontrakter, saksøke og bli saksøkt, eie eiendeler, betale føderale og statlige skatter og låne penger fra finansinstitusjoner. som de vi

Les mer
Hva er moralsk anledning?

Uttrykket ”moralsk overgrep” refererer til bruken av retoriske appeller, implisitte trusler og overtalelse for å få en person eller en gruppe mennesker til å endre oppførsel. Derfor er moralsk overgrep avhengig av verbale teknikker snarere enn bruk av makt eller tvang for å få folk til å handle på en bestemt måte. I økonomi br

Les mer
Hva er Modeloff?

Modeloff er en global finansiell modellering Hva er finansiell modellering Finansiell modellering utføres i Excel for å forutsi et selskaps økonomiske resultater. Oversikt over hva som er økonomisk modellering, hvordan og hvorfor bygge en modell. konkurranse som krever at deltakere bruker Excel for å løse økonomiske spørsmål og casestudier. Selv om

Les mer
Hva er kunnskap vs visdom?

Kunnskap vs visdom kan betraktes som to sider av samme mynt, men de er tydelig forskjellige ting. Kunnskap kan rett og slett betraktes som å ha "informasjon", mens visdom kan tenkes å ha "erfaring". De er ikke gjensidig utelukkende eller iboende inkluderende: kunnskap er ikke nødvendig for å oppnå visdom, og det er heller ikke en person som er klok bare fordi de er kunnskapsrike. Kun

Les mer
Hva er regnskapsavskrivning mot skatteavskrivning?

Før vi diskuterer regnskapsmessig avskrivning mot skatteavskrivning, la oss først snakke om selve avskrivningen. I hovedsak er avskrivninger en metode for å fordele kostnaden for en materiell eiendel over flere perioder på grunn av reduksjoner i virkelig verdi av eiendelen. Vær oppmerksom på at amortisering Amortisering refererer til handlingen med å betale ned en gjeld gjennom planlagte, forhåndsbestemte mindre innbetalinger. I neste

Les mer
Hva er produksjonsøkonomi?

Produksjon refererer til antall enheter et firma produserer over en gitt tidsperiode. Fra et mikroøkonomisk synspunkt bør et firma som opererer effektivt oppnå god kunnskap om sitt totale produkt, marginale produkt og gjennomsnittlige produkt. I praksis kan bedrifter bruke tallene som beregninger for å ta bedre driftsbeslutninger.

Les mer
Mal for tilbakebetalingsperiode

Denne malen for tilbakebetalingsperioden hjelper deg med å visualisere og bestemme tidsperioden et selskap tar for å få tilbake investeringen. Her er en forhåndsvisning av malen for tilbakebetalingsperioden: Last ned gratis malen Skriv inn navn og e-post i skjemaet nedenfor og last ned gratis malen nå! Til

Les mer