Syndikert lån - Deltakere, fordeler, hvordan det fungerer

Et syndikert lån tilbys av en gruppe långivere som jobber sammen for å gi kreditt til en stor låntaker. Låntakeren kan være et selskap Corporation Et selskap er en juridisk enhet opprettet av enkeltpersoner, aksjeeiere eller aksjonærer, med det formål å operere for fortjeneste. Bedrifter har lov til å inngå kontrakter, saksøke og bli saksøkt, eie eiendeler, betale føderale og statlige skatter og låne penger fra finansinstitusjoner. , et enkelt prosjekt eller en regjering. Hver utlåner i syndikatet bidrar med en del av lånebeløpet, og de deler alle i utlånsrisikoen. En av långiverne fungerer som forvalter (arrangere bank), som administrerer lånet på vegne av de andre långivere i syndikatet. Syndikatet kan være en kombinasjon av ulike typer lån,hver med forskjellige tilbakebetalingsvilkår som er avtalt under forhandlingene Forhandling Taktikk Forhandling er en dialog mellom to eller flere personer med sikte på å oppnå enighet om et spørsmål eller saker der konflikt eksisterer. God forhandlingstaktikk er viktig for forhandlingspartiene å vite for at deres side skal vinne eller for å skape en vinn-vinn-situasjon for begge parter. mellom långivere og låntaker.

Syndikert lån

Lånesyndikering skjer når en enkelt låntaker krever et stort lån (1 million dollar eller mer) som en enkelt utlåner kanskje ikke kan tilby, eller når lånet er utenfor omfanget av långivernes risikoeksponering. Långivere Toppbanker i USA I følge US Federal Deposit Insurance Corporation var det 6 799 FDIC-forsikrede forretningsbanker i USA per februar 2014. Landets sentralbank er Federal Reserve Bank, som ble til etter at passeringen av Federal Reserve Act i 1913 dannet da et syndikat som lar dem spre risikoen og dele i den økonomiske muligheten. Ansvaret til hver utlåner er begrenset til deres andel av det totale lånet. Avtalen for alle medlemmene i syndikatet inngår i en låneavtale.

For å lære teknikker for hvordan du analyserer et selskaps økonomi, sjekk ut Finance's Financial Analysis Fundamentals Course.

Deltakere i et syndikatlån

De som deltar i lånesyndikering kan variere fra en avtale til en annen, men de typiske deltakerne inkluderer følgende:

1. Ordne bank

Arrangeringsbanken er også kjent som hovedansvarlig og har mandat fra låntaker til å organisere finansieringen basert på spesifikke avtalte vilkår for lånet. Banken må anskaffe andre utlånspartier som er villige til å delta i utlånssyndikatet og dele utlånsrisikoen. De økonomiske vilkårene som er forhandlet mellom den ordnede banken og låntakeren, finnes i termarket Term Sheet Template Last ned vårt eksempel på termarkmalen. Et terminolegg skisserer de grunnleggende vilkårene under en investeringsmulighet og ikke-bindende avtale.

Begrepet inneholder detaljer om lånebeløpet, tilbakebetalingsplan Gjeldsplan En gjeldsplan legger opp all gjeld en virksomhet har i en tidsplan basert på løpetid og rentesats. I finansiell modellering, rentekostnadsstrømmer, rentesats, lånets varighet og eventuelle andre gebyrer knyttet til lånet. Arrangeringsbanken har en stor andel av lånet og vil være ansvarlig for å fordele kontantstrømmer blant de andre deltakende långivere.

2. Agent

Agenten i et syndikert lån fungerer som en kobling mellom låntaker og långivere og skylder en kontraktsforpliktelse til både låntaker og långivere. Agentens rolle til långiverne er å gi dem informasjon som gjør det mulig for dem å utøve sine rettigheter i henhold til den syndikerte låneavtalen. Imidlertid har agenten ingen tiltredelsesplikt og er ikke pålagt å gi råd om låntaker eller långivere. Agentens plikt er hovedsakelig administrativ.

3. Tillitsmann

Forvalteren er ansvarlig for å opprettholde sikkerheten til låntakerens eiendeler på vegne av långivere. Syndikerte lånestrukturer unngår å stille sikkerhet til de enkelte långivere hver for seg, siden praksisen vil være kostbar for syndikatet. I tilfelle mislighold er bobestyrer ansvarlig for å håndheve sikkerheten under instruksjoner fra långivere. Derfor har bobestyrer kun en tillitsverksplikt overfor långivere i syndikatet.

Fordeler med et syndikatlån

Følgende er de viktigste fordelene med et syndikert lån:

1. Mindre tid og krefter involvert

Låntakeren er ikke pålagt å møte alle långivere i syndikatet for å forhandle om vilkårene for lånet. Snarere trenger låntakeren bare å møte den ordnede banken for å forhandle og bli enige om lånets vilkår. Arrangøren gjør deretter det større arbeidet med å etablere syndikatet, bringe andre långivere om bord og diskutere lånevilkårene for å avgjøre hvor mye kreditt hver utlåner vil bidra med.

2. Diversifisering av lånevilkår

Siden et syndikert lån er bidratt til av flere långivere, kan lånet struktureres i forskjellige typer lån og verdipapirer. De forskjellige lånetypene tilbyr forskjellige typer renter, for eksempel faste eller flytende renter Flytende rente En flytende rente refererer til en variabel rente som endres over gjeldsforpliktelsens løpetid. Det er det motsatte av en fast rente. , noe som gjør det mer fleksibelt for låntakeren. Dessuten beskytter lån i forskjellige valutaer låntakeren mot valutarisiko som følge av eksterne faktorer som inflasjon og statlige lover og politikker.

3. Stor mengde

Lånesyndikering lar låntakere låne store beløp for å finansiere kapitalintensive prosjekter. Et stort selskap eller en stat kan låne et stort lån for å finansiere leasing av stort utstyr, fusjoner og finansieringstransaksjoner innen telekommunikasjon, petrokjemi, gruvedrift, energi, transport osv. En enkelt långiver ville ikke være i stand til å skaffe midler til å finansiere slike prosjekter, og derfor Å bringe flere långivere til å skaffe finansieringen gjør det enkelt å gjennomføre slike prosjekter.

4. Positivt omdømme

Deltakelsen fra flere långivere for å finansiere låntakers prosjekt er en forsterkning av låntakers gode markedsimage. Låntakere som har betalt syndikerte lån tidligere har fått et positivt rykte blant långivere, noe som gjør det lettere for dem å få tilgang til kredittfasiliteter fra finansinstitusjoner i fremtiden.

Relaterte målinger

Takk for at du leser Finances forklaring på et syndikert lån. Finance tilbyr Financial Modelling & Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA®-sertifisering Bli med på 350 600 studenter som jobber for selskaper som Amazon, JP Morgan og Ferrari-sertifiseringsprogram for de som ønsker å ta karrieren til neste nivå. For å fortsette å lære og fremme karrieren din, vil følgende finansressurser være nyttige:

  • Gjeldskonvensjon Gjeldskonvensjoner Gjeldsforpliktelser er begrensninger som långivere (kreditorer, gjeldshavere, investorer) legger på utlånsavtaler for å begrense låntakers (skyldner) handlinger.
  • Juniortransje Juniortransje En juniortransje er en usikret gjeld som ligger lavere i tilbakebetalingsprioritet enn annen gjeld ved mislighold. Også referert til som ansvarlig gjeld
  • Løftebrev Løftebrev Løftebrev er en formell bindende avtale mellom en långiver og en låntaker. Den beskriver vilkårene og betingelsene for lånet og arten av det potensielle lånet. Det fungerer som avtalen som starter en offisiell lånelånsprosess.
  • Senior- og ansvarlig gjeld Senior- og ansvarlig gjeld For å forstå senior- og ansvarlig gjeld, må vi først gjennomgå kapitalstakken. Capital stack rangerer prioriteten til forskjellige finansieringskilder. Senior og ansvarlig gjeld refererer til deres rang i selskapets kapitalstabel. Ved avvikling betales seniorgjeld først ut

Siste innlegg