LTV / CAC-forhold - Viktig e-handel og SaaS-beregninger

LTV står for "levetidsverdi" per kunde og CAC står for "kundeoppkjøpskostnad". LTV / CAC-forholdet sammenligner verdien til en kunde i løpet av deres levetid, sammenlignet med kostnaden for å anskaffe dem.

Denne e-handelsverdien sammenligner verdien av en ny kunde i løpet av levetiden i forhold til kostnadene ved å anskaffe den kunden.

Hvis LTV / CAC-forholdet er mindre enn 1,0, ødelegger selskapet verdien, hvis forholdet er større enn 1,0, kan det skape verdier, men det kreves mer analyse. Generelt sett er et forhold større enn 3,0 ansett som "bra", men det er ikke nødvendigvis tilfelle.

diagram over LTV / CAC-forholdetDiagram: Finansiell modelleringskurs for e-handel.

Hva er LTV / CAC-forholdsformelen?

Nedenfor er levetidsverdien til formelen for kundeanskaffelseskost:

[(inntekt per kunde - direkte utgifter per kunde) / (1 - kundeoppbevaringsgrad)] /

(antall kunder kjøpt / direkte markedsføringsutgifter)

Eksempel på beregning

Et e-handelsselskap bruker $ 10.000 på en Google AdWords-kampanje og anskaffer 1000 nye kunder. Gjennomsnittlig inntekt per kunde er $ 50, og de direkte kostnadene for å fylle hver bestilling er $ 30. Selskapet beholder 75% av sine kunder per år.

Kundebidragsmargin = $ 50 - $ 30 = $ 20

LTV = $ 20 / (1-75%) = $ 80

CAC = $ 10.000 / 1.000 = $ 10

LTV / CAC-forhold = $ 80 / $ 10 = 8,0 x

I dette tilfellet er forholdet ganske høyt, og selskapet anskaffer lønnsomt kunder, forutsatt at det ikke er enorme faste kostnader i virksomheten.

Last ned gratis malen

Skriv inn navn og e-post i skjemaet nedenfor og last ned gratis malen nå!

Utfordringer med LTV / CAC-forhold

Bidragsmargin er ikke nødvendigvis en god indikasjon på økonomisk fordel. Bedrifter kan ha betydelige faste kostnader som må innregnes.

Retensjonsrater (eller churn rate) endres med tiden og er ikke konstante.

Kundens anskaffelseskostnader endres også med tiden og er ikke konstante.

For å lære mer om CAC og LTV, sjekk ut vårt online kurs om e-handel økonomisk modellering. Dette kurset vil hvem du trinn for trinn skal modellere økonomien til en markedsføringskampanje for en e-handelsvirksomhet.

Mer læring

Hvis du vil vite mer om andre typer avkastning, kan du sjekke ut:

  • Return on Ad spend ROAS (Return on Ad Spend) ROAS (Return on Ad spend spend) er en viktig beregning for e-handel. ROAS måler inntekt generert per dollar brukt markedsføring. Det er en lignende og alternativ lønnsomhetsmåling til avkastning, eller "Return on Investment". ROAS brukes ofte i e-handelsbedrifter for å evaluere effektiviteten av en markedsføringskampanje.
  • Return on Assets Return on Assets & ROA Formula ROA Formula. Return on Assets (ROA) er en type avkastning (ROI) beregning som måler lønnsomheten til en virksomhet i forhold til dens totale eiendeler. Dette forholdet indikerer hvor godt et selskap presterer ved å sammenligne overskuddet (nettoinntekt) det genererer med kapitalen det er investert i eiendeler.
  • Avkastning på egenkapital Avkastning på egenkapital (ROE) Avkastning på egenkapital (ROE) er et mål på selskapets lønnsomhet som tar selskapets årlige avkastning (nettoinntekt) delt på verdien av dets totale egenkapital (dvs. 12%). ROE kombinerer resultatregnskapet og balansen når nettoinntekt eller resultat sammenlignes med egenkapitalen.
  • Resultatmargin Netto fortjenestemargin Netto fortjenestemargin (også kjent som "Profit Margin" eller "Net Profit Margin Ratio") er en finansiell ratio som brukes til å beregne prosentandelen av fortjeneste et selskap produserer av den totale inntekten. Den måler mengden nettoresultat et selskap oppnår per dollar av inntekter.
  • Bidragsmargin Bidragsmargin Bidragsmargin er en virksomhets salgsinntekter minus de variable kostnadene. Den resulterende bidragsmarginen kan brukes til å dekke de faste kostnadene (for eksempel husleie), og når de er dekket, betraktes overskudd som inntjening.
  • Hva er finansiell modellering Hva er finansiell modellering Finansiell modellering utføres i Excel for å forutsi et selskaps økonomiske resultater. Oversikt over hva som er økonomisk modellering, hvordan og hvorfor bygge en modell.
  • Økonomisk modellering for dummier Økonomisk modellering for nybegynnere Finansiell modellering for nybegynnere er vår innledende guide til økonomisk modellering - vi dekker hvordan du bygger en modell, Excel-formler, beste praksis og mer.

For å finne ut mer om finanskarrierer, sjekk ut Finance interaktive karriere kart.

Siste innlegg

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found