Iøynefallende forbruk - Oversikt, årsaker og innflytelse

Iøynefallende forbruk er det å vise frem prangende rikdom for å få status og omdømme i samfunnet. Teorien ble først diskutert av den amerikanske økonomen og sosiologen Thorstein Veblen i sin bok, "The Theory of the Leisure Class", i 1899.

I sin bok sier Veblen at behovet for å konsumere varer for å flagre sin formue går tilbake til stamtiden; Selv om forbruksobjektene har endret seg siden da, har begrepet flamboyant eierskap i det vesentlige holdt seg det samme.

Iøynefallende forbruk

Det er mange grunner til at folk konsumerer påfallende; noen sier det er et resultat av kapitalisme Kapitalisme Kapitalisme er et økonomisk system som åpner for og oppmuntrer privat eierskap til bedrifter som driver med å generere profitt. Også kjent som markedssystemet, er kapitalismen preget av private eiendomsrettigheter til jord, konkurransedyktige markeder, den stabile rettsstaten, fritt opererende kapitalmarkeder etter hvert som samfunn ble mer industrialiserte, mens andre mener at varene vi forbruker og eier definerer hvem vi er som en person.

Teorien om iøynefallende forbruk hjelper oss å forstå den viktige rollen som forbruk i veksten i økonomiske markeder. Markedsøkonomi Markedsøkonomi er definert som et system der produksjonen av varer og tjenester er satt i henhold til de skiftende ønsker og evner til markedet og det moderne samfunnets besettelse med materielle eiendeler.

Å bryte ned iøynefallende forbruk

Det er mange teorier om iøynefallende forbruk, hvorav den første ble utviklet av Thorstein Veblen. Han hevdet at det var et direkte forhold mellom en persons materielle eiendeler og deres status i samfunnet. Den "økonomiske styrken" til et individ portretterte ære og aktelse i et samfunn. Det innebar overdådig forbruk av luksusvarer som smykker.

Videre hevdet Veblen at varene som ble konsumert av slike individer, var bortkastede og ikke hadde noen praktisk nyttig verdi for kjøperen. Kjøpertyper Kjøpertyper er et sett med kategorier som beskriver forbrukernes vaner. Forbrukeratferd avslører hvordan man appellerer til mennesker med forskjellige vaner. Han betegnet forbruket av varene som et iøynefallende avfall.

I 1967 ble teorien videreutviklet av en annen amerikansk økonom, James Duesenberry, som først beskrev "bandwagon" eller "demonstration" -effekten. Duesenberry hevdet at folk kjøpte varer og tjenester for å bevare selvtilliten og holde tritt med samfunnets forventninger.

Årsaker bak iøynefallende forbruk

Det finnes mange teorier om hvorfor folk konsumerer iøynefallende. Noen teoretikere hevder at det skyldes individers konkurransedyktige natur. Eierskapet av luksuriøse varer uttrykker eiernes overlegenhet over ikke-eierne. Derfor konkurrerer folk med hverandre om eierskap av slike varer, noe som forårsaker iøynefallende forbruk.

En annen teori hevder at det er usikkerheten til enkeltpersoner som driver dem til å konsumere materielle gjenstander. Folk bruker luksusvarer for å skjule sin personlige usikkerhet; de tror deres materielle eiendeler definerer deres offentlige image og maskerer deres mangler.

I sin bok hevdet Veblen at reklame 5 P's of Marketing The 5 P's of Marketing - Product, Price, Promotion, Place, and People - er viktige markedsføringselementer som brukes til å posisjonere en virksomhet strategisk. De 5 P-ene spiller en stor rolle i iøynefallende forbruk. Når et selskap annonseres som et luksusmerke, vil mange forbinde seg med produktet. Dette fører til iøynefallende forbruk ettersom folk tror de vil oppnå et positivt selvbilde når de kjøper luksusmerkeprodukter.

Luksusvarer

Kulturell innflytelse på iøynefallende forbruk

I følge Veblens teori konsumerer folk iøynefallende av to hovedårsaker - for å bli anerkjent av sine jevnaldrende og for å oppnå en høyere sosial status i samfunnet. Begge faktorene er en refleksjon av kulturen og den sosiale eller økonomiske klassen som forbrukerne bor i.

Iøynefallende forbruk definerer en persons personlige og offentlige oppfatninger. Samfunn som gir vekt på eksterne verdier kalles kollektivistiske kulturer. Dette er fordi kjøpsbeslutninger i stor grad er basert på det ytre selvet og det offentlige bildet av en person.

I følge denne teorien vil et individ velge produkter som forbedrer deres status i samfunnet i stedet for å tilfredsstille sine personlige behov. Derfor, i en kollektivistisk kultur, er den viktigste driveren for iøynefallende forbruk "anerkjennelse av andre."

Konklusjon

Iøynefallende forbruk er en teori som er både økonomisk og psykologisk. De økonomiske forholdene som et individ bor i kan være en avgjørende faktor for om en person bestemmer seg for å konsumere varer på en iøynefallende måte eller ikke.

Mens mange faktorer bidrar til iøynefallende forbruk, er drivkraften bak slik aktivitet ønsket om "anerkjennelse av andre", som Thorstein Veblen berømt uttalte i sin bok.

Flere ressurser

Finance tilbyr Financial Modelling & Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA®-sertifisering Bli med på 350 600 studenter som jobber for selskaper som Amazon, JP Morgan og Ferrari-sertifiseringsprogram for de som ønsker å ta karrieren til neste nivå. For å fortsette å lære og fremme karrieren din, vil følgende finansressurser være nyttige:

  • Forbrukeroverskudd Forbrukeroverskudd Forbrukeroverskudd, også kjent som kjøpers overskudd, er det økonomiske målet for kundens fordel. Et overskudd oppstår når forbrukerens vilje til å betale for et produkt er større enn markedsprisen.
  • Law of Demand Law of Demand Loven om etterspørsel sier at mengden som kreves av en vare viser et omvendt forhold til prisen på en vare når andre faktorer holdes konstant (cetris peribus). Det betyr at etter hvert som prisen øker, reduseres etterspørselen.
  • Nettverkseffekt Nettverkseffekt Nettverkseffekten er et fenomen der nåværende brukere av et produkt eller en tjeneste tjener på en eller annen måte når produktet eller tjenesten blir adoptert av flere brukere. Denne effekten blir skapt av mange brukere når verdien tillegges deres bruk av produktet. Det største og mest kjente eksemplet på en nettverkseffekt er Internett.
  • Veblen Varer Veblen Varer Veblen Varer er en klasse varer som ikke strengt følger loven om etterspørsel, som sier at det eksisterer et omvendt forhold mellom prisen på en vare eller tjeneste og mengden som kreves av den varen eller tjenesten.

Siste innlegg