Pitchbook - Oversikt, eksempler, typer, komponenter i Pitchbooks

En pitchbook er en salgsbok som brukes av investeringsbanker Liste over de beste investeringsbankene Liste over de 100 beste investeringsbankene i verden sortert alfabetisk. Topp investeringsbanker på listen er Goldman Sachs, Morgan Stanley, BAML, JP Morgan, Blackstone, Rothschild, Scotiabank, RBC, UBS, Wells Fargo, Deutsche Bank, Citi, Macquarie, HSBC, ICBC, Credit Suisse, Bank of America Merril Lynch å selge produkter og tjenester, så vel som å pitch potensielle kunder. Hensikten med en pitchbook er å sikre en avtale med potensielle kunder. Det gir en oversikt over firmaet, inkludert historisk informasjon, økonomisk styrke. Tre regnskaper De tre regnskapene er resultatregnskapet, balansen og kontantstrømoppstillingen. Disse tre kjerneuttalelsene er intrikate, og tjenestene er tilgjengelige for potensielle kunder.Lær mer på Finance's PowerPoint & Pitchbooks Course!

PitchbookInnholdsfortegnelse - Finance's Pitchbook Template for Investment Banking

Hvis pitchboken brukes av investeringsrådgivere, kan den inkludere deres biografiske informasjon som erfaring, utdanningskvalifikasjoner, lisenser Topp økonomisertifiseringsliste over de beste finanssertifiseringene. Få en oversikt over de beste økonomiske sertifiseringene for fagfolk over hele verden som arbeider i feltet. Denne guiden sammenligner de 6 beste programmene for å bli en sertifisert finansanalytiker fra forskjellige programleverandører som CFA, CPA, CAIA, CFP, FRM, FMVA og bransjepriser. Salgsteamet til en investeringsbank bruker detaljene i pitchbook for å selge sine tjenester til potensielle kunder.

Typer Pitchbooks

Det finnes flere typer pitchbooks. De inkluderer:

General Pitchbook

En generell pitchbook gir en generell oversikt over firmaet og inneholder viktig informasjon som tidligere vellykkede investeringer, nylige trender i markedet, nåværende avtaler og informasjon om fortjeneste. Den inneholder også informasjon om organisasjonen, som nøkkelledere i selskapet, selskapets størrelse, global tilstedeværelse og bedriftshistorie.

En annen komponent i en generell pitchbook er en tidligere klientliste. Den inkluderer en sektorspesifikk klientliste med de respektive tjenestene de får. Til slutt kan pitchbooken også gi detaljer om firmaets konkurranse. Den inkluderer en oversikt over firmaets hovedkonkurrenter, deres ytelse og firmaets markedsposisjon overfor konkurrentene.

Deal Pitchbook

En avtalehåndbok utarbeides for spesifikke avtaler, med fokus på hvordan verdipapirforetaket kan levere tjenester som imøtekommer kundens økonomiske behov. For eksempel, hvis pitchbook er for en børsintroduksjon (IPO) er en første børsnotering det første salget av aksjer utstedt av et selskap til publikum. Før en børsnotering betraktes et selskap som et privat selskap, vanligvis med et lite antall investorer (grunnleggere, venner, familie og forretningsinvestorer som venturekapitalister eller engelinvestorer). Lær hva en børsnotering er, den vil skissere hvordan tilbudet vil være til fordel for den potensielle klienten. Det vil også vise sammenlignbare børsnoteringer som investeringsbanken håndterte i den siste tiden innen kundens bransje.

Avtalen pitchbook bruker grafer for å vise firmaets oversikt, markedspriser, trender og verdsettelsesoppsummering. Siden toneboken fokuserer på spesifikke tilbud, inneholder den en liste over potensielle kjøpere, finansielle leverandører, anskaffelse og en kort oversikt. Avtalen pitchbook gir også et sammendrag av forslag og anbefalinger for å oppnå klientens mål.

Ledelsespresentasjoner

Ledelsespresentasjoner brukes til å tone potensielle investorer etter at selskapet når en avtale med potensielle kunder. Presentasjonen inkluderer informasjon om klientens selskap, investeringsbehov, økonomiske forhold, økonomiske forhold Nasjonale forhold opprettes ved bruk av numeriske verdier hentet fra regnskapet for å få meningsfull informasjon om et selskap og detaljer om prosjektet som må finansieres. Spesifikke data inkluderer produktene og tjenestene som tilbys av klienten, markedsoversikt, ledende selskapsledere, en historie med økonomiske resultater og fremtidige vekstutsikter.

For at ledelsespresentasjoner skal være omfattende, må investeringsbanken jobbe direkte med sine kunder for å sikre at tonehøyde inneholder så mange detaljer om selskapet som mulig.

Selg side M&A Pitchbooks

M&A pitchbøker på salgssiden er mer populære blant investeringsbanker. De opprettes når en klient nærmer seg en investeringsbank på jakt etter potensielle kjøpere. Kunden kan være et stort selskap som ønsker å selge en avdeling eller del av virksomheten, eller et firma som ønsker en partner for å skaffe seg det av strategiske årsaker.

Hovedformålet med en salgs- og M & A-pitchbook er å overbevise klienten om hvorfor de skal velge investeringsbanken for å håndtere transaksjonen. Den inneholder en liste over potensielle kjøpere av klientens virksomhet, verdsettelsesoppsummering, anbefalinger, liste over bankens vellykkede avtaler i kundens bransje, og en vedleggsseksjon.

pitchbook lysbilde

Komponenter i en pitchbook

En typisk pitchbook består av følgende seksjoner:

Bankintroduksjon

Banken bruker denne delen for å introdusere hvem de er og hvorfor de er de beste i bransjen. Det gir en oversikt over transaksjonene den har håndtert med suksess og noen av bransjeprisene den vant tidligere. Den inneholder også informasjon om hvordan den rangeres i bransjen sammenlignet med konkurrentene. Bankinnledningen inneholder også en biografi om teammedlemmene som er involvert i transaksjonen, og beskriver deres erfaringer, utdannelse, kvalifikasjoner og hvorfor de er de beste menneskene for jobben.

Markedsoppdatering

Markedsoppdateringsdelen brukes til å vise den nåværende tilstanden til finansmarkedene. Kunden vil være interessert i denne delen for å se bankens tanker om retning av finansmarkedene. For at banken skal være foran konkurrentene, må den demonstrere et smart perspektiv på markedet og gi overbevisende grunner til at det nå er den beste tiden å investere. Avsnittet kan inneholde diagrammer og grafer for å beskrive dagens trender og markedsposisjon i kundens bransje.

Transaksjonsstrategi

Transaksjonsdelen gir detaljer om strategien som banken vil bruke for å dekke kundens behov, avhengig av om klienten ønsker å utstede en børsnotering, selge en virksomhet eller finne en strategisk partner. Banken gir detaljer om potensielle kjøpere i en M & A-transaksjon, hvor mye kapital banken kan samle inn, gebyret som skal belastes, og tidspunktet for transaksjonen.

Verdsettelsesmetoder

Banken viser verdsettelsesmetodene den brukte for å komme til visse konklusjoner. For eksempel kan banken bruke sammenlignbare analyser for å måle kundens virksomhet mot andre lignende selskaper i markedet. Det oppnår tallene ved hjelp av salg, inntekter og verdsettelsesmultipler som PE og handelsmultipler. Andre verdsettelsesmetoder som kan brukes inkluderer finansiell modellering og DCF-analyse.

blindtarm

Vedleggsseksjonen inneholder informasjon om sikkerhetskopi av informasjonen som er gitt i selve pitchboken. Den er lagt til som den siste delen av pitchbooken og inneholder informasjon om forutsetningene som brukes til å beregne fremtidige anslag, økonomiske rapporter, WACC-beregninger, etc.

pitchbook eksempel side

Hvem forbereder en pitchbook?

Pitchbook-forberedelsen involverer mange parter, inkludert administrerende direktør, visepresident, tilknyttede selskaper og analytikere. Vanligvis kommer seniorbankirene (hovedsakelig administrerende direktør og konserndirektør) med en oversikt over pitchbooken, basert på den økonomiske løsningen som klienten leter etter. Oversikten vil da bli sendt til tilknyttede selskaper og analytikere for å gjøre analysen og komme med tall knyttet til klientens bransje.

Investeringsbankfolk må sørge for at de bruker den nyeste bransjeinformasjonen til å forberede banen for å slå konkurransen og overbevise klienten om at de er de beste i bransjen. Pitchbook vil ofte inneholde en rekke utkast som gjennomgår flere endringer for å sikre at de er perfekte og uten typografiske feil.

Lær mer på Finance's PowerPoint & Pitchbooks Course!

Relaterte målinger

Finance er den offisielle leverandøren av den globale Financial Modelling & Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA®-sertifisering. Bli med på 350 600 studenter som jobber for selskaper som Amazon, JP Morgan og Ferrari-sertifiseringsprogram, designet for å hjelpe alle med å bli en finansanalytiker i verdensklasse . For å fortsette karrieren din, vil de ekstra økonomiressursene nedenfor være nyttige:

  • Sammenlignbar selskapsanalyse Sammenlignbar selskapsanalyse Hvordan utføre sammenlignbar selskapsanalyse. Denne guiden viser deg trinn for trinn hvordan du bygger sammenlignbare selskapsanalyser ("Comps"), inkluderer en gratis mal og mange eksempler. Comps er en relativ verdsettelsesmetodikk som ser på forholdstall for lignende offentlige selskaper og bruker dem til å utlede verdien av en annen virksomhet
  • Bedriftsstruktur Bedriftsstruktur Bedriftsstruktur refererer til organisering av forskjellige avdelinger eller forretningsenheter i et selskap. Avhengig av selskapets mål og bransjen
  • Finansanalyseforhold Ordliste Finansanalyseforhold Ordliste Ordliste med begreper og definisjoner for vanlige begreper for finansiell analyse. Det er viktig å ha forståelse for disse viktige begrepene.
  • Nøkkelspillere på kapitalmarkedene Nøkkelspillere på kapitalmarkedene I denne artikkelen gir vi en generell oversikt over nøkkelaktørene og deres respektive roller i kapitalmarkedene. Kapitalmarkedene består av to typer markeder: primær og sekundær. Denne guiden vil gi en oversikt over alle de store selskapene og karriereene i kapitalmarkedene.

Siste innlegg