Kumulativ frekvensfordeling - Oversikt, hvordan lage

Kumulativ frekvensfordeling er en form for en frekvensfordeling som representerer summen av en klasse og alle klassene under den. Husk at frekvensfordeling er en oversikt over alle forskjellige verdier (eller klasser av verdier) og deres respektive forekomst.

Den kumulative frekvensfordelingen er ekstremt nyttig når vi trenger å bestemme frekvensen opp til en viss terskel.

Hvordan lage en kumulativ frekvenstabell?

En kumulativ frekvenstabell er en enkel visuell fremstilling av de kumulative frekvensene for hver enkelt verdi eller kategori.

Tenk på følgende eksempel. Som finansanalytiker i et e-handelsselskap Startup Valuation Metrics (for internettbedrifter) Startup Valuation Metrics for internet companies. Denne guiden skisserer de 17 viktigste verdiene for verdsettelse av e-handel for internett begynner å bli verdsatt. Du vil forstå hvor ofte kunder kjøper produktene dine til en pris av opptil $ 500.

Problemet ditt kan løses ved hjelp av den kumulative frekvenstabellen. Tabellen kan enkelt bygges ved å følge trinnene nedenfor:

  1. Finn de individuelle frekvensene for hver enkelt verdi eller kategori.
  2. Ordne innhentede data i stigende rekkefølge.

Eksempel på kumulativ frekvens

  1. Den kumulative frekvensen til en distinkt kategori (i vårt eksempel, en prisklasse) beregnes ved å finne summen av en kategoris frekvens og de totale frekvensene for alle kategoriene under den. Merk at den kumulative frekvensen til den første kategorien er lik kategoriens individuelle frekvens.

La oss finne de kumulative frekvensene for noen få kategorier i vårt eksempel:

Kumulativ frekvens ($ 0- $ 50) = 800

Kumulativ frekvens ($ 50 - $ 100) = 800 + 1200 = 2000

Kumulativ frekvens ($ 100 - $ 500) = 800 + 1200 + 700 = 2700

Vår kumulative frekvenstabell skal se ut som den nedenfor:

Resultat Tabell

Ved å bruke tabellen over kan du enkelt identifisere at kunder 2700 ganger kjøpte produkter med priser opp til $ 500.

Hvordan lage en kumulativ frekvensfordelingsgraf i Excel?

En kumulativ frekvensfordelingsgraf er et annet kraftig verktøy for å visualisere den kumulative frekvensfordelingen. Grafen kan opprettes som et tillegg til den kumulative frekvensfordelingstabellen. Det kan enkelt gjøres ved hjelp av Microsoft Excel.

Opprettelsen av den kumulative frekvensfordelingsgrafen innebærer følgende trinn:

  1. Lag den kumulative frekvensfordelingstabellen i Excel ved å følge trinnene beskrevet i forrige avsnitt.
  2. I tabellen velger du kolonnene som inneholder navnene på verdier eller kategorier og kolonnen som inneholder de kumulative frekvensene. Velg Sett inn -> Diagrammer -> Scatterplot -> Scatter med glatte linjer (eller Scatter med rette linjer) .

Spred med glatte linjer

Alternativt kan du velge Sett inn -> Diagrammer -> Søylediagram -> Klyngede kolonner . Denne metoden lager et enkelt histogram Histogram Et histogram brukes til å oppsummere diskrete eller kontinuerlige data. Med andre ord gir et histogram en visuell tolkning av numeriske data ved å vise antall datapunkter som faller innenfor et spesifisert verdiområde (kalt "søppelbøtter"). Et histogram ligner på et loddrett søylediagram. Imidlertid et histogram,.

Histogram

Flere ressurser

Finance tilbyr Financial Modelling & Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA®-sertifisering Bli med på 350 600 studenter som jobber for selskaper som Amazon, JP Morgan og Ferrari-sertifiseringsprogram for de som ønsker å ta karrieren til neste nivå. For å fortsette å lære og fremme karrieren din, vil følgende finansressurser være nyttige:

  • Grunnleggende statistikkbegreper i økonomi Grunnleggende statistikkbegreper for økonomi En solid forståelse av statistikk er avgjørende for å hjelpe oss med å bedre forstå økonomi. Videre kan statistikkonsepter hjelpe investorer å overvåke
  • Kjøpertyper Kjøpertyper Kjøpertyper er et sett med kategorier som beskriver forbrukernes bruksvaner. Forbrukeratferd avslører hvordan man appellerer til mennesker med forskjellige vaner
  • Central Tendency Central Tendency Sentral tendens er et beskrivende sammendrag av et datasett gjennom en enkelt verdi som gjenspeiler sentrum av datadistribusjonen. Sammen med variabiliteten
  • Typer av grafer Typer av grafer Topp 10 typer grafer for datapresentasjon du må bruke - eksempler, tips, formatering, hvordan du bruker disse forskjellige grafene for effektiv kommunikasjon og i presentasjoner. Last ned Excel-malen med søylediagram, linjediagram, sektordiagram, histogram, foss, spredningsdiagram, kombinasjonsdiagram (søyler og linje), målediagram,

Siste innlegg