Lederskapsteorier - Lær om viktige ledelsesteorier

Lederskapsteorier er tankeskoler som fremføres for å forklare hvordan og hvorfor visse individer blir ledere. Teoriene understreker trekkene Lederskapstrekk Ledertrekk refererer til personlige egenskaper som definerer effektive ledere. Ledelse refererer til evnen til et individ eller en organisasjon til å veilede enkeltpersoner, team eller organisasjoner mot oppfyllelse av mål og mål. Ledelse spiller en viktig funksjon i ledelse og atferd som enkeltpersoner kan vedta for å øke sine egne lederegenskaper.

Lederskapsteorier

Tidlige studier av lederskapets psykologi pekte på det faktum at lederegenskaper er iboende evner som mennesker er født med. Det var ikke før nylig at formelle ledelsesteorier dukket opp, til tross for at lederskap ble et begrep av interesse i begynnelsen av tiden.

Lederskap i et blikk

En leder er avgjørende for suksessen til hvert lag. Ta for eksempel et orkester som består av alle de beste musikerne i verden, men som ikke har en dirigent. Selv om hvert medlem av orkesteret kan spille perfekt alene, vil de bare produsere en inkompatibel melodi i fravær av en dirigent. Det samme konseptet gjelder samfunn, selskaper Bedriftsstruktur Bedriftsstruktur refererer til organisering av forskjellige avdelinger eller forretningsenheter i et selskap. Avhengig av selskapets mål og bransjen og land. Uten en leder vil ingenting noen gang løpe greit.

Så, hva gjør ledere til de de er? Hvorfor er noen mennesker valgt som ledere og presidenter mens resten forblir tilhengere? Lederskapsteorier ble utviklet for å finne svar på disse spørsmålene.

Sentrale ledelsesteorier

1. Great Man Theory

I følge Great Man Theory (som kanskje skal kalles Great Person Theory) blir ledere født med akkurat de rette egenskapene og evnene til å lede - karisma, intellekt, selvtillit, kommunikasjonsevner og sosiale ferdigheter Mellommenneskelige ferdigheter Mellommenneskelige ferdigheter er ferdighetene kreves for effektivt å kommunisere, samhandle og jobbe med enkeltpersoner og grupper. De med gode mellommenneskelige ferdigheter er sterke verbale og ikke-verbale kommunikatorer og blir ofte ansett for å være "gode med mennesker". .

Teorien antyder at evnen til å lede er iboende - at de beste lederne blir født, ikke skapt. Det definerer ledere som tapre, mytiske og ordinerte til å øke ledelsen når situasjonen oppstår. Begrepet "Great Man" ble vedtatt på den tiden fordi ledelse var forbeholdt menn, spesielt i militærledelse.

2. Egenskapsteori

Egenskapsteorien ligner veldig på Great Man Theory. Den er basert på egenskapene til forskjellige ledere - både de vellykkede og mislykkede. Teorien brukes til å forutsi effektiv ledelse. Vanligvis sammenlignes de identifiserte egenskapene med potensielle leders for å fastslå sannsynligheten for å lede effektivt.

Forskere som forsker på egenskapsteorien, prøver å identifisere lederegenskaper fra forskjellige perspektiver. De fokuserer på de fysiologiske egenskapene som utseende, vekt og høyde; demografi som alder, utdanning og familiær bakgrunn; og intelligens, som omfatter avgjørende, dømmekraft og kunnskap.

3. Beredskapsteori

Beredskapsteorien vektlegger forskjellige variabler i en spesifikk setting som bestemmer hvilken lederstil som er best egnet for den nevnte situasjonen. Det er basert på prinsippet om at ingen lederstil er anvendelig i alle situasjoner.

Kjente lederforskere Hodgson og White mener at den beste formen for ledelse er en som finner den perfekte balansen mellom atferd, behov og kontekst. Gode ​​ledere har ikke bare de rette egenskapene, men de er også i stand til å evaluere behovene til sine følgere og situasjonen. Oppsummert antyder beredskapsteorien at god ledelse er en kombinasjon av mange viktige variabler.

4. Situasjonsteori

Situasjonsteorien ligner på beredskapsteorien, da den også foreslår at ingen lederstil overgår andre. Som navnet antyder, antyder teorien at ledelse er avhengig av situasjonen. Enkelt sagt, ledere bør alltid tilsvare sitt lederskap til den respektive situasjonen ved å vurdere bestemte variabler, for eksempel type oppgave, tilhengernes art og mer.

Som foreslått av USAs professor Paul Hersey og lederguru Ken Blanchard, blander situasjonsteorien to nøkkelelementer: lederstil og tilhengernes modenhetsnivå. Hersey og Blanchard klassifiserte modenhet i fire forskjellige grader:

  • M1 - Teammedlemmer har ikke motivasjon eller taktiske ferdigheter for å fullføre nødvendige jobber.
  • M2 - Teammedlemmer er villige og ambisiøse for å oppnå noe, men de mangler den nødvendige evnen.
  • M3 - Teammedlemmer har ferdighetene og kapasiteten til å utføre oppgaver, men de er ikke villige til å ta ansvar.
  • M4 - Teammedlemmer har alle de rette talentene og er motivert for å fullføre prosjekter.

I henhold til situasjonsteori utøver en leder en bestemt form for ledelse basert på modenhetsnivået til hans eller hennes team.

5. Atferdsteori

I Behavioral Theory fokuseres det på ledernes spesifikke atferd og handlinger i stedet for deres egenskaper eller egenskaper. Teorien antyder at effektiv ledelse er resultatet av mange lærte ferdigheter.

Enkeltpersoner trenger tre primære ferdigheter for å lede sine tilhengere - tekniske, menneskelige og konseptuelle ferdigheter. Tekniske ferdigheter refererer til lederens kunnskap om prosessen eller teknikken; menneskelige ferdigheter betyr at man er i stand til å samhandle med andre individer; mens konseptuelle ferdigheter gjør det mulig for lederen å komme med ideer for å drive organisasjonen eller samfunnet jevnt.

Viktige ledelsesteorier (diagram)

Bruke lederskapsteorier på arbeidsplassen

I stor grad har ledelsesteorier bidratt til å forme og forme den typen styring som eksisterer i dag. Mange aspekter av disse teoriene kan brukes for å hjelpe en med å forbedre hans eller hennes lederegenskaper.

1. Maksimer styrkene dine

Som foreslått av Egenskapsteorien, er effektiv ledelse avhengig av egenskapene man har. Ledere bør strebe etter å fokusere på styrkene sine i stedet for svakhetene. Styrkene varierer fra leder til leder og kan omfatte:

  • En sterk vilje er avgjørende for å holde seg spenstig og se ledere gjennom vanskelige tider. Uansett hvor utfordrende situasjonen kan være, er en viljestyret leder i stand til å finne indre styrke og fortsette til han eller hun overvinner alle utfordringene.
  • En avgjørende natur er en annen styrke som noen ledere har. Besluttsomhet betyr at når andre kan være forvirret, kan en leder rolig vurdere situasjonen og velge en handling for å forene alle. Men siden de kanskje ikke alltid tar de riktige beslutningene, må de også være villige til å lære av sine feil.

2. Vær inkluderende ledere

Noen av de mer komplekse situasjonsteoriene legger vekt på å fokusere på mennesker. Det betyr at de anerkjenner enkeltpersoner som deres største eiendeler og ikke bare bare antall ansatte. Å være en inkluderende leder krever at man hele tiden involverer andre mennesker i deres ledelse, enten det er ved alltid å ta imot tilbakemeldinger fra andre eller delegere mer ansvar til andre enn andre former for ledelse.

Viktige takeaways

Det er mange måter å definere lederskap på. Noen ledelsesteorier prøver å forklare hva som skiller en leder, mens noen forklarer hvordan store ledere blir til. The Great Man Theory mener at de iboende egenskapene man blir født med, bidrar til god ledelse. Situasjonsteori anbefaler ledere å innføre en lederstil avhengig av situasjonen, mens atferdsteorien handler om å lære ferdighetene som er nødvendige for å bli en god leder.

Lederskapsteorier eksisterer ikke bare i historien. De er konsepter med handlingsråd som kan adopteres av mange, fra ledere til lokalledere og myndighetspersoner.

Relaterte målinger

Takk for at du leser Finance's guide til ledelsesteorier. Finance tilbyr Financial Modelling & Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA®-sertifisering Bli med på 350 600 studenter som jobber for selskaper som Amazon, JP Morgan og Ferrari-sertifiseringsprogram for de som ønsker å ta karrieren til neste nivå. For å fortsette utviklingen din som en finansanalytiker i verdensklasse, vil disse tilleggsressursene være nyttige:

  • Adaptiv ledelse Adaptiv ledelse Adaptiv ledelse en ledermodell som ble introdusert av Ronald Heifetz og Marty Linsky. Heifetz definerer det som handlingen med å mobilisere en gruppe individer for å takle tøffe utfordringer og dukke opp seirende til slutt. Folks oppfatning av lederskap i dag er veldig forskjellig fra de siste årene
  • Bedrager syndrom bedrager syndrom bedrager syndrom, eller bedrager erfaring, er mangel på evne til å internalisere personlige prestasjoner og konstant frykt for å bli utsatt som en "svindel". Begrepet ble først brukt i 1978 av psykologene Pauline R. Clance og Suzanne A. Imes. Personer med bedragersyndrom avskjediger
  • Mellommenneskelig intelligens Mellommenneskelig intelligens Mellommenneskelig intelligens refererer til en persons evne til å forholde seg godt til mennesker og administrere relasjoner. Det gjør det mulig for folk å forstå behovene og motivasjonen til de rundt seg, noe som bidrar til å styrke deres generelle innflytelse. Mennesker med mellommenneskelig intelligens
  • Ledelse ved eksempel Ledelse ved eksempel Ledelse er en prosess der et individ påvirker atferd og holdninger til andre mennesker. Ledelse med et godt eksempel hjelper andre mennesker å se hva som ligger

Siste innlegg