Tilbyr memorandum - innhold, eksempel og hva som er inkludert

Et tilbudsmemorandum er også kjent som et noteringsnotat. Det brukes som et verktøy for å tiltrekke seg eksterne investorer, enten målrettet mot en kjent gruppe eller bare ber om villige investorer generelt. Dokumentet gjør det mulig for investoren å forstå investeringen i detalj, for å hjelpe dem med å vurdere deres interesse for å delta i avtalen. En investeringsbankmann Hva gjør investeringsbankfolk? Hva gjør investeringsbankfolk? Investeringsbankfolk kan jobbe 100 timer i uken med å utføre forskning, økonomisk modellering og bygningspresentasjoner. Selv om det har noen av de mest ettertraktede og økonomisk givende stillingene i banknæringen, er investeringsbank også en av de mest utfordrende og vanskelige karriereveiene, men Guide to IB utarbeider ofte et tilbudsnotat på vegne av bedriftseiere.

Tilbyr memorandum

I investeringsfinansiering Investment Banking Jobbbeskrivelse Denne Investment Banking Jobbbeskrivelsen skisserer de viktigste ferdighetene, utdannelsen og arbeidserfaringen som kreves for å bli IB-analytiker eller tilknyttet, et tilbudsmemorandum er en slags detaljert forretningsplan som fremhever informasjon som en investor krever forstå virksomheten. Den gir detaljer om vilkårene for engasjement, potensielle risikoer forbundet med virksomheten, og en detaljert beskrivelse av virksomheten til virksomheten.

Dokumentet inkluderer også ofte en abonnementsavtale som fungerer som en kontrakt mellom de to partene, dvs. investoren og det utstedende selskapet. Investeringer følger formelt disse retningslinjene og kreves for det meste av verdipapirtilsynsmyndigheter. Et prospekt ligner et tilbudsmemorandum, men det første er for børsnoterte emisjoner, mens det siste er for private emisjoner.

Forretningsvekst krever en injeksjon av kapital som er hentet fra investorer. Tilbudsmemorandummet er en del av investeringsprosessen. For eksempel kan et selskap bestemme seg for å øke antall kontorer, noe som vil kreve en betydelig mengde midler. Prosessen begynner med at firmaet bestemmer hvor mye de trenger for utvidelsen.

Deretter utarbeider en investeringsbankmann tilbudsnotatet, som må være i samsvar med eksisterende prosedyrer og verdipapirlover og -bestemmelser. Selskapet velger deretter hvem de skal utstede dokumentet med, avhengig av deres målrettede investorer. Det er omtrent som prosessen med å gjøre en børsnotering, men et tilbudsnotat er rettet mot en investering i rettet emisjon snarere enn at selskapet søker midler som blir børsnotert.

Tilbyr Memorandum Eksempel

International Metals Trading LLC har offentlig lagt ut et tilbudsmemorandum på slideshare.net. Presentasjonen (nedenfor) gir et tydelig eksempel på et memorandum som kan være nyttig for å få et klart bilde av hva som vanligvis er inkludert i dokumentet og hvordan det faktisk ser ut.

Tilbyr Memorandum Eksempel

Se hele dokumentet her.

Innholdet i tilbudsnotatet

Et tilbudsnotat inneholder nøkkelinformasjon om selskapets fremtidige vekststrategi, kommende muligheter i markedet, strategi for å oppnå fremtidige anslag og detaljer om konkurranse på markedet. Hvordan den nåværende ledergruppen planlegger å håndtere svakheter, skalerbarhet i driften osv., Er beskrevet i dokumentet.

Investeringsbanken, finansielle rådgivere og lignende, bør gi verdifull informasjon, men tilbudsnotatet bør også inneholde informasjon direkte fra selskapet. Hver klausul bør undersøkes og undersøkes for å sikre at den er fri for feil eller mangler. Dokumentet er ment å gi selskapet en mulighet til å overbevise målrettede investorer, og det skal være feilfritt for dette formålet.

Eksempel på tilbud om innholdsfortegnelse:

 1. Sammendrag av tilbudet
 2. Virksomhetssammendrag
 3. Krav til kjøpere
 4. Fremtidsrettet informasjon (økonomisk)
 5. Risikofaktorer
 6. Bruk av inntekt
 7. Ledelse
 8. Kompensasjon
 9. Styret
 10. Kapitaliseringstabell og fortynning
 11. Juridisk informasjon

Dokumentet skal presentere data for å vise selskapets fremgang, og gi fremtidige anslag, og fremheve ulike strategier som implementeres for å takle utfordringer. Den skal presentere et realistisk bilde av bransjen selskapet opererer i og vise investoren tydelig hva selskapets utsikter og mål er.

Falske opplysninger er farlige og kan tiltrekke seg store bøter hvis det fastslås at investorer er blitt lurt til å forplikte seg. Detaljene på balansen skal presenteres for å fortelle investoren hva virksomheten er verdt i eiendeler og forpliktelser, noe som også hjelper investoren med å avgjøre om aksjeverdien er verdt å forplikte investeringen.

Til slutt bør presentasjonen fremstille selskapet som en verdifull enhet som alle skal føle seg heldige å få muligheten til å investere i.

Viktigheten av å utstede et tilbudsmemorandum

Dokumentet er juridisk bindende, og dets betydning går utover å være et nødvendig dokument i investeringsprosessen for både selgere og investorer. Dokumentprotokollen hjelper investoren med å forstå mulighetene som blir presentert i investeringen, overhengende risiko, potensiell avkastning, operasjonene som er involvert, og den generelle kapitalstrukturen Kapitalstruktur Kapitalstruktur refererer til gjeld og / eller egenkapital som et firma bruker for å finansiere virksomheten og finansierer eiendelene. Et firmas kapitalstruktur.

Tilbudsmemorandumet gir også beskyttelse for investoren og for utstedere av verdipapirer. Utstederen er pålagt å følge bokstavene alle forskrifter som er skissert av SEC (Securities and Exchange Commission). SEC fremmer rettferdighet i investeringsbransjen ved å beskytte investorer i verdipapirindustrien mot forfalsket informasjon og ved å hjelpe investoren i å ta informerte beslutninger i prosessen med å forplikte enorme mengder midler.

Tilbudsmemorandumet presenterer også et profesjonelt preg for selgeren. Investorer kan ikke bruke pengene sine på bedrifter som ikke ser organisert eller profesjonelt ut i sitt virkeområde. Å presentere et notat viser alvor og profesjonalitet i virksomheten.

Tilbyr Memorandum vs Prospekt

Et prospekt brukes til offentlige markeder mens et tilbudsnotat brukes til private markeder. Tilbudsdokumentet kan også omtales som et ”tilbudssirkulær” hvis det krever registrering i børskommisjonen. Tilbudsmemorandummet og prospektet deler mange attributter, alt fra de typer opplysninger og beløp som kreves til vilkår og betingelser.

Begge dokumentene beskriver vilkårene i tilbudet, for eksempel minimumsbeløpet du skal investere og en investors kvalifikasjoner. Investoren blir også orientert om overhengende risikoer som skatteproblemer, sårbarheter, problemer med overførbarhet og potensiell avkastning.

Dokumentene er i utgangspunktet en detaljert forretningsplan, med grundig informasjon om ledelsesstruktur, styrker og svakheter, kapitalstruktur, aktivaverdier, aksjeverdier, antall tilgjengelige aksjer og økonomiske anslag.

Flere ressurser

Finance tilbyr kurs for finansiell modellering og verdsettelse som teller mot betegnelsen Financial Modelling & Valuation Analyst FMVA®-sertifisering. Bli med på 350 600+ studenter som jobber for selskaper som Amazon, JP Morgan og Ferrari. For å fortsette å lære og fremme karrieren din, vil disse ekstra økonomiressursene være nyttige:

 • Investment Teaser Investment Teaser En Investment Teaser er et profesjonelt dokument på én eller to sider som brukes til å introdusere et anskaffelses- eller investeringsmulighet for strategiske eller økonomiske kjøpere. Teaseren er et viktig dokument i transaksjonsprosessen, da det er det første dokumentet som potensielle kjøpere ser
 • Terminmal
 • Confidential Information Memorandum CIM - Confidential Information Memorandum A Confidential Information Memorandum (CIM) er et dokument som brukes i M&A for å formidle viktig informasjon i en salgsprosess. Veiledning, eksempler og mal
 • Definitiv kjøpsavtale Definitiv kjøpsavtale En definitiv kjøpsavtale (DPA) er et juridisk dokument som registrerer vilkårene og betingelsene mellom to selskaper som inngår en avtale om fusjon, oppkjøp, frasalg, joint venture eller en eller annen form for strategisk allianse. Det er en gjensidig bindende kontrakt

Siste innlegg