Mission Statement - Definisjon og eksempel på en misjonserklæring

En misjonserklæring definerer hvilken bransje et selskap er i, og hvorfor det eksisterer eller hvilket formål det tjener. Hvert selskap skal ha en presis uttalelse om formål som får folk til å bli begeistret for hva selskapet gjør og motiverer dem til å bli en del av organisasjonen. En misjonserklæring bør også definere selskapets forretningsstrategi Bedriftsstrategi Bedriftsstrategi fokuserer på hvordan man styrer ressurser, risiko og avkastning på tvers av et firma, i motsetning til å se på konkurransefortrinn i forretningsstrategi og er vanligvis et par setninger lang.

Misjonserklæring, visjon og verdier fra Microsoft

Eksempel på en misjonserklæring

La oss se på Microsoft Corp.s misjonserklæring. Microsoft Corp. er et amerikansk multinasjonalt selskap som utvikler, produserer, lisensierer og selger teknologiprodukter, inkludert dataprogramvare, elektronikk og personlige datamaskiner. Det er også et av de største selskapene i verden, sammen med selskaper som Apple, Inc. og Amazon.com, Inc.

Microsofts oppdrag er:

Microsofts misjonserklæring

Uttalelsen ovenfor er et godt eksempel på en misjonserklæring fordi den gir et bredt omfang av omfang til å forklare hva selskapet kan gjøre, og det er også inspirerende - det handler om å styrke mennesker. Det er den slags uttalelser som folk kan bli begeistret for og kan samle seg bak. Den definerer også Microsofts strategi, som når ut til hele verden og påvirker alle individer og organisasjoner.

Hvorfor er en misjonserklæring viktig?

Som vist i diagrammet ovenfor, beskriver kombinasjonen av en misjonserklæring, visjon, visjonserklæring En visjonserklæring hva et selskap ønsker å oppnå på lang sikt, vanligvis i en tidsramme på fem til ti år, eller noen ganger enda lenger. Det og verdier forteller en fullstendig historie om Microsofts virksomheter og påpeker de tingene som betyr noe for selskapet. Å kunne bygge en innflytelsesrik uttalelse er det første trinnet til forretningssuksess fordi alle strategier er utviklet og utført med et solid oppdrag som grunnlag. Uttalelsen leder ledergruppen i implementering av strategier som bidrar til å forsterke selskapets identitet og oppnå sine mål.

Det er viktig for:

  • Motiverende ansatte
  • Inspirerende kunder
  • Strategisk planlegging
  • Sette verdier
  • Å forstå hvorfor en virksomhet eksisterer

Rise of a Purpose Statement

Oppdragserklæringen, visjonen og verdiene er tradisjonelt de tre vanligste beskrivelsene av en virksomhet som forklarer hvorfor et selskap eksisterer. De siste årene har det også dukket opp en annen uttalelse i næringslivet og er stadig mer populær. Denne typen uttalelser kalles en formålserklæring.

En formålserklæring formidler et selskaps årsak til eksistens, akkurat som misjonserklæringen og visjonen gjør, men det viser også sammenhengen mellom merkevareidentiteten og selskapets kultur på arbeidsplassen. Den kombinerer komponentene i en misjonserklæring, visjon og verdier i en enkelt uttalelse.

Flere ressurser

Takk for at du besøkte ressursen vår om hvordan bedrifter kan bruke en misjonserklæring for å støtte deres overordnede strategi. For å lære mer om forretningsstrategi, sjekk ut kurset Corporate & Business Strategy, som dekker alle viktige terminologier og teorier om strategi, og demonstrerer hele den strategiske analyseprosessen.

Ytterligere relevante finansressurser inkluderer:

  • Strategisk analyse Strategisk analyse Strategisk analyse refererer til prosessen med å forske på et selskap og dets driftsmiljø for å formulere en strategi. Definisjonen
  • Vision Statement Vision Statement En visjonsuttalelse beskriver hva et selskap ønsker å oppnå på lang sikt, vanligvis i en tidsramme på fem til ti år, eller noen ganger enda lenger. Den
  • SWOT-analyse SWOT-analyse En SWOT-analyse brukes til å studere interne og eksterne miljøer i et selskap og er en del av et selskaps strategiske planleggingsprosess. I tillegg vil en
  • Alle strategiressurser Strategi Bedrifts- og forretningsstrategiguider. Les alle finansartikler og ressurser om økonomi og forretningsstrategi, viktige konsepter for finansanalytikere å innlemme i deres økonomiske modellering og analyse. First mover-fordel, Porter's 5 Forces, SWOT, konkurransefortrinn, leverandørers forhandlingsstyrke

Siste innlegg