Hvitbok - Definisjon, typer, format og bruksområder

En whitepaper er en autoritativ guide som diskuterer spørsmål om et bestemt emne, sammen med en foreslått løsning for håndtering av dem. Uttrykket "hvitt papir" kom etter regjeringens fargekodede rapporter for å indikere hvem som kunne få tilgang til dem, med fargen hvit som henviste til offentlig tilgang.

Hvitt papir

Meldinger brukes ofte i dag innen virksomheten Typer virksomheter Det er fire hovedtyper av virksomheter å velge når de danner et selskap: enkeltmannsforetak, partnerskap, aksjeselskaper og selskaper. , politikk og teknologi for å diskutere utfordringer, problemer som står overfor, og løsninger på hvordan man kan løse utfordringene.

Typer av papirer i selskaper

Det er tre typer hvite papirer som ofte brukes av selskaper:

  • Fordeler med virksomheten - En casestudie av hvordan en forretningsprosess eller spesifikk teknologi kan øke produktiviteten
  • Teknologi - Diskuterer en bestemt teknologi og fordelene
  • Hybrid - adresserer fordelene for virksomheten sammen med noen tekniske detaljer om produktet / tjenesten.

White paper blir nå brukt kommersielt som et dokument for markedsføring 5 P's of Marketing De 5 P's of Marketing - Product, Price, Promotion, Place, and People - er viktige markedsføringselementer som brukes til å posisjonere en virksomhet strategisk. De 5 Pene av og salg. De brukes også fremtredende innen teknologi for å diskutere den potensielle bruken av et nytt produkt og hvordan det kan bidra til å øke effektiviteten i prosesser i selskaper.

Selv om en whitepaper diskuterer bruken av produktet, er det til slutt et markedsføringsverktøy som promoterer selskapet gjennom sponsing av dokumentet. Distribusjonen av papiret hjelper også selskapet med å få salgsemner.

Velge et emne for et stort papir

Vær oppmerksom på følgende punkter når du velger et emne for et papir:

1. Publikum

I likhet med å skrive en artikkel eller et essay, er publikum den første faktoren som tas i betraktning når man skriver et hvitt papir. For en bedrift kan de være mangeårige kunder i selskapet eller nye kunder som vil lære mer om virksomheten og dens produkter og tjenester. Produkter og tjenester Et produkt er en håndgripelig vare som blir markedsført for anskaffelse, oppmerksomhet eller forbruk mens en tjeneste er en immateriell vare, som oppstår gjennom dokumentet.

Meldingspapirene som er utgitt av regjeringen vil diskutere presserende spørsmål og aktuelle hendelser i økonomien som allmennheten vil ønske å lære mer om.

2. Ekspertanalyse

Hvitboken må skrives av noen med omfattende bransjekunnskap om produktet eller tjenesten og en grundig forståelse av emnet. For selskaper bør dokumentet gi grundig forskning på produktet og fremheve hvordan det kan hjelpe kundene.

3. Problemløsing

Selv om produktboken gir detaljert informasjon om selskapets produkt / tjeneste, bør den også ta opp problemer som kunder står overfor og hvordan produktet kan løse problemet. Problemet må være relevant for bransjen og kunden. Svært ofte blir det skrevet whitepapers for å adressere hvordan et produkt kan hjelpe kunden med å utvikle seg med de nye trendene og teknikkene i feltet.

Format

Et hvitt papir bør være strukturert på følgende måte:

1. Introduksjon

Innledningen er en oversikt over stortingsmeldingen. Den diskuterer hovedpoengene som utgjør dokumentet. Det hjelper også kunden med å identifisere om innholdet i rapporten er relevant for dem.

2. Problemstilling

Problemstillingen er det spesifikke problemstillingen som kunder står overfor, og som whitepaper vil diskutere. Uttalelsen må være i tråd med produktet / tjenesten. Det må også oppgis tydelig slik at det blir forstått av leseren.

3. Informasjon

Informasjonsseksjonen er den viktigste delen av oppgaven, der introduksjonen og problemstillingen knyttes sammen for å diskutere produktet og alle dets funksjoner. Informasjonen vil føre til en løsning.

4. Løsning

Løsningsdelen vil bidra til å generere potensielle kunder for selskapet, da den diskuterer hvordan produktet / tjenesten vil hjelpe leseren. Løsningene må være relevante og støttet av bevis for å støtte påstandene i avisen. Denne delen må inneholde både kvantitativ og kvalitativ informasjon.

5. Konklusjon

Konklusjonen er et sammendrag av hele papiret og kan inneholde en liste over viktige takeaways.

Bruk av papirer

Meldinger bidrar til å øke autoriteten til en bedrift og forbedre deres troverdighet hos kundene. De kan brukes på en rekke forskjellige måter, inkludert følgende:

1. Casestudie

Svært ofte markedsfører mange selskaper lange casestudier som whitepapers. En casestudie er en historie om en bedrift, utfordringene den møtte, og hvordan selskapets produkt hjalp dem med å løse et problem.

En casestudie inneholder detaljert og teknisk informasjon og gjør det mulig for kundene å se seg selv bruke produktet. Casestudier hjelper deg med å gi et reelt eksempel på hvordan selskapet hjalp kundene med å oppnå suksess.

2. Referanse

Hvite papirer er lange og detaljerte og kan gi mye ekstra informasjon som kunden egentlig ikke trenger. Imidlertid kan de ofte tjene som en referanseguide for andre selskaper i bransjen for å hjelpe dem med å forbedre sin virksomhet.

Flere ressurser

Finance er den offisielle leverandøren av den globale Financial Modelling & Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA®-sertifisering. Bli med på 350 600 studenter som jobber for selskaper som Amazon, JP Morgan og Ferrari-sertifiseringsprogram, designet for å hjelpe alle med å bli en finansanalytiker i verdensklasse . For å fortsette å lære og fremme karrieren din, vil de ekstra finansressursene nedenfor være nyttige:

  • Datakilder i finansiell modellering Datakilder i finansiell modellering Å samle inn og bruke riktige datakilder i finansiell modellering er avgjørende for suksessen til en bedrift. Økonomisk modellering krever innsamling og
  • Gratis CV-maler Gratis CV-maler Gratis CV-maler er spesielt nyttige for å skape de beste og mest effektive CVene. Å bruke maler er viktig fordi et CV er det første trinnet i å selge seg selv til en potensiell arbeidsgiver, og en pent formatert kan definitivt gi overlegne resultater.
  • Kildedokumenter Kildedokumenter Papirsporet til selskapets økonomiske transaksjoner blir i regnskapet referert til som kildedokumenter. Enten sjekker er skrevet for å bli utbetalt, salg gjøres for å generere kvitteringer, faktureringsfakturaer sendes av leverandører, eller arbeidstid registreres på en ansattes timeliste - alle de respektive dokumentene er kildedokumenter.
  • Value Proposition Value Proposition Value proposition er et løfte om verdi oppgitt av et selskap som oppsummerer fordelen (e) av selskapets produkt eller tjeneste og hvordan de leveres

Siste innlegg