TRIN-indikator - teknisk analyse - Corporate Finance Institute

TRIN-indikatoren, også kjent som ARMS-indeksen fordi den ble utviklet av Richard Arms, er funksjonelt en oscillator-type indikator som primært brukes til å identifisere kortsiktige overkjøpte eller oversolgte forhold i aksjemarkedet. Det gjør dette ved å sammenligne fremrykkende versus fallende aksjer Aksjer Hva er en aksje? En person som eier aksjer i et selskap kalles aksjonær og er berettiget til å kreve en del av selskapets gjenværende eiendeler og inntjening (skulle selskapet noen gang oppløses). Begrepene "aksje", "aksjer" og "egenkapital" brukes om hverandre. , sammen med fremrykkende kontra synkende volum. TRIN er en forkortelse for “TRading INdex”.

TRIN-indikatoren er referert til som en breddeindikator fordi den gir en indikasjon på hvor bredt spredt, når det gjelder fremskritt versus nedgang, en aksjemarkedsbevegelse er, noe som gjenspeiles i en stor aksjeindeks som S&P 500-indeksen eller NASDAQ 100 Indeks.

Fordi TRIN-indikatoren påvirker både prisutvikling eller -nedgang og volumtall, blir det sett på som en indikasjon på både hastigheten (fremskritt / nedgang) og massen (volumtallene) til aksjemarkedets samlede prisbevegelse.

Beregning av TRIN-indikatoren

Å se på beregningen for TRIN-indikatoren gjør det veldig enkelt for en trader Equity Trader En aksjehandler er en som deltar i kjøp og salg av selskapets aksjer på aksjemarkedet. I likhet med noen som ville investere i gjeldskapitalmarkedene, investerer en aksjehandler i aksjekapitalmarkedene og bytter pengene sine mot selskapets aksjer i stedet for obligasjoner. Bankkarrierer betaler høyt for å forstå hva TRIN gjenspeiler. Beregningen for TRIN er som følger:

(avanserer / avtar) / (avanserer volum / avtar volum)

TRIN deler først antall fremrykkende aksjer for dagen med antall fallende aksjer for dagen. Deretter deler den volumet av fremrykkende aksjer med volumet av fallende aksjer. Til slutt deler den resultatet av den første beregningen med resultatet av den andre beregningen.

Så for eksempel, hvis antall fremrykkende aksjer på en gitt dag var 2275 og antall fallende aksjer var 764, ville forholdet mellom fremgang og nedgang være 2,98. Hvis det totale volumet av fremrykkende aksjer var 1176 og det totale volumet av fallende aksjer var 164, ville volumforholdet frem / tilbake være 7,17. TRIN vil da bli beregnet som:

2,98 / 7,17 = 0,42

Tolke TRIN-verdier

Å lykkes med å bruke TRIN-nivåer for å indikere midlertidige overkjøpte eller oversolgte nivåer i et marked kan være litt vanskelig. Først og fremst ser TRIN-verdiene ut til å være omvendt, ved at høyere verdier indikerer økt salg mens lavere verdier indikerer økt kjøp.

Generelt sett anses TRIN-verdier under 0,50 for å indikere overkjøpte forhold der analytikere forventer en forestående korrigerende retracement nedover. TRIN-verdier over 3,00 tolkes vanligvis som en indikasjon på oversolgte forhold som kan gi opphav til et rally. En TRIN-verdi på 1,00 indikerer et balansert aksjemarked som verken er overkjøpt eller oversolgt.

Man kan raskt se at det er et bredt mellomområde av mulige TRIN-verdier mellom overkjøpte verdier under 0,50 og oversolgte verdier over 3,00. For å gjøre TRIN-indikatoren mer nyttig, ser analytikere ikke bare på de grunnleggende TRIN-verdiene, men også på hvordan TRIN-verdien endres gjennom en handel. Knowledge Finance selvstudieveiledninger er en fin måte å forbedre teknisk kunnskap om økonomi, regnskap, finans modellering, verdsettelse, handel, økonomi og mer. dag eller over lengre tid, for eksempel i løpet av en handelsuke. Ved å gjøre dette kan analytikere mer presist finne ut hva som utgjør ekstreme nivåer, til den ene eller den andre siden, i TRIN under uansett dagens markedsforhold.

For eksempel kan markedet gå gjennom en periode der TRIN-verdiene ikke går under 0,75 og ikke høyere enn 2,25. Under slike markedsforhold kan analytikere bestemme at disse to ekstreme verdiene nøyaktig gjenspeiler overkjøpte og oversolgte forhold for markedet i løpet av den spesifikke tidsperioden, selv om de ikke er i samsvar med det som vanligvis er TRIN-verdinivået som anses å indikere overkjøpte / oversolgte forhold. .

Noen handelsmenn og analytikere som ser på TRIN-indikatoren, fokuserer på TRINs likevektsverdi på 1,00 og anser alle målinger under 1,00 som potensielle indikasjoner på overkjøpte forhold, og eventuelle målinger over 1,00 som potensielle indikasjoner på oversolgte forhold.

Volatilitet Mangel på TRIN

En av manglene ved TRIN-indikatoren er at verdien kan svinge betydelig enten i løpet av dagen eller fra en handelsdag til den neste, selv under generelle markedsforhold som vanligvis ikke vil bli beskrevet som volatile.

For å jevne ut noe av den iboende volatiliteten i TRIN-indikatoren, selger noen handelsmenn og analytikere Side Analyst En selgeranalytiker er en aksjeforskningsanalytiker som jobber for en investeringsbank eller meglerfirma og produserer investeringsundersøkelse som sirkuleres til firmaets klienter. Investeringsundersøkelsen blir senere brukt av klienten til å ta en beslutning om å kjøpe eller selge, foretrekker å se på et 10-dagers glidende gjennomsnitt av TRIN-verdien.

Bruke TRIN

Analytikere bruker ofte TRIN-indikatoren for å identifisere markedsforholdene der den kortsiktige markedstrenden snart kan skifte fra bullish til bearish Bullish og Bearish Professionals innen bedriftsfinansiering refererer regelmessig til markedene som bullish og bearish basert på positive eller negative prisbevegelser. Et bjørnemarked anses vanligvis å eksistere når det har vært en prisnedgang på 20% eller mer fra toppen, og et oksemarked anses å være en 20% gjenoppretting fra markedsbunnen. (når markedet er midlertidig overkjøpt) eller fra bearish til bullish (når markedet er midlertidig oversolgt). Handlere kan bruke trenden til å identifisere potensielt lønnsomme kjøps- eller salgsprisnivåer.

Diagrammet Hvordan lese aksjekart Hvis du aktivt skal handle aksjer som en aksjemarkedsinvestor, må du vite hvordan du kan lese aksjekart. Selv handelsmenn som primært bruker grunnleggende analyse for å velge aksjer å investere i, bruker fortsatt teknisk analyse av aksjekursbevegelse for å bestemme spesifikt kjøp og salg, aksjekart nedenfor viser at handelsmenn som kjøpte seg inn i markedet da TRIN viste verdier over 3,00, noe som indikerer oversolgt vilkårene på markedsnivåene som er indikert av de grønne pilene, hadde klart seg veldig bra. Handlere som solgte markedet basert på TRIN-verdier under 0,50, noe som indikerer overkjøpte forhold, ville imidlertid ikke ha vært så lønnsomme over samme tidsperiode.

TRIN-indikator

TRIN er vanligvis en ledende indikator - en som projiserer en markedssving før det skjer. Ser man på diagrammet ovenfor, kan man enkelt se at TRIN ofte forventet en faktisk sving i aksjemarkedsretningen en dag eller to. Selv om dette kan gi en næringsdrivende en mulighet til å "selge toppen" eller "kjøpe bunnen", vil de fleste handelsmenn se etter å bekrefte kurshandlinger i aksjemarkedsindeksverdiene før de investerer basert på en forventet markedsomgang.

Når TRIN-verdiene er relativt stabile og rundt 1,00-likevektsnivået, vil mange handelsmenn stå til side og vente på ytterligere markedshandling før de foretar eller justerer investeringer. Markedsaktivitet som oppstår uten å flytte TRIN-indikatoren veldig mye den ene eller andre veien, er mer sannsynlig å være ubetydelig for handelsdagen.

Lære mer

  • Teknisk analyse Teknisk analyse - En nybegynnerveiledning Teknisk analyse er en form for verdsettelse av investeringer som analyserer tidligere priser for å forutsi fremtidig prishandling. Tekniske analytikere mener at de kollektive handlingene til alle deltakerne i markedet nøyaktig gjenspeiler all relevant informasjon, og derfor tildeler verdipapirer kontinuerlig en virkelig markedsverdi.
  • Hastighetslinjer Hastighetslinjer - Teknisk analyse Hastighetslinjer er et analyseverktøy som brukes til å bestemme støtte- og motstandsnivåer. De er ikke ment å brukes som en frittstående teknisk indikator.
  • ADX-indikator ADX-indikator - teknisk analyse ADX står for gjennomsnittlig retningsbevegelsesindeks. ADX-indikatoren er en indikator på trendstyrke, ofte brukt i futures trading. Imidlertid har den siden blitt brukt mye av tekniske analytikere til praktisk talt alle andre omsettelige investeringer, fra aksjer til forex til ETFer.
  • MACD-indikator MACD-oscillator - teknisk analyse MACD-oscillatoren brukes til å undersøke kortsiktig glidende gjennomsnittlig konvergens og divergens. MACD Oscillator er en tokantet teknisk indikator ved at den tilbyr handelsfolk og analytikere muligheten til å følge trender i markedet, samt måle fremdriften i prisendringer.

Siste innlegg