Opplæring og utvikling av ansatte - oversikt, fordeler og metoder

Medarbeidertrening og utvikling refererer til den fortsatte innsatsen til et selskap for å øke ytelsen Corporate Performance Management (CPM) Corporate Performance Management (CPM) refererer til et verktøy som brukes av selskaper for å formulere organisatoriske strategier gjennom foreskrevne metoder for sine ansatte. Bedrifter tar sikte på å trene og utvikle ansatte ved å bruke en rekke pedagogiske metoder og programmer.

Opplæring og utvikling av ansatte

De siste årene har opplæring og utvikling dukket opp som et avgjørende element i strategien. Flere bedriftseiere har innsett at investering i opplæring og utvikling av ansatte ikke bare tjener som en motivasjon, men det gjør det også mulig for organisasjonen å skape en høyt dyktig arbeidsstyrke. Denne artikkelen forklarer videre betydningen av opplæring og utvikling av ansatte. Det skisserer også de ulike tilnærmingene som organisasjoner Typer organisasjoner Denne artikkelen om de forskjellige organisasjonstyper utforsker de ulike kategoriene organisasjonsstrukturer kan falle inn i. Organisasjonsstrukturer bruker til å trene sine ansatte.

Bryte ned opplæring og utvikling av ansatte

Selv om begrepene "trening" og "utvikling" brukes om hverandre, er det et par forskjeller mellom de to begrepene. Forskjellene er relatert til omfanget av applikasjonene deres. I hovedsak kommer et opplæringsprogram med veldig presise og målbare mål, for eksempel å lære å utføre en bestemt prosedyre med nøyaktighet eller hvordan man bruker et stykke maskin.

Tvert imot fokuserer et utviklingsprogram på å tilegne seg bredere ferdigheter som kan brukes i et bredt spekter av situasjoner. De inkluderer ferdigheter som beslutningstaking, kommunikasjon Kommunikasjon Å kunne kommunisere effektivt er en av de viktigste livsferdighetene å lære. Kommunikasjon er definert som overføring av informasjon for å gi større forståelse. Det kan gjøres vokalt (gjennom muntlige utvekslinger), gjennom skriftlige medier (bøker, nettsteder og magasiner), visuelt (ved hjelp av grafer, diagrammer og kart) eller ikke-verbalt, og ledelse.

Fordeler med ansattes opplæring og utvikling

Selv om det er noen ulemper med å investere i opplæring av ansatte, oppveier fordelene fra slike programmer dem betydelig. Fordelene inkluderer:

1. Å håndtere svakheter

Hvis en bedriftseier vurderer arbeidsstokken nøye, vil han sannsynligvis finne to eller flere av sine ansatte som mangler visse ferdigheter. Et opplæringsprogram gir en mulighet til å innpode de nødvendige ferdighetene hos de ansatte. Tilsvarende bidrar et utviklingsprogram til å utvide kunnskapsgrunnlaget til alle ansatte.

Ved å gjøre det, er bedriftseiere i stand til å bygge bro over eventuelle hull og svake lenker i organisasjonene sine. På en slik måte vil hver ansatt være i stand til å fylle ut for sin kollega og håndtere enhver oppgave med effektivitet.

2. Forbedret ytelse for ansatte

En ansatt som får opplæring innimellom, er i en bedre posisjon for å forbedre arbeidsproduktiviteten. Takket være opplæringsprogrammer vil alle ansatte være godt kjent med sikkerhetspraksis og riktige prosedyrer å følge når de utfører grunnleggende oppgaver. Et opplæringsprogram hjelper også til å bygge en ansattes tillit, siden han vil få en bedre forståelse av bransjen og ansvaret for sin rolle.

3. Øker selskapets profil og omdømme

Som nevnt tidligere er opplæring av ansatte ikke bare bra for de ansatte, men også for firmaet. Å gjennomføre hyppige opplærings- og utviklingsprogrammer er en måte å utvikle organisasjonens arbeidsgivermerke på, og dermed gjøre det til et viktig hensyn for de toppmedarbeiderne som jobber for konkurrerende firmaer, samt kandidater. Et selskap som utdanner sine ansatte vil være mer attraktivt for potensielle nye ansatte, spesielt de som ønsker å fremme sine ferdigheter.

4. Innovasjon

Når ansatte får jevnlig opplæring og kvalifisering, fremmer det kreativiteten deres. Opplæringsprogrammene hjelper ansatte til å være mer uavhengige og kreative når de møter utfordringer i sitt arbeid.

Vanlige opplæringsmetoder for opplæring og utvikling av ansatte

Selv om det kommer nye treningsteknikker hver dag, har flere vanlige treningsmetoder vist seg å være svært effektive. De inkluderer:

1. Orienteringer

Orienteringstrening er avgjørende for suksessen til nye rekrutter. Det spiller ingen rolle om opplæringen implementeres gjennom en håndbok, en en-til-en-økt eller et foredrag. Det som er viktig er å gi nyansatte informasjon om firmaets bakgrunn, strategier, oppdrag Misjonserklæring En misjonserklæring definerer hvilken bransje et selskap er i, og hvorfor det eksisterer eller hvilket formål det tjener. , visjon og mål. Slik opplæring gir nyansatte en mulighet til å gjøre seg kjent med selskapets policyer, regler og forskrifter.

2. Forelesninger

Forelesninger er spesielt effektive når målet er å gi samme informasjon til en stor gruppe på en gang. Ved å gjøre det er det ikke behov for individuell opplæring og dermed besparelser på kostnadene. Forelesninger utgjør imidlertid også noen ulemper. For det første fokuserer de på enveiskommunikasjon, noe som gir lite rom for tilbakemelding. Treneren kan også finne det utfordrende å vurdere nivået av forståelse av innholdet i en stor gruppe.

3. Databasert opplæring (CBT)

Med denne tilnærmingen er datamaskiner og databaserte opplæringsprogrammer det viktigste kommunikasjonsmiddelet mellom trener og ansatte. Programmene er strukturert på en slik måte at de gir instruksjonsmateriell og samtidig letter læringsprosessen.

Kjernefordelen med databasert opplæring (CBT) er at hver ansatt får friheten til å lære i sitt eget tempo på den mest praktiske tiden. Det hjelper også til å redusere de totale kostnadene som en organisasjon pådrar seg for å trene sine ansatte. Kostnadene minimeres ved å redusere treningsvarigheten, eliminere behovet for instruktører og redusere reisene.

Sammendrag

Kunnskap og ferdigheter er avgjørende for alle selskaper i vår tid. Bedrifter vurderes ut fra deres fysiske struktur og intellektuelle kapital. Den enkleste måten å utvikle og forbedre firmaets intellektuelle kapital på er å gjennomføre regelmessige opplærings- og utviklingsprogrammer.

Å støtte utrente ansatte koster også organisasjonen mer enn det ville gjort hvis den ansatte godt trente personer. Andre fordeler med ansattes opplæring og utvikling inkluderer forbedringer i ansattes ytelse, økt omdømme og adressering av svake lenker i organisasjonen.

Relaterte målinger

Takk for at du leste Finance-guiden til ansattes opplæring og utvikling. Finance er den offisielle leverandøren av Financial Modelling and Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA®-sertifisering Bli med på 350 600 studenter som jobber for selskaper som Amazon, JP Morgan og Ferrari-sertifiseringsprogram, designet for å forvandle alle til en verdensklasse finansanalytiker. For å fortsette å lære og utvikle kunnskapen din om økonomisk analyse, anbefaler vi ytterligere ressursene nedenfor:

  • Bedriftsutvikling Bedriftsutvikling Bedriftsutvikling er gruppen i et selskap som er ansvarlig for strategiske beslutninger for å vokse og omstrukturere sin virksomhet, etablere strategiske partnerskap, engasjere seg i fusjoner og oppkjøp (M&A) og / eller oppnå organisatorisk fortreffelighet. Corp Dev forfølger også muligheter som utnytter verdien av selskapets forretningsplattform.
  • Arbeidskraft KPI-er Arbeidskraft-KPI-er Hvordan kan vi overvåke arbeidsstyrken? Regjeringer og økonomer refererer vanligvis til tre viktigste nøkkelindikatorer (KPIer) for å vurdere styrken til en nasjoners arbeidsstyrke
  • Nettverk og bygge relasjoner i selskapet (del 1) Nettverk og bygge relasjoner (del 1) Denne artikkelen er en del av en rekke nyttige tips som hjelper deg å oppnå suksess i nettverk i bedriften din. Nettverksbygging spiller en viktig rolle i vårt profesjonelle liv, fra vi søker etter jobb, fortsetter med å bli med og jobbe i et selskap, og til slutt fremme karrieren.
  • Succession Planning Succession Planning Succession planning refererer til prosessen der ansatte rekrutteres og utvikles med sikte på å fylle en nøkkelrolle i en organisasjon. Den

Siste innlegg