Beregning av levetidsverdi - Oversikt, hvordan man beregner LTV

Lifetime Value Calculation er prosessen der en bedrift måler verdien av en kunde til virksomheten gjennom kundens fulle levetid. Customer Lifetime Value eller LTV er en av beregningene som brukes til å måle veksten til et selskap.

Beregning av levetidsverdi

Ved å sammenligne LTV for et selskap med kostnadene ved kundeoppkjøp, kan det beregne verdien av en kunde i forhold til virksomheten over den tiden de var tilknyttet dem. LTV hjelper et selskap å skaffe og beholde svært verdifulle kunder.

Hva er LTV (Customer Lifetime Value)?

Kundens levetidsverdi (LTV), også kjent som levetidsverdi, er den totale inntekten Salgsinntekter Salgsinntektene er inntektene som mottas av et selskap fra salg av varer eller levering av tjenester. I regnskap kan begrepene "salg" og "inntekt" brukes, og blir ofte brukt om hverandre, for å bety det samme. Inntekt betyr ikke nødvendigvis mottatt kontanter. et selskap forventer å tjene i løpet av hele forholdet til en enkelt kunde. Kundens levetid verdiberegning utgjør kundens anskaffelseskostnader, driftskostnader Utgifter En kostnad er en type utgifter som strømmer gjennom resultatregnskapet og trekkes fra inntekten for å komme til nettoinntekt. På grunn av periodiseringsprinsippet i regnskapet, innregnes utgifter når de påløper, ikke nødvendigvis når de blir betalt for. ,og kostnader for å produsere varene eller tjenestene selskapet produserer. Mange selskaper har en tendens til å overse LTV-beregningen, men kundenes levetidsverdi er viktig for veksten i et selskap.

Beregningen av levetidsverdien er gitt som:

Livstidsverdi - formel

LTV - Formel

Hvordan beregne LTV for et selskap?

  • Gjennomsnittlig kjøpsverdi - Den beregnes ved å dele selskapets totale inntekter over en periode med de totale kjøpene som er gjort av kundene i løpet av samme tidsramme.
  • Gjennomsnittlig kjøpsfrekvens - Den beregnes av de totale kjøpene som er gjort over en periode av de individuelle kundene som har gjort disse kjøpene i løpet av den tiden.
  • Kundeverdi - Den beregnes ved å multiplisere gjennomsnittsverdien av kjøpet med antall ganger kjøpet er gjort.
  • Gjennomsnittlig kundelevetid - Det er gjennomsnittlig antall år en kunde fortsetter å kjøpe selskapets varer og tjenester.
  • Beregning av levetidsverdi - LTV beregnes ved å multiplisere kundens verdi til virksomheten med gjennomsnittlig levetid. Det hjelper et selskap med å identifisere hvor mye inntekt de kan forvente å tjene fra en kunde i løpet av deres forhold til selskapet.

Numerisk eksempel

Gjennomsnittlig salg i en klesbutikk er $ 80, og i gjennomsnitt handler en kunde fire ganger hvert annet år. Levetidsverdien beregnes som LTV = $ 80 x 4 x 2 = $ 640 .

Videre er fortjenestemarginen i klesbutikken 20%, derav er CLV som følger: CLV = $ 80 x 4 x 2 x 20% = $ 128 .

Levetidsverdien kan hjelpe en bedrift med å estimere fremtidige kontantstrømmer og antall kunder de trenger for å oppnå lønnsomhet.

Hvilke faktorer bidrar til levetidsverdien?

Levetidsverdien til en bedrift avhenger av hvor populært merkevaren er blant kundene. For eksempel, hvis en kunde mangler lojalitet til merkevaren og ikke møter noen byttekostnader når de kjøper et konkurrerende selskaps produkt, kan det føre til en negativ innvirkning på selskapets levetidsverdi. Følgende er faktorene som påvirker LTV i et selskap:

1. Churn rate

Churn rate beskriver hvor ofte kunder slutter å handle i en bedrift som de en gang var lojale kunder av. Hastigheten kan variere fra virksomhet til virksomhet og avhenger av selskapets konkurransefortrinn og deres evne til å holde kundene interessert i produktene sine. Vanligvis har små bedrifter og nyetableringer en tendens til å møte en høy churn-rate.

2. Brand lojalitet

Den måler hvor lojale kundene er mot merkevaren og som fortsetter å kjøpe sine varer og tjenester. Å bygge merkevarelojalitet kan hjelpe til med å beholde kunder og redusere churn-raten. Et selskap med mange lojale kunder vil generere en høy livstidsverdi.

Hvordan øke LTV?

Det er mange taktikker som bedrifter kan implementere for å øke effektiviteten og øke kundenes retningsgrad, og derved øke LTV:

1. God kommunikasjon

Åpen kommunikasjon Kommunikasjon Å kunne kommunisere effektivt er en av de viktigste livsferdighetene å lære. Kommunikasjon er definert som overføring av informasjon for å gi større forståelse. Det kan gjøres vokalt (gjennom muntlige utvekslinger), gjennom skriftlige medier (bøker, nettsteder og magasiner), visuelt (ved hjelp av grafer, diagrammer og kart) eller ikke-verbalt mellom virksomheten og kunden kan hjelpe en kunde å forholde seg til merkevare bedre. Det er viktig for bedrifter å lytte til tilbakemeldinger fra kundene sine, da det kan hjelpe dem å forbedre og vokse. Effektiv kommunikasjon reduserer også churn-frekvensen.

2. Engasjere kunder på nytt

En effektiv måte å øke LTV på er å engasjere seg med kunder som tidligere har kjøpt varer og tjenester fra selskapet. Det er spesielt nyttig for selskaper med lang holdbarhet, og det kan bidra til å forbedre merkevaregjenkjenning.

3. Øk merkevarelojaliteten

Levetidsverdien til et selskap kan hjelpe med fremtidige vekstprognoser og øke lønnsomheten. LTV kan økes ved å implementere strategier for å øke merkevarelojalitet.

Relaterte målinger

Finance er den offisielle leverandøren av Financial Modelling and Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA®-sertifisering Bli med på 350 600 studenter som jobber for selskaper som Amazon, JP Morgan og Ferrari-sertifiseringsprogram, designet for å forvandle alle til en verdensklasse finansanalytiker.

For å fortsette å lære og utvikle kunnskapen din om økonomisk analyse, anbefaler vi ytterligere ressursene nedenfor:

  • Kostnad for produserte varer (COGM) Kostnad for produserte varer (COGM) Kostnader for produserte varer, også kjent som COGM, er et begrep som brukes i ledelsesregnskap som refererer til en tidsplan eller uttalelse som viser de totale produksjonskostnadene for et selskap i løpet av en spesifikk tidsperiode.
  • Kundelønnsomhetsanalyse Kundelønnsomhetsanalyse Kundelønnsomhetsanalyse er et verktøy fra ledelsesregnskap som skifter fokus fra produktlinjelønnsomhet til individuell kundelønnsomhet. Kundelønnsomhetsanalyse er en metode for å se på de ulike aktivitetene og utgiftene som påløper for å betjene en bestemt kunde. Formel, eksempler, guide
  • Typer kunder Kundetyper Kunder spiller en viktig rolle i enhver virksomhet. Ved å bedre forstå de forskjellige kundetyper, kan bedrifter være bedre rustet til å utvikle seg
  • Walmart Marketing Mix Walmart Marketing Mix Walmart er et drivkraft for en virksomhet, og en av dens viktigste styrker er markedsføringsmiksen. Å overleve i personmarkedet krever mer enn bare flaks

Siste innlegg