Analytiske ferdigheter - oversikt, typer og viktighet

Analytiske ferdigheter refererer til individets evne til å identifisere et problem, undersøke for å finne relevante fakta og finne en logisk løsning. De regnes som viktige ferdigheter på mange forskjellige felt; Det er imidlertid spesielt viktig i økonomi når det vurderes finansielle verdipapirer. Handelspapirer. Handelspapirer er verdipapirer som er kjøpt av et selskap for å oppnå et kortsiktig overskudd. Et selskap kan velge å spekulere i ulike gjelds- eller aksjepapirer hvis det identifiserer et undervurdert verdipapir og ønsker å kapitalisere på muligheten. .

Analytiske ferdigheter

Analytiske ferdigheter er evnen til å samle inn informasjon og å grundig analysere den informasjonen. De refererer til problemløsningsferdigheter og tar en beslutning basert på innsikt hentet fra den innsamlede informasjonen.

Analytiske ferdigheter brukes når man oppdager mønstre, idédugnad, observerer data, samler inn data, tolker data, integrerer ny informasjon, syntetiserer informasjon og tar beslutninger basert på situasjonen.

Typer av analytiske ferdigheter

De fem typene ferdigheter som er avgjørende for å lykkes i mange forskjellige jobber og bransjer er:

Analytiske ferdigheter - Typer

1. Kommunikasjon

En undervurdert ferdighet er evnen til å kommunisere analysen som er utført. Å kunne identifisere problemer og finne løsninger er ubrukelig hvis konklusjonene og funnene ikke kan kommuniseres effektivt til beslutningstakere.

Funn fra analysen må kanskje presenteres muntlig gjennom en presentasjon eller et møte. Analysen må kanskje presenteres i skriftlig form, enten via en rapport eller e-post. Derfor er kommunikasjonskommunikasjon Å kunne kommunisere effektivt en av de viktigste livsferdighetene å lære. Kommunikasjon er definert som overføring av informasjon for å gi større forståelse. Det kan gjøres vokalt (gjennom verbale utvekslinger), gjennom skriftlige medier (bøker, nettsteder og magasiner), visuelt (ved hjelp av grafer, diagrammer og kart) eller ikke-verbale ferdigheter er en kritisk viktig ferdighet når du utvikler generelle analytiske ferdigheter.

2. Kreativitet

En annen viktig ferdighet er evnen til å tenke kreativt. Mange problemer krever ”out-of-the-box” -tenking for å finne den optimale løsningen. Den åpenbare løsningen er ikke alltid den mest effektive, og derfor er det viktig å kunne tenke på kreative løsninger.

3. Kritisk tenking

Kritisk tenkning er svært viktig for å oppnå sterke analytiske ferdigheter. Det refererer til den objektive analysen av et komplekst problem for å danne en dom.

Effektive kritiske tenkere er i stand til å tenke klart og rasjonelt og forstå de logiske forholdene mellom datapunkter og ideer. For å finne rasjonelle løsninger er kritisk tenkning en veldig viktig ferdighet å mestre.

4. Dataanalyse

Data er veldig viktig i alle fagområder, spesielt evnen til å analysere store datamengder og identifisere mønstre og trender. Derfor blir det stadig viktigere å forstå fagområdet statistikk og kvantitativ analyse Kvantitativ analyse Kvantitativ analyse er prosessen med å samle inn og evaluere målbare og verifiserbare data som inntekter, markedsandel og lønn for å forstå oppførselen og ytelsen til en bedrift. . I en tid med datateknologi betraktes kvantitativ analyse som den foretrukne tilnærmingen til å ta informerte beslutninger. . Dataanalyse blir mer fremtredende innen økonomi, ettersom trender som teknisk handel og kvantinvestering fortsetter å vokse i popularitet.

Kvantitativ analyse krever å identifisere mønstre i data, men også å kunne definere funnene til beslutningstakere, som knytter seg til kommunikasjonsaspektet av analytiske ferdigheter.

5. Forskning

Å bruke analytiske ferdigheter krever tålmodighet og nysgjerrighet. Hvis et problem løses raskt uten å ta all relevant informasjon i betraktning, er det svært lite sannsynlig at det vil være den mest effektive løsningen. Derfor krever det å ta deg tid til å lære mer om problemet før du prøver å løse det.

Forskning krever innsamling av informasjon og relevante data, og deretter kompilering før analysering. Å samle inn data og grundig undersøke et emne er viktig for å kunne bruke sterke analytiske ferdigheter.

Betydningen av analytiske ferdigheter

Analytiske ferdigheter er viktige fordi de lar folk finne løsninger på ulike problemer og ta konkrete beslutninger og handlingsplaner for å løse disse problemene. Som nevnt tidligere er de viktige ferdigheter i alle fagområder, alt fra datavitenskap, prosjektledelse, markedsføring, jus, medisin, vitenskapelig forskning, regnskap osv.

Analytiske ferdigheter er eksepsjonelt viktige i økonomi. Finansanalytikere må kunne syntetisere store datamengder, analysere dataene og finne en løsning på ulike problemer. Vurder for eksempel en aksjeforskningsanalytiker Aksjeforskningsanalytiker En aksjeforskningsanalytiker gir forskningsdekning av offentlige selskaper og distribuerer forskningen til klienter. Vi dekker analytikerlønn, stillingsbeskrivelse, inngangspunkter i bransjen og mulige karriereveier. for et investeringsfond. Problemet som må løses er å finne den ideelle aksjeinvestering som passer til porteføljens filosofi.

For at analytikeren skal kunne løse et slikt problem, må de ta finansiell informasjon fra rapporter fra selskaper, prisinformasjon, informasjon om den nåværende porteføljen og andre relevante datapunkter.

Deretter må analytikeren analysere informasjonen og finne en ideell aksjeinvestering med en optimal avkastning og risikoprofil, samt en investering som er i tråd med fondets investeringsfilosofi. Til slutt må analytikeren kunne kommunisere sine funn til porteføljeforvalteren, slik at en investeringsbeslutning kan tas i tide.

Flere ressurser

Finance er den offisielle leverandøren av den globale Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ -sertifisering Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ akkreditering er en global standard for kredittanalytikere som dekker økonomi, regnskap, kredittanalyse, kontantstrømanalyse , paktmodellering, tilbakebetaling av lån og mer. sertifiseringsprogram, designet for å hjelpe alle å bli en finansanalytiker i verdensklasse. For å fortsette karrieren din, vil tilleggsressursene nedenfor være nyttige:

  • Mellommenneskelige ferdigheter mellommenneskelige ferdigheter mellommenneskelige ferdigheter er ferdighetene som kreves for å effektivt kommunisere, samhandle og arbeide med enkeltpersoner og grupper. De med gode mellommenneskelige ferdigheter er sterke verbale og ikke-verbale kommunikatorer og blir ofte ansett for å være "gode med mennesker".
  • Emosjonell intelligens Emosjonell intelligens Emosjonell intelligens, også kjent som den emosjonelle kvotienten (EQ), er evnen til å håndtere ens følelser og andres følelser. For bedriftsledere er høy EQ viktig for å lykkes. Denne guiden dekker de fem elementene av emosjonell intelligens og deres relevans for å karakterisere en vellykket leder. EQ vs IQ
  • Kredittanalytikerferdigheter Kredittanalytikerferdigheter Et individ trenger å ha viktige kredittanalytikerferdigheter for å være effektiv i rollen. En kredittanalytiker er pålagt å vurdere en lånesøknad til
  • Yrkesfag Vocational Degree En yrkesfag er et sertifikat fra en akademisk institusjon som tildeles studenter som har fullført gradskrav for et bestemt felt eller

Siste innlegg