Accounting Information System (AIS) - Oversikt, distribusjon, regulering

Et regnskapsinformasjonssystem (AIS) refererer til verktøy og systemer designet for innsamling og visning av regnskapsinformasjon slik at regnskapsførere Regnskap Lønnguide I denne regnskapslønnsveiledningen gir vi deg midtpunktet for kompensasjonstall for de som er ansatt både i offentlig og privat regnskap. Regnskapsførere er ansvarlige for å undersøke regnskapet for å sikre nøyaktighet og overholdelse av eksisterende lover og regler, og håndtere skatterelaterte oppgaver som å beregne og ledere kan ta informerte beslutninger. Det regnes som en sentral del av finanskontorer over hele verden. Systemene er i stor grad programvarebasert og kan distribueres som en del av selskapets IT-løsninger.

Regnskapsinformasjonssystem

Regnskapsinformasjonssystemer hjelper med informasjonsflyten om alle aspekter av selskapets økonomi, inkludert skatt, rapportering, eller om nødvendig en revisjon. De programvarebaserte løsningene tillater større og mindre bedrifter større kontroll over økonomien og gir en konkurransedyktig metode for intern regnskap for mindre virksomheter der ressursene er knappe.

Implementere et regnskapsinformasjonssystem

Implementering av et regnskapsinformasjonssystem deler mange likheter med andre stiler for IT-distribusjon. Programvaren må opprettes, testes og ombord på en måte for å sikre minimal forstyrrelse av eksisterende operasjoner, samt sikre at det ikke er noen katastrofale feil som kan forstyrre produktiviteten eller forårsake brudd.

Programvareutrulling av noe slag har stor sannsynlighet for svikt, og spesiell forsiktighet bør utvises av store selskaper Multinational Corporation Et multinasjonalt selskap er et selskap som opererer i hjemlandet, så vel som i andre land rundt om i verden. Det opprettholder et sentralkontor når de distribuerer et slikt system som involverer dets kritiske komponenter. Det er en kontinuerlig tilbakemeldingssløyfe etter at programvaren er distribuert for å sikre at den kontinuerlig testes slik at feil, feil og sårbarheter raskt blir funnet og rotet ut.

Nedenfor ser vi en visuell fremstilling av en forenklet distribusjon og tilbakemelding:

Regnskapsinformasjonssystem - distribusjon

Når skal du bruke

Informasjonssystemer av alle typer senker hindringene for inngang Barrierer for inngang Barrierer for inngang er hindringene eller hindringene som gjør det vanskelig for nye selskaper å komme inn i et gitt marked. Disse kan omfatte teknologiutfordringer, myndighetsregler, patenter, oppstartkostnader eller krav til utdanning og lisensiering. for mange bedrifter med hensyn til å bruke programvare som et verktøy for å effektivisere driften og forbli konkurransedyktig. Regnskapsinformasjonssystemer er ikke forskjellige.

For eksempel, hvis du er noen som starter en liten bedrift eller vokser en eksisterende, er en programvarebasert løsning som viser regnskapsdataene dine for å hjelpe deg med å ta beslutninger på ledelsesnivå, et utrolig nyttig verktøy for å samle, analysere og vise informasjon .

I hendene til den informerte brukeren kan regnskapsinformasjonssystemet bidra til å gi innsikt i forretningsmangler eller forbedringsområder. Det kan også hjelpe til med forsoning og holde styr på kapitalen. For større selskaper kan det bidra til å øke investortilliten og gjøre det lettere å praktisere regelverksoverensstemmelse.

Sarbanes-Oxley og regnskapsinformasjonssystemer

Sarbanes-Oxley Act Sarbanes Oxley Act Sarbanes-Oxley Act er en amerikansk føderal lov som tar sikte på å beskytte investorer ved å gjøre offentliggjøring av selskaper mer pålitelig og nøyaktig. var en forskrift vedtatt etter de økonomiske skandalene i WorldCom og Enron. Skandalene involverte i stor grad regnskapsbasert svindel og tap av tillit, noe som førte til at loven ble vedtatt i 2002.

Lovverket krever at offentlige selskaper implementerer sterke revisjons- og regulatoriske kontroller som delvis kan gis ved å distribuere effektive system for etterlevelse og regnskap. Det bidrar til å skape markeds- og investortillit, og forsikrer publikum om at økonomien er gjennomsiktig og nøyaktig.

Økonomisk rapportering er en viktig del av regnskapsinformasjonssystemene, og bidrar til å sikre etisk tildeling og diskusjon av kapital i investeringssamfunnet og publikum. Finansreguleringer globalt gjør effektiv distribusjon av regnskapsinformasjon til en nærmest nødvendighet for enhver liten, mellomstor eller stor bedrift.

Flere ressurser

Finance er den offisielle leverandøren av den globale Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ -sertifisering Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ akkreditering er en global standard for kredittanalytikere som dekker økonomi, regnskap, kredittanalyse, kontantstrømanalyse , paktmodellering, tilbakebetaling av lån og mer. sertifiseringsprogram, designet for å hjelpe alle å bli en finansanalytiker i verdensklasse. For å fortsette karrieren din, vil tilleggsressursene nedenfor være nyttige:

  • Enterprise Resource Planning (ERP) Enterprise Resource Planning (ERP) Enterprise resource planning - oftere referert til som ERP - er et programvaresystem som brukes til å administrere og vedlikeholde funksjonene til en virksomhet. Oppgavene gjøres vanligvis i sanntid.
  • Gratis regnskapsprogramvare Gratis regnskapsprogramvare Gratis regnskapsprogramvare gir bedrifter og små og mellomstore bedrifter (SMB) en kostnadseffektiv løsning for deres regnskapsbehov. Regnskapsprosessen forteller hvor godt driften går, hvor mye penger som kommer inn, og hvor pengene går.
  • Securities and Exchange Commission (SEC) Securities and Exchange Commission (SEC) US Securities and Exchange Commission, eller SEC, er et uavhengig byrå for den amerikanske føderale regjeringen som er ansvarlig for å implementere føderale verdipapirlover og foreslå verdipapirregler. Det har også ansvaret for å opprettholde verdipapirindustrien og aksje- og opsjonsbørser
  • Topp regnskapsskandaler Topp regnskapsskandaler De siste to tiårene så noen av de verste regnskapsskandaler i historien. Milliarder dollar gikk tapt som et resultat av disse økonomiske katastrofene. I dette

Siste innlegg