DAYS-funksjon - Formel, eksempler, hvordan du bruker DAYS i Excel

DAYS-funksjonen i Excel er en dato / klokkeslett-funksjon Funksjoner Liste over de viktigste Excel-funksjonene for finansanalytikere. Dette juksearket dekker hundrevis av funksjoner som er viktige å kjenne som en Excel-analytiker som brukes til å beregne antall dager mellom to datoer. DAYS-funksjonen ble introdusert i MS Excel 2013. Hensikten er å gi dagene mellom to datoer. Før dette brukte vi Sluttdato-startdato.

Formel

= DAGER (sluttdato, startdato)

Funksjonen krever to argumenter: Startdato og Sluttdato. Det er de to datoene vi ønsker å beregne antall dager mellom.

Hvordan bruker jeg DAYS-funksjonen i Excel?

Det er en innebygd funksjon som kan brukes som en regnearkfunksjon i Excel. La oss ta et eksempel. Vi får de to datoene nedenfor:

DAYS Funksjon

Så her vil vi bruke formelen = DAGER (C5, B5)

DAGER Funksjon 1

Ved å bruke formelen ovenfor, ville vi få resultatet nedenfor:

DAGER Funksjon 2

Eksempler på DAYS-funksjonen i Excel

For å forstå bruken av DAYS-funksjonen, la oss vurdere noen få eksempler:

Eksempel 1

La oss anta at vi har angitt datoer som ikke er i orden. I dette scenariet kan vi bruke DAYS-funksjonen som følger. Når vi bruker DAYS, vil vi få en negativ verdi når vi bruker dataene nedenfor.

DAYS Funksjon - Eksempel 1

I et slikt scenario kan DAYS-funksjonen brukes sammen med ABS-funksjonen som vist nedenfor:

DAGER Funksjon - Eksempel 1a

Vi får resultatet nedenfor:

DAGER Funksjon - Eksempel 1b

Ved å bruke ABS-funksjonen vil resultatet alltid være et positivt tall uavhengig av i hvilken rekkefølge datoene er angitt som parametere i DAYS-funksjonen.

Eksempel 2

La oss anta at vi har en virksomhet som gir skyldnere en 90-dagers kredittperiode. Som analytiker har vi fått informasjon om dagen kunden inngikk en kontrakt, og vi må beregne og se om 90 dager er fullført eller ikke per i dag. Dataene er gitt som nedenfor:

DAYS Funksjon - Eksempel 2

La oss se hvordan DAYS-funksjonen kan brukes:

Først skal vi bruke TODAY-funksjonen til å finne ut datoen per i dag.

DAGER Funksjon - Eksempel 2a

Etter det, i kolonne D, vil vi bruke DAYS-funksjonen og finne ut hvor mye tid som har gått siden varene ble solgt til kundene.

DAGER Funksjon - Eksempel 2b

DAGER Funksjon - Eksempel 2c

Eksempel 3

La oss se hvordan DAYS-funksjonen fungerer i forskjellige scenarier. Funksjonen er med på å lage mer komplekse beregninger med dynamiske variabler. La oss se hvordan du bruker dataene nedenfor.

DAYS Funksjon - Eksempel 3

Nå får vi dataene i kolonne B til kolonne D. Vi må slå opp datoen gitt i A2 og også beregne antall dager fra 3/12/2013. I dette scenariet kan vi beregne ved hjelp av formelen = DAYS (VLOOKUP (A2, B2: D4,1, FALSE), B2) som vist nedenfor:

DAYS Funksjon - Eksempel 3a

Ovenstående formel vil slå opp for 3. desember 2015 i matrisen med data og deretter beregne antall dager fra 3. desember 2013.

Ting å huske på DAYS-funksjonen

Tips nr. 1

Når begge argumentene er tall, vil DAYS-funksjonen bruke Enddate-Startdate for å beregne antall dager mellom begge datoene som vist nedenfor.

DAYS Funksjon - Tips 1

Husk at Excel konverterer hver dato til et tall og gjør deretter beregningene. Excel godtar datoer fra 1900 til 10000 år. Hvis vi ønsker å se datoene, gjelder tallene ovenfor:

DAYS Funksjon - Tips 2

Tips 2

Når et av argumentene er tekst, blir argumentet behandlet som DATOVERDI (date_text). I dette scenariet vil den returnere et heltall i stedet for en tidskomponent.

Tips 3

#NUMMER! feil vil oppstå når den numeriske verdien som er gitt for et dataargument ligger utenfor området for gyldige datoer. For eksempel:

DAYS Funksjon - Tips 3

Tips nr. 4

Verdien! feil returneres når et av datargumentene er en streng som ikke blir beskrevet som en gyldig dato.

DAYS Funksjon - Tips 4

Tips nr. 5

Navnet? feil returneres når syntaksen som brukes i formelen er feil.

Klikk her for å laste ned Excel-filen

Tilleggsressurser

Takk for at du leser Finance-guiden til viktige Excel-funksjoner! Ved å ta deg tid til å lære og mestre disse funksjonene, vil du øke hastigheten på din økonomiske analyse betydelig. For å lære mer, sjekk ut disse ekstra økonomiressursene:

  • Excel-funksjoner for økonomi Excel for økonomi Denne Excel for finans-guiden lærer de 10 beste formlene og funksjonene du må vite for å være en god finansanalytiker i Excel. Denne guiden har eksempler, skjermbilder og trinnvise instruksjoner. Til slutt laster du ned den gratis Excel-malen som inkluderer alle økonomifunksjonene dekket i opplæringen
  • Avansert Excel Formel Course
  • Avanserte Excel-formler du må vite Avanserte Excel-formler må vite Disse avanserte Excel-formlene er avgjørende for å kjenne og vil ta dine økonomiske analyseferdigheter til neste nivå. Avanserte Excel-funksjoner du må vite. Lær de 10 beste Excel-formlene hver finansanalytiker i verdensklasse bruker regelmessig. Disse ferdighetene vil forbedre regnearkarbeidet ditt i enhver karriere
  • Excel-snarveier for PC og Mac Excel-snarveier PC Mac Excel-snarveier - Liste over de viktigste og vanligste MS Excel-snarveiene for PC- og Mac-brukere, økonomi, regnskapsyrker. Tastatursnarveier gir deg raskere modellering og sparer tid. Lær redigering, formatering, navigering, bånd, lim inn spesial, data manipulering, formel og celle redigering, og andre mangler

Siste innlegg