Hva er renteskatt? - Bruk renteutgifter til lavere avgifter

Uttrykket “renteskatteskjold” refererer til reduserte inntektsskatter som følge av fradrag i skattepliktig inntekt fra et selskaps rentekostnad Renteutgifter Renteutgifter oppstår ved et selskap som finansierer gjennom gjeld eller kapitalleie. Renter finnes i resultatregnskapet, men kan også beregnes gjennom gjeldsplanen. Tidsplanen skal skissere alle de viktigste gjeldsdelene et selskap har på balansen, og beregne renter ved å multiplisere. For eksempel er det tilfeller der pantelån kan ha et renteskatteskjold for kjøpere siden pantelenten er fradragsberettiget mot inntekt. Et av hovedmålene for selskaper er å redusere skatteplikten så mye som mulig. Renteskatteskjold oppfordrer firmaene til å finansiere prosjekter med gjeld siden utbyttet til aksjeinvestorer ikke er fradragsberettiget.

renteskatt skjold tema

Verdsettelse av renteskatteskjoldet

Ved verdsettelsen av renteskatteskjoldet aktiverer det verdien av selskapet, og det begrenser også skattefordelene ved gjelden. Renteutgifter anses å være fradragsberettiget, så skatteskjold er veldig viktig, ettersom firmaer kan få fordeler av struktureringen av slike ordninger. Renteskatteskjoldet er positivt når EBIT er større enn rentebetalingen. Det er også viktig å huske på at renteskattverdien er nåverdien av alle renteskatteskjoldene.

Skatteskjold for enkeltpersoner

Enkeltpersoner kan også dra nytte av skatteskjoldet. Dette er veldig nyttig når du vil kjøpe et hjem med et lån eller et pantelån. Ved å få et hus med pantelån er rentekostnadene fradragsberettiget, noe som betyr at personen kan få fordeler av det, da det kan motregnes i sin skattepliktige inntekt. Som et resultat kan du redusere skatteplikten.

Det er viktig å forstå hvordan et renteskatteskjold fungerer, da det anses å være en vesentlig del av verdsettelsen av virksomheten. Hvert land varierer når det gjelder renteskatteskjoldet som enkeltpersoner og bedrifter kan få. Til slutt avhenger fordelene av kontantstrømmen og skattebetalers samlede skattesats. Regjeringer gir renteskatteskjold for å oppmuntre til flere investeringer for selskaper og bedrifter, samt for enkeltpersoner

Tilleggsressurser

For å fortsette å lære og fremme karrieren din, se følgende finansressurser

  • Skatteskjold Skatteskjold Et skatteskjold er et tillatt fradrag fra skattepliktig inntekt som resulterer i reduksjon av skyldte skatter. Verdien av disse skjoldene avhenger av den effektive skattesatsen for selskapet eller individet. Vanlige utgifter som er fradragsberettigede inkluderer avskrivninger, avskrivninger, pantelån og rentekostnader
  • Gjeldskostnad Gjeldskostnad Gjeldskostnadene er avkastningen som et selskap gir til gjeldsinnehavere og kreditorer. Gjeldskostnader brukes i WACC-beregninger for verdsettelsesanalyse.
  • Hva er WACC
  • Hva er økonomisk modellering Hva er finansiell modellering Finansiell modellering utføres i Excel for å forutsi et selskaps økonomiske resultater. Oversikt over hva som er økonomisk modellering, hvordan og hvorfor bygge en modell.

Siste innlegg