DATEVALUE Funksjon - Formel, bruksområder, hvordan du bruker DATEVALUE

DATEVALUE-funksjonen er kategorisert under Excel Date / Time-funksjoner Funksjoner Liste over de viktigste Excel-funksjonene for finansanalytikere. Dette juksearket dekker hundrevis av funksjoner som er kritiske å kjenne som en Excel-analytiker. Når vi gjør økonomisk analyse, trenger vi ofte å importere filer fra en annen kilde, som kan være i PDF-, tekst- eller csv-filformat. DATOVERDI-funksjonen hjelper til med å konvertere datoer importert fra eksterne kilder i tekstformat til et riktig datoformat som kan gjenkjennes av Excel for videre analyse.

Formel

= DATEVALUE (date_text)

DATOVERDI-funksjonen inneholder følgende argumenter:

Date_text - Dette er et obligatorisk argument. Det er teksten som representerer en dato i et Excel-datoformat, eller en referanse til en celle som inneholder tekst som representerer en dato i et Excel-datoformat. For eksempel er “1/30/2017” eller “30. jan-2017” tekststrenger innenfor anførselstegn som representerer datoer.

Hvordan bruker jeg DATEVALUE-funksjonen i Excel?

For å forstå bruken av denne funksjonen, la oss vurdere noen eksempler:

Eksempel 1

Anta at vi har fått følgende datoer i tekstformat. Vi skal bruke denne funksjonen til å konvertere de forskjellige tekstrepresentasjonene av datoene som er gitt oss.

DATOVERDI Funksjon

DATOVERDI-funksjonen i Excel, når den tolker det medfølgende argumentet date_text, følger enkle regler for å tolke året. Reglene er:

 • Når vi bare oppgir en dato og en måned, vil den returnerte datoen returnere inneværende år. Denne funksjonen tar inneværende år fra datamaskinens systemklokke.
 • For denne funksjonen er standardinnstillingene for året ett- og tosifret år tolket som følger:
  • Tallene 0 til og med 29 tolkes som årene 2000 til 2029;
  • Tallene 30 til og med 99 tolkes som årene 1930 til 1999.

Som vi ser ovenfor, når vi gir 01/01/30, tolket denne funksjonen den som 1930. Resultatene, som vist ovenfor, returneres som tall på grunn av "Generell" formateringstype. Så resultatene som vises ovenfor viser den underliggende numeriske verdien for de resulterende datoene. Vi må endre formateringen til DATE for å få datoer i resultatkolonnen. For dette kan vi velge celle eller celleområde, og i kategorien Hjem klikker du på tallformat og velger Dato i stedet for Nummer, som vist nedenfor:

DATOVERDI Funksjon - Eksempel 1a

Den andre måten å gjøre det på er å velge en celle eller et celleområde med tallene vi vil konvertere til datoer, og deretter trykke Ctrl + 1 for å åpne dialogboksen Formater celler. Velg Dato i kategorien Antall, velg ønsket datoformat under Type og klikk OK.

DATOVERDI Funksjon - Eksempel 1b

Resultatet vi får er som følger:

DATOVERDI Funksjon - Eksempel 1c

Eksempel 2

Tar vi de samme datoene i eksemplet ovenfor, la vi tidsfaktoren til dem som vist nedenfor:

DATOVERDI Funksjon - Eksempel 2

La oss se hvordan denne funksjonen oppfører seg i et slikt scenario. Formelen som brukes er DATOVERDI (A1). Resultatene er vist nedenfor:

DATOVERDI Funksjon - Eksempel 2a

Som vi kan se, ignorerer denne funksjonen tidsinformasjonen i tekststrenger. Hvis vi ønsker å konvertere tekstverdier som inneholder både datoer og klokkeslett, må vi bruke VALUE-funksjonen.

Eksempel 3

La oss anta at mens vi importerte dataene fra en PDF, fikk vi datoene i følgende format:

DATOVERDI Funksjon - Eksempel 3

Ved hjelp av DATEVALUE-funksjonen kan vi kombinere dataene ovenfor for å få en enkelt dato i en celle. Formelen som skal brukes er = DATOVERDI (A2 & “/” & B2 & “/” & C2) som vist nedenfor:

DATOVERDI Funksjon - Eksempel 3a

Vi får resultatet nedenfor:

DATOVERDI Funksjon - Eksempel 3b

Vi kan formatere resultatet i datoformat for å få resultatet som:

DATOVERDI Funksjon - Eksempel 3c

Merknader om DATEVALUE-funksjonen

 1. #NUM! error - Oppstår når startdatoen er større enn sluttdatoen.
 2. #VERDI! Feil - Oppstår når verdien av argumentet date_text faller utenfor området 1. januar 1900 og 31. desember 9999.

Klikk her for å laste ned Excel-filen

Tilleggsressurser

Takk for at du leser Finance-guiden til viktige Excel-funksjoner! Ved å ta deg tid til å lære og mestre disse funksjonene, vil du øke hastigheten på din økonomiske analyse betydelig. For å lære mer, sjekk ut disse ekstra økonomiressursene:

 • Excel-funksjoner for økonomi Excel for økonomi Denne Excel for finans-guiden lærer de 10 beste formlene og funksjonene du må vite for å være en god finansanalytiker i Excel. Denne guiden har eksempler, skjermbilder og trinnvise instruksjoner. Til slutt laster du ned den gratis Excel-malen som inkluderer alle økonomifunksjonene dekket i opplæringen
 • Avansert Excel Formel Course
 • Avanserte Excel-formler du må vite Avanserte Excel-formler må vite Disse avanserte Excel-formlene er avgjørende for å kjenne og vil ta dine økonomiske analyseferdigheter til neste nivå. Avanserte Excel-funksjoner du må vite. Lær de 10 beste Excel-formlene hver finansanalytiker i verdensklasse bruker regelmessig. Disse ferdighetene vil forbedre regnearkarbeidet ditt i enhver karriere
 • Excel-snarveier for PC og Mac Excel-snarveier PC Mac Excel-snarveier - Liste over de viktigste og vanligste MS Excel-snarveiene for PC- og Mac-brukere, økonomi, regnskapsyrker. Tastatursnarveier gir deg raskere modellering og sparer tid. Lær redigering, formatering, navigering, bånd, lim inn spesial, data manipulering, formel og celle redigering, og andre mangler

Siste innlegg