Bank of England (BoE) - Lær alt om Storbritannias sentralbank

Bank of England (BoE) er Storbritannias sentralbank og en modell som de fleste sentralbanker rundt om i verden er bygget på. Siden oppstarten i 1694 har banken endret seg fra å være en privat bank Private Banking Internship Private Banking refererer til tjenester som bankene kun reserverer for sine største og rikeste kunder. Et internship-internship gir en person muligheten til å jobbe med kunder som er kjent som "high nettoverdi individer" (HNWI). som lånte penger til regjeringen, til å være den offisielle sentralbanken i Storbritannia. Banken startet i en periode med økonomisk uro da den nasjonale gjeldsplanen En gjeldsplan legger opp all gjeld en virksomhet har i en tidsplan basert på løpetid og rentesats. I finansiell modellering økte rentekostnadene jevnt.Bank of England ble den offisielle sentralbanken i Storbritannia i 1946. Den eies av Treasury Solicitor, på vegne av regjeringen. Tidligere var det en eiendom til aksjeeiere fra stiftelsen.

Bankens hovedkontorer ligger i Londons finansdistrikt, langs Threadneedle Street. Det er fra denne gaten at banken fikk navnet "Old Lady of the Threadneedle Street", et navn avledet av den legendariske Sarah Whitehead, som tidligere bodde på den nåværende plasseringen av bankens hovedkvarter.

Her er en lenke til Bank of England BoE -> //www.bankofengland.co.uk

Bank of England (BoE)

Styringen av Bank of England

Retten overvåker driften av banken Banking (Sell-Side) Careers Bankene, også kjent som Dealers eller samlet som Sell-Side, tilbyr et bredt spekter av roller som investeringsbank, aksjeforskning, salg og handel og rettsmedlemmer utnevnes av dronningen, men etter anbefaling fra kansler og statsminister. Retten har fem utøvende medlemmer og ni ikke-utøvende medlemmer. Et av de ikke-utøvende medlemmene er utnevnt av finansministeren til å lede retten. Den setter og overvåker bankens strategi, samt tar viktige beslutninger om ressursutnyttelse. Det er også flere underkomiteer som hver har til oppgave å håndtere bankens spesifikke ansvar.

Den høyeste stillingen i banken er guvernørens stilling. I motsetning til styret kommer utnevnelsen til posten som guvernør fra banken, med den sittende guvernøren som pleier deres etterfølger. Den nåværende okkupanten av stillingen er Mark Carney, en kanadier og den første ikke-britiske personen som innehar guvernørens stilling. Imidlertid forpliktet han seg til å ta opp britisk statsborgerskap før utløpet av sin første periode.

Historien om Bank of England

Bank of England startet i 1694, etter et knusende nederlag for engelske styrker av franskmennene og ansporet av behovet for å etablere England som en global makt. Regjeringens kasse gikk raskt ut under krigen, og de måtte finne nye veier for å låne penger Revolver Gjeld Revolvergjeld er en form for kreditt som skiller seg fra avdragslån. I revolvergjeld har låntakeren konstant kredittilgang opp til det maksimale og finansierer den økende statsgjelden. Ved begynnelsen var banken en privat institusjon med makt til å skaffe midler gjennom utstedelse av obligasjoner. Obligasjonsprising Obligasjonsprising er vitenskapen om å beregne obligasjonens emisjonskurs basert på kupong, pålydende, avkastning og løpetid. Obligasjonsprising tillater investorer.

Etter vedtakelsen av Bank Charter Act i 1844 fikk banken monopol på utstedelse av sedler i England og Wales, et betydelig skritt mot å bli den offisielle regjeringsbankmannen. Banken hadde enerett til å utstede sedler, bortsett fra noen få mindre banker som allerede hadde fått slike rettigheter og som hadde hovedkontor utenfor London.

Etter stortingsvalget i 1997 kunngjorde finansministeren at Bank of England ville få uavhengighet over pengepolitikken. Kunngjøringen ga banken uavhengighet i rentesettingen. Bankens pengepolitiske komité er ansvarlig for å sette renten til å oppfylle forbruksprisindeksen (KPI) på 2%. I et scenario der inflasjonen øker eller synker med 1% utover målinflasjonsraten, kreves det at guvernøren skriver et brev til statsrådet som forklarer situasjonen og tilbyr potensielle løsninger.

Funksjonene til BoE

Bank of Englands primære funksjoner er å opprettholde monetær stabilitet og overvåke finansiell stabilitet i det britiske finansielle systemet. Banken fungerer også som utlåner av siste utvei og som forvalter av de offisielle gullreservene i Storbritannia.

Pengestabilitet

Pengestabilitet er å opprettholde stabile priser og tillit til valutaen. BoE har fått ansvaret for å utstede sedler i Storbritannia i over 300 år nå. Som Storbritannias sentralbank er også Bank of England ansvarlig for å opprettholde tilliten til at valutaen i omløp er ekte.

Banken har delegert rollen som å formulere pengepolitikken til Monetary Policy Committee (MPC), en komité med ni medlemmer ledet av guvernøren. Andre medlemmer inkluderer tre assisterende guvernører, BoEs sjeføkonom og fire medlemmer utnevnt av finansministeren. MPC møtes regelmessig for å diskutere behovet for å endre rentepolitikken for å oppnå inflasjonsmålet. Den overvåker også utviklingen i økonomien.

Finansiell stabilitet

Finansiell stabilitet innebærer å overvåke det finansielle systemet slik at det er tillit til finansinstitusjoner, markeder og det samlede finansielle systemet. Det innebærer også å beskytte det finansielle systemet mot trusler ved å oppdage dem gjennom overvåking og markedsinformasjonsfunksjoner, samt å finne løsninger når problemer oppstår. Trusler mot det økonomiske systemet inkluderer bestikkelse, korrupsjon, forfalskning og hvitvasking av penger.

The Financial Services Act of 2012 opprettet to institusjoner for å håndtere finansiell stabilitet, dvs. Financial Policy Committee (FPC) og Prudent Regulation Authority (PRA). FPCs rolle er å identifisere, overvåke og iverksette tiltak mot risiko som truer motstandsdyktigheten i det britiske finanssystemet. PRA regulerer forretningsbanker, bygningsselskaper, kredittforeninger, forsikringsselskaper og verdipapirforetak Boutique Investment Banks Boutique Investment Banks er mindre firmaer som vanligvis ikke tilbyr investeringsbank med full service, men som tilbyr minst en investeringstjenester. Boutique-banker har ofte bare en lokal eller regional tilstedeværelse, selv om noen opererer globalt. Liste over boutiqueinvesteringsbanker i Storbritannia.

Offisiell depotforvalter for gullreserver

Bank of England fungerer som den offisielle forvalteren av gullreserver for Storbritannia og andre land. Det anslås at banken eier omtrent 3% av alt gullet som er utvunnet i verdenshistorien. Per april 2014 hadde banken nesten 400 000 gullstenger, til en verdi av £ 142 milliarder.

Långiver i siste instans

Som sentralbanken i Storbritannia fungerer Bank of England som en utlåner av siste utvei for kommersielle banker som lider av kontantunderskudd. Kontantstrømoppstilling En kontantstrømsoppgave (offisielt kalt kontantstrømoppstillingen) inneholder informasjon om hvor mye kontanter et selskap har generert og brukt i løpet av en gitt periode. Den inneholder tre seksjoner: kontanter fra driften, kontanter fra investering og kontanter fra finansiering. Denne rollen bidrar til å opprettholde likviditet og tillit til det finansielle systemet. I et kjent eksempel, da Northern Rock Bank i Storbritannia hadde store økonomiske vanskeligheter, måtte den låne penger fra BoE.

Lær mer om bank

Finance er den offisielle leverandøren av den globale Financial Modelling & Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA®-sertifisering. Bli med på 350 600 studenter som jobber for selskaper som Amazon, JP Morgan og Ferrari-sertifiseringsprogram, designet for å hjelpe alle med å bli en finansanalytiker i verdensklasse . For å fortsette å lære og fremme karrieren din, se følgende gratis finansressurser:

  • Cryptocurrency Cryptocurrency Cryptocurrency er en form for digital valuta som er basert på blockchain-nettverk. Kryptovaluta som Bitcoin og Ethereum blir allment akseptert.
  • IBD; Investment Banking Division IBD - Investment Banking Division IBD er et akronym for Investment Banking Division i den samlede investeringsbanken. IBD har ansvar for å samarbeide med selskaper, institusjoner og myndigheter for å gjennomføre kapitalinnskudd (tegning i aksje-, gjelds- og hybridmarkeder) samt for å gjennomføre fusjoner og oppkjøp
  • Intervjuespørsmål om kommersielle banker Intervjuer Få ditt neste intervju! Ta en titt på Finance's intervjuguider med de vanligste spørsmålene og de beste svarene for enhver stilling innen corporate finance. Intervju spørsmål og svar for økonomi, regnskap, investeringsbank, aksjeforskning, kommersiell bank, FP&A, mer! Gratis guider og øvelser for å få tak i intervjuet ditt
  • NIBC Investment Banking Competition NIBC Investment Banking Competition Finance er stolt over å være en ledende partner og sponsor av konferansen NIBC - National Investment Banking Competition. Registrer deg for sakskonkurransen her. National Investment Banking Competition (NIBC) samler 1600 studenter, fra over 100 universiteter, som konkurrerer om å bli anerkjent som det beste teamet i case-konkurransen.

Siste innlegg