Piotroski F Score Calculator - Last ned gratis Excel-mal

Denne Piotroski F-kalkulatoren hjelper deg med å vurdere styrken til et selskaps økonomiske tilstand. Piotroski F-poengsummen bruker ni faktorer hentet fra et selskaps regnskap. Tre regnskaper De tre regnskapene er resultatregnskapet, balansen og kontantstrømoppstillingen. Disse tre kjerneuttalelsene er intrikate. Ved hjelp av disse faktorene beregner det et mål på styrken til et selskaps økonomiske stilling.

Her er en rask forhåndsvisning av Finance's Piotroski F score kalkulator:

Piotroski F Score Calculator Preview

Last ned gratis malen

Skriv inn navn og e-post i skjemaet nedenfor og last ned gratis malen nå!

Piotroski F Score Faktorer

Finance's Piotroski F score kalkulator kan brukes til å vurdere et selskaps økonomiske styrke ved å se på ni faktorer. En score på enten 0 eller 1 blir belønnet for hver av disse faktorene, avhengig av om den er oppfylt eller ikke. Jo høyere score, jo mer pålitelig er en aksje å investere i. Disse faktorene er kategorisert i tre forskjellige kilder til økonomisk styrke som analytikere liker å se på.

Lønnsomhet

ROA: Return on assets Return on Assets & ROA Formula ROA Formula. Return on Assets (ROA) er en type avkastning (ROI) beregning som måler lønnsomheten til en virksomhet i forhold til dens totale eiendeler. Dette forholdet indikerer hvor godt et selskap presterer ved å sammenligne overskuddet (nettoinntekt) det genererer med kapitalen det er investert i eiendeler. . Nettoinntekt Nettoinntekt Nettoinntekt er en nøkkelpost, ikke bare i resultatregnskapet, men i alle de tre hovedregnskapene. Mens den er oppnådd gjennom resultatregnskapet, brukes nettoresultatet også i både balansen og kontantstrømoppstillingen. delt på årets totale aktiva. F-poengsummen er 1 hvis ROA er positiv, 0 ellers.

Økonomidirektør: Driftskontantstrøm Operativ kontantstrøm Operativ kontantstrøm (OCF) er mengden kontanter generert av den vanlige driftsaktiviteten til en virksomhet i en bestemt tidsperiode. Formelen for den operative kontantstrømmen er nettoinntekt (danner bunnen av resultatregnskapet), pluss eventuelle ikke-kontante poster, pluss justeringer for endringer i arbeidskapital delt på årets startkapital. F-poengsummen er 1 hvis CFO er positiv, ellers 0.

∆ROA: Endring i ROA fra året før. Hvis ∆ROA> 0, er F-poengsummen 1. Ellers er F-poengsummen 0.

AKTUELL: CFO sammenlignet med ROA. Hvis finansdirektør> ROA, er F-poeng 1. Ellers er F-poeng 0.

Utnyttelse, likviditet og finansieringskilde

∆LEVER: Endring i langsiktig gjeld Langsiktig gjeld Langsiktig gjeld (LTD) er ethvert beløp av utestående gjeld et selskap har som har en løpetid på 12 måneder eller lenger. Det er klassifisert som en langsiktig gjeld i selskapets balanse. Tiden til forfall for LTD kan variere fra 12 måneder til 30+ år, og gjeldstyper kan omfatte obligasjoner, pantelån / gjennomsnittlig forvaltningskapital. Hvis forholdet sammenlignet med året før er lavere, er F-poeng 1, 0 ellers.

ILIKVID: Endring i nåværende forhold Formel nåværende forhold Den nåværende forholdsformelen er = Omløpsmidler / kortsiktig gjeld. Nåværende forhold, også kjent som arbeidskapitalforholdet, måler virksomhetens evne til å oppfylle sine kortsiktige forpliktelser som forfaller innen ett år. Forholdet vurderer vekten av totale omløpsmidler kontra kortsiktig gjeld. Det indikerer den økonomiske helsen til et selskap. Hvis nåværende forhold øker fra året før, er F-poengsummen 1, 0 ellers.

EQ_OFFER: Total aksjekapital Vanlig aksjekapital er en type sikkerhet som representerer eierskap av egenkapital i et selskap. Det er andre vilkår - som vanlig aksje, ordinær aksje eller stemmerett - som tilsvarer ordinær aksje. mellom år. Hvis vanlig egenkapital øker sammenlignet med året før, er F-poengsummen 1, 0 ellers.

Driftseffektivitet

∆MARGIN: Endring i bruttomarginalforhold Bruttomarginalforhold Bruttomarginalforholdet, også kjent som bruttofortjeneste, er en lønnsomhetsgrad som sammenligner et selskaps bruttofortjeneste med inntektene. . Hvis inneværende års forhold minus foregående års forhold> 0, er F-poeng 1, ellers.

∆TURN: Endring i aktivaomsetningsgrad Eiendomsomsetningsgrad Eiendomsomsettingsgraden , også kjent som den totale eiendomsomsettingsgraden, måler effektiviteten som et selskap bruker sine eiendeler til å produsere salg. Et selskap med høy eiendelomsetningsgrad fungerer mer effektivt sammenlignet med konkurrenter med lavere forhold. (omsetning / begynnelsesårets totale eiendeler). Hvis inneværende års forhold minus tidligere år> 0, er F-poengsummen 1, ellers 0.

Finance's Piotroski F score kalkulator bruker alle disse faktorene for å evaluere et selskap. Sjekk ut vår mal for å gjennomføre din egen analyse av selskapets økonomiske status!

Flere gratis maler

For flere ressurser, sjekk ut biblioteket for forretningsmaler for å laste ned mange gratis Excel-modeller, PowerPoint-presentasjoner og Word-dokumentmaler.

  • Excel-modelleringsmaler Excel- og økonomiske modellmaler Last ned gratis finansielle modellmaler - Finans regnearkbibliotek inneholder en finansiell modellmal med tre uttalelser, DCF-modell, gjeldsplan, avskrivningsplan, kapitalutgifter, renter, budsjetter, utgifter, prognoser, diagrammer, grafer, tidsplaner , verdivurdering, sammenlignbar bedriftsanalyse, flere Excel-maler
  • PowerPoint-presentasjonsmaler
  • Maler for transaksjonsdokumenter Gratis forretningsmaler du kan bruke i ditt personlige eller profesjonelle liv. Maler inkluderer Excel, Word og PowerPoint. Disse kan brukes til transaksjoner, juridisk, økonomisk modellering, økonomisk analyse, forretningsplanlegging og forretningsanalyse.
  • Finance Template Marketplace NY Mal Marketplace Finance har skapt en ny plattform med skreddersydde forretningsmaler for finansanalytikere over hele verden. Ta en titt på Finance Marketplace og ta din

Siste innlegg

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found