Prosjektbudsjettmal - Last ned gratis Excel-mal

Denne prosjektbudsjettmalen gir deg et verktøy for å oppsummere kostnadsbudsjettet for et prosjekt.

Nedenfor er et skjermbilde av prosjektbudsjettmalen:

Last ned gratis malen

Skriv inn navn og e-post i skjemaet nedenfor og last ned gratis malen nå!

Prosjektbudsjettet er et verktøy som brukes av prosjektledere til å estimere den totale kostnaden for et prosjekt. En prosjektbudsjettmal inkluderer et detaljert estimat av alle kostnader som sannsynligvis vil påløpe før prosjektet er fullført.

Store kommersielle prosjekter kan ha prosjektbudsjetter som er flere sider lange. Slike prosjekter har ofte et stort antall kostnader knyttet til seg, for eksempel arbeidskostnader, materielle anskaffelseskostnader og driftskostnader Faste og variable kostnader Kostnad er noe som kan klassifiseres på flere måter avhengig av dens art. En av de mest populære metodene er klassifisering etter faste kostnader og variable kostnader. Faste kostnader endres ikke med økninger / reduksjoner i produksjonsvolumsenheter, mens variable kostnader bare er avhengige. Selve prosjektbudsjettet er et dynamisk dokument. Det oppdateres kontinuerlig i løpet av prosjektet.

Opprinnelig lar prosjektbudsjettet prosjektlederen bestemme hvor mye prosjektet sannsynligvis vil koste. Gjennom hele prosjektet lar den prosjektlederen sjekke om prosjektet holder seg til budsjettet.

Flere gratis maler

For flere ressurser, sjekk ut biblioteket for forretningsmaler for å laste ned mange gratis Excel-modeller, PowerPoint-presentasjoner og Word-dokumentmaler.

  • Excel-modelleringsmaler Excel- og økonomiske modellmaler Last ned gratis finansielle modellmaler - Finans regnearkbibliotek inneholder en finansiell modellmal med tre uttalelser, DCF-modell, gjeldsplan, avskrivningsplan, kapitalutgifter, renter, budsjetter, utgifter, prognoser, diagrammer, grafer, tidsplaner , verdivurdering, sammenlignbar bedriftsanalyse, flere Excel-maler
  • PowerPoint-presentasjonsmaler
  • Maler for transaksjonsdokumenter Gratis forretningsmaler du kan bruke i ditt personlige eller profesjonelle liv. Maler inkluderer Excel, Word og PowerPoint. Disse kan brukes til transaksjoner, juridisk, økonomisk modellering, økonomisk analyse, forretningsplanlegging og forretningsanalyse.

Siste innlegg