PROB-funksjon - Formel, eksempler, hvordan du bruker PROB-funksjon

PROB-funksjonen er kategorisert under Excel Statistiske funksjoner Funksjoner Liste over de viktigste Excel-funksjonene for finansanalytikere. Dette juksearket dekker hundrevis av funksjoner som er kritiske å kjenne som en Excel-analytiker. Den vil beregne sannsynligheten som er knyttet til et gitt område.

I finansiell analyse Finansanalytiker Jobbeskrivelse Finansanalytikerens stillingsbeskrivelse nedenfor gir et typisk eksempel på alle ferdigheter, utdannelse og erfaring som kreves for å bli ansatt for en analytikerjobb i en bank, institusjon eller selskap. Utfør økonomisk prognoser, rapportering og driftsmåling, analyser økonomiske data, lag økonomiske modeller, PROB-funksjonen kan være nyttig for å estimere forretningstap. Det kan også brukes av en risikostyring til å utføre økonomisk sannsynlighetsanalyse.

Formel

= PROB (x_range, prob_range, [lower_limit], [upper_limit])

PROB-funksjonen bruker følgende argumenter:

 1. X_range (obligatorisk argument) - Dette er området av numeriske verdier av x som det er tilknyttet sannsynligheter for.
 2. Prob_range (obligatorisk argument) - Dette er settet (array) av sannsynligheter som er assosiert med verdier i x_range. Matrisen må ha samme lengde som x_range-arrayet, og verdiene i prob_range må legge opp til 1.
 3. Nedre _ grense (valgfritt argument) - Dette er den nedre grensen for verdien vi vil ha en sannsynlighet for.
 4. Øvre _ grense (valgfritt argument) - Dette er øvre grense for verdien du vil ha en sannsynlighet for. Når vi utelater dette argumentet, vil PROB-funksjonen ganske enkelt returnere sannsynligheten knyttet til verdien av den medfølgende nedre grensen.

Hvordan bruker jeg PROB-funksjonen i Excel?

For å forstå bruken av PROB-funksjonen, la oss vurdere noen eksempler:

Eksempel 1

Anta at vi får dataene nedenfor:

PROB-funksjon

Sannsynligheten for det gitte området når den nedre grensen er satt til 50 og den øvre grensen er 80 vil være:

PROB-funksjon - Eksempel 1

Eksempel 2

La oss anta at vi får to terninger, og vi ønsker å finne sannsynligheten for å få en kast på 10 eller høyere.

De mulige resultatene når vi kaster to terninger er:

PROB-funksjon - Eksempel 2

Når vi kaster terning 1 og terning 2, er sjansen for å få 2 bare mulig når vi får 1 på begge terningene, så sjansen = 1.

For å få alle sjanser kan vi lage en matrise som ser ut som den nedenfor:

PROB-funksjon - Eksempel 2a

Vi oppførte tallene 1 til 6, og i celle D6 la vi til verdien av C6 og D5. Tilsvarende er det for D7 summen av C7 og D6.

Nå for å beregne sjanser kan vi bruke formelen nedenfor:

PROB-funksjon - Eksempel 2b

COUNTIF-funksjonen brukes der matrisen er gitt som området og kriterierargumentet er rullen.

For sannsynlighet delte vi sjansene med 36, da det er 6 x 6 = 36 mulige ruller.

PROB-funksjon - Eksempel 2c

Tabellen vil se slik ut:

PROB-funksjon - Eksempel 2d

La oss nå beregne sannsynligheten for å få en rulle høyere enn 10 ved hjelp av PROB-funksjonen. Formelen som skal brukes er:

PROB-funksjon - Eksempel 2e

Vi får resultatet nedenfor:

PROB-funksjon - Eksempel 2f

Vi kan kryssjekke tallene ved å legge til den individuelle sannsynligheten beregnet: (8,33% + 5,56% + 2,78%) = 16,67%.

Få ting å huske på PROB-funksjonen

 1. #NUM! error - Oppstår hvis enten:
  • Enhver verdi i den gitte prob_range er mindre enn 0 eller større enn 1; eller
  • Verdiene i det oppgitte prob_range blir ikke opptil 1.
 2. Ikke relevant! error - Oppstår hvis de oppgitte x_range- og prob_range-oppstillingene har forskjellige lengder (dvs. inneholder forskjellige antall datapunkter).
 3. Hvis vi utelater den øvre grensen, returnerer PROB sannsynligheten for å være lik den nedre grensen.
 4. PROB-funksjonen ble introdusert i MS Excel 2007, og er derfor ikke tilgjengelig i tidligere versjoner.

Klikk her for å laste ned Excel-filen

Tilleggsressurser

Takk for at du leser Finance-guiden til viktige Excel-funksjoner! Ved å ta deg tid til å lære og mestre disse funksjonene, vil du øke hastigheten på din økonomiske analyse betydelig. For å lære mer, sjekk ut disse ekstra økonomiressursene:

 • Excel-funksjoner for økonomi Excel for økonomi Denne Excel for finans-guiden lærer de 10 beste formlene og funksjonene du må vite for å være en god finansanalytiker i Excel. Denne guiden har eksempler, skjermbilder og trinnvise instruksjoner. Til slutt laster du ned den gratis Excel-malen som inkluderer alle økonomifunksjonene dekket i opplæringen
 • Avansert Excel Formel Course
 • Avanserte Excel-formler du må vite Avanserte Excel-formler må vite Disse avanserte Excel-formlene er avgjørende for å kjenne og vil ta dine økonomiske analyseferdigheter til neste nivå. Avanserte Excel-funksjoner du må vite. Lær de 10 beste Excel-formlene hver finansanalytiker i verdensklasse bruker regelmessig. Disse ferdighetene vil forbedre regnearkarbeidet ditt i enhver karriere
 • Excel-snarveier for PC og Mac Excel-snarveier PC Mac Excel-snarveier - Liste over de viktigste og vanligste MS Excel-snarveiene for PC- og Mac-brukere, økonomi, regnskapsyrker. Tastatursnarveier gir deg raskere modellering og sparer tid. Lær redigering, formatering, navigering, bånd, lim inn spesial, data manipulering, formel og celle redigering, og andre mangler

Siste innlegg