Finanskurs - Topp 10 klasser for studenter og profesjonelle

Hvis du ønsker å bevege deg oppover stigen eller bryte deg inn i finansbransjen Corporate Finance Oversikt Corporate finance handler om kapitalstrukturen i et selskap, inkludert dets finansiering og handlingene som ledelsen tar for å øke verdien av, her er en liste over de øverste økonomikursene for studenter og fagpersoner. Finans karriere Karriere Søk i Finance karriere ressursbibliotek. Vi har samlet de viktigste karriereressursene for enhver jobb innen bedriftsøkonomi. Fra intervjuforberedelse til CV og stillingsbeskrivelser, vi har dekket deg for å få drømmejobben din. Utforsk guider, maler og et bredt utvalg av gratis ressurser og verktøy krever kunnskap om et bredt spekter av emner og ferdigheter som dekker mange forskjellige tekniske områder.Den moderne finansanalytikeren må være utstyrt med riktig opplæring for å rykke opp stigen på dagens svært konkurransedyktige marked. Nedenfor er en liste over de 10 beste økonomikursene hver analytiker bør ta.

Topp økonomikurs - Kvinne som går

Liste over topp 10 økonomikurs

De 10 beste ferdighetene og klassene hver finansanalytiker bør ta er:

# 1 Regnskap

Nøkkelferdigheter som ansettelsesledere ønsker at finansanalytikere skal lære av regnskapskursene deres, er forståelse av debet og studiepoeng, dobbeltregnskap, bokføring, journalføring, budsjettering, lønn, leverandørgjeld og kundefordringer (se regnskapskurs).

# 2 Regnskap

Når det gjelder regnskap, er det mange viktige ting analytikere trenger å forstå. De viktigste konseptene å få fra økonomiklasser er hvordan man lager en resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling; analysere en årsrapport, 10-k, 10-q, MD & A-rapport og alle notatene til regnskapet (se kurs).

# 3 Matematikk

Det er viktig for finansanalytikere å ha en solid forståelse av finansmatematikk, og spesielt vite hvordan man beregner nåverdi, fremtidig verdi, vektet gjennomsnittlig kapitalkostnad, beta, unlevered beta, skatteplaner, gjelds- og renteplaner og mer ( se matematikkurs).

# 4 Excel

Excel er det viktigste verktøyet for alle økonomiprofesjonelle. Det er viktig å vite hvordan du bruker alle de forskjellige formlene, funksjonene, snarveiene, og hvordan du utfører analyser fra bunnen av. Å ta Excel-økonomikurs online er den beste måten å få den tekniske opplæringen du trenger og stige gjennom rekkene (se alle kurs).

# 5 Finansiell analyse

Dette er "kjernen" i en finansanalytikers stillingsbeskrivelse. Klasser om økonomisk analyse vil lære deg hvordan du beregner beregninger som marginer, vekstrater, P / E-forhold, avkastning på egenkapital (ROE), avkastning på eiendeler (ROA), gjeld / egenkapitalandel, konverteringssyklus med mer og mer (se økonomi kurs).

# 6 Datavisualisering

Når en analytiker har utført analysen i Excel, er det viktig å kunne lage diagrammer, grafer og utdata som oppsummerer deres funn. Læreplanen i et slikt kurs skal dekke designprinsipper, estetikk og lære deg hvordan du kan fokusere oppmerksomheten og fortelle en historie med dataene (se kurs).

# 7 Presentasjoner

Hver finansanalytiker bruker mye tid på å holde presentasjoner i PowerPoint. For å være i verdensklasse på jobben din, må du være i stand til å lage lysbilder som forteller en historie og overtaler folk ved hjelp av diagrammer, grafer og modeller som er opprettet for å støtte forretningssaken (se kurs).

# 8 Økonomisk modellering

Når det gjelder økonomikurs, er økonomisk modellering et av de mest etterspurte temaene. Du lærer hvordan du kan forutsi et selskaps resultater i fremtiden og bygge en treoppstillingsmodell og en diskontert kontantstrømmodell (DCF), samt evaluere en leveraged buyout (LBO) eller fusjoner og oppkjøp (M&A) (se alle kurs).

# 9 Atferdsmessig økonomi

Dette er en litt annen type klasse, da den fokuserer mer på teori enn på praktiske ferdigheter. For alle som jobber i kapitalmarkedene, er det en god idé å ha en grundig forståelse av atferdsmessig økonomi, og det hjelper virkelig å avrunde ferdighetssettet ditt (se atferdsmessig økonomikurs).

# 10 Bedriftsvurdering

Sist men ikke minst, anbefales minst ett kurs for verdivurdering for alle finanspersoner, også de som ikke jobber direkte med verdivurderinger. Å vite hvordan man skal verdsette en virksomhet kan være veldig nyttig i et bredt spekter av avdelinger, for eksempel regnskap (nedskrivningstesting), investor relations (håndtering av aksjeforskningsanalytikere), bedriftsutvikling (anskaffelse av andre selskaper) og drift (forståelse av effekten av operasjonelle beslutninger om et selskap (se verdsettelseskurs).

Å ta alle de ovennevnte økonomikursene vil hjelpe alle å komme på vei til å bli en veldig avrundet finansanalytiker.

En finansstudent som studerer økonomiklasser

Ferdigheter arbeidsgivere ser etter

Mens finansklassene som er oppført ovenfor, hovedsakelig fokuserer på tekniske ferdigheter, ansetter arbeidsgivere analytikere som har både harde og myke ferdigheter. Nedenfor vil vi diskutere nærmere hva som er høyt verdsatt i hver av de to kategoriene.

Vanskelige ferdigheter:
 • Excel-formler og funksjoner Funksjoner Liste over de viktigste Excel-funksjonene for finansanalytikere. Dette juksearket dekker hundrevis av funksjoner som er kritiske å kjenne som en Excel-analytiker
 • Regnskapsprinsipper GAAP GAAP, eller generelt aksepterte regnskapsprinsipper, er et generelt anerkjent sett med regler og prosedyrer designet for å styre regnskap og finansiell rapportering. GAAP er et omfattende sett med regnskapspraksis som ble utviklet i fellesskap av Financial Accounting Standards Board (FASB) og, regler og policyer
 • Detaljert regnskapsanalyse Analyse av regnskap Slik utfører du analyse av regnskap. Denne guiden vil lære deg å utføre en regnskapsanalyse av resultatregnskapet, balansen og kontantstrømoppstillingen inkludert marginer, forhold, vekst, likviditet, gearing, avkastning og lønnsomhet.
 • Nøkkeltall Nøkkeltall Nøkkeltall opprettes ved bruk av numeriske verdier hentet fra årsregnskapet for å få meningsfull informasjon om et selskap, multipler og viktige resultatindikatorer (KPIer)
 • Datamanipulasjon
 • Statistikk, regresjonsanalyse
 • Verdsettelse Verdsettelsesmetoder Når man verdsetter et selskap som en løpende virksomhet, er det tre hovedverdsettelsesmetoder som brukes: DCF-analyse, sammenlignbare selskaper og presedens transaksjoner. Disse metodene for verdsettelse brukes i investeringsbank, aksjeforskning, private equity, bedriftsutvikling, fusjoner og oppkjøp, leveraged buyouts and finance og kompleks forretningsmodellering.
 • Transaksjonsanalyse
 • Finansielle modeller Typer av økonomiske modeller De vanligste typene av økonomiske modeller inkluderer: 3 uttalelsesmodell, DCF-modell, M & A-modell, LBO-modell, budsjettmodell. Oppdag de 10 beste typene
Myke ferdigheter:
 • Teamarbeid og mellommenneskelige ferdigheter
 • Evne til å få buy-in
 • Sosialisering av nye ideer
 • Presentasjon og produksjon av en analyse
 • Overbevisende skriving
 • Evne til å motivere og lede andre

Sertifiseringskurs

I tillegg til å ta økonomikurs, kan det å legge til en sertifisering være en fin måte å skille seg ut fra mengden og demonstrere for arbeidsgivere at du har ferdighetene og opplæringen de leter etter.

Finance's Financial Modelling and Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA®-sertifisering Bli med på 350 600+ studenter som jobber for selskaper som Amazon, JP Morgan og Ferrari-sertifiseringsprogrammet, kan være riktig for deg hvis du er fokusert på bedriftsøkonomi.

Finans kurs og sertifisering FMVA®-sertifisering Bli med på 350 600 studenter som jobber for selskaper som Amazon, JP Morgan og Ferrari

Online vs Offline Finance Courses

Når du tar en beslutning om hvilke økonomiklasser som passer for deg, er det viktig å tenke på modaliteten til opplæringen du skal motta. Med det enorme skiftet mot eLearning er det mange online leverandører som tilbyr detaljerte og grundige programmer som kan tas 100% online. Derimot tilbyr mange av de tradisjonelle universitetene og høyskolene heltids- og deltidsprogrammer i klasserommet som også kan passe for deg.

Fordeler med online kurs:
 • 24/7 tilgang til kursmateriell og leksjoner
 • Kan tas fra hvor som helst med en internettforbindelse
 • Kurs kan tas på nytt
 • Tekniske temaer blir lettere demonstrert (skjermopptak)
 • Raskere å fullføre
 • Kostnadsbesparelser (ikke alltid, men generelt)
Fordeler med klasseromskurs:
 • Mer menneskelig samhandling og diskusjon
 • Deling av historier og opplevelser
 • Fullstendig nedsenking og fokus på temaet

Tilleggsressurser

Takk for at du leser denne guiden til de beste økonomikursene. For å bidra til å ta karrieren din til neste nivå, kan Finance's Financial Analyst Certification Program være det neste logiske trinnet for deg. For å fortsette å undersøke emnet, vil disse tilleggsressursene være nyttige:

 • Topp økonomisertifiseringer Topp økonomisertifiseringer Liste over de beste finanssertifiseringene. Få en oversikt over de beste økonomiske sertifiseringene for fagfolk over hele verden som arbeider i feltet. Denne guiden sammenligner de 6 beste programmene for å bli en sertifisert finansanalytiker fra forskjellige programleverandører som CFA, CPA, CAIA, CFP, FRM, FMVA
 • Topp konkurranse om eLearning-selskaper Sammenlign online finansopplæringsselskaper og se på konkurransen. Sammenlign økonomi med bedriftsøkonomi, regnskap, finansiell modellering
 • Liste over investeringsbanker Liste over topp investeringsbanker Liste over de 100 beste investeringsbankene i verden sortert alfabetisk. Topp investeringsbanker på listen er Goldman Sachs, Morgan Stanley, BAML, JP Morgan, Blackstone, Rothschild, Scotiabank, RBC, UBS, Wells Fargo, Deutsche Bank, Citi, Macquarie, HSBC, ICBC, Credit Suisse, Bank of America Merril Lynch
 • Maler for økonomimodeller Excel og økonomiske modellmaler Last ned gratis maler for finansmodeller - Finansens regnearkbibliotek inkluderer en 3-talls finansmodellmal, DCF-modell, gjeldsplan, avskrivningsplan, kapitalutgifter, renter, budsjetter, utgifter, prognoser, diagrammer, grafer, tidsplaner , verdivurdering, sammenlignbar bedriftsanalyse, flere Excel-maler

Siste innlegg