Teambuilding - Oversikt, eksempler, liste over beste ledelsesaktiviteter

Teambuilding refererer til aktivitetene som er gjennomført av grupper av mennesker for å øke motivasjonen. Ansattes moral Ansattes moral defineres som den generelle tilfredsheten, utsiktene og følelsen av velvære som en ansatt har på arbeidsplassen. Det refererer med andre ord til hvordan fornøyde ansatte føler om sitt arbeidsmiljø. Arbeidstakermoral er viktig for mange virksomheter på grunn av dens direkte effekt på og styrke samarbeidet. Mange bruker uttrykkene "teambuilding" og "teamwork" om hverandre. Imidlertid er de to forskjellige begreper. Mens teambuilding legger vekt på å opprette grupper, legger teamarbeid vekt på funksjonene til disse gruppene.

Team Building - en gruppe som jobber med en utfordring

Selv om teambuilding-aktiviteter er ment å øke sammenheng og samarbeid, forstår mange ansatte ikke hvordan det å tilbringe en dag med å spille spill kan hjelpe dem. Sannheten er hvordan ledere bruker teambuilding i sine organisasjoner Bedriftsstruktur Bedriftsstruktur refererer til organisering av forskjellige avdelinger eller forretningsenheter i et selskap. Avhengig av selskapets mål og bransjen er med på å forme de ansattes holdninger til prosessen.

Som sådan bør ledere søke å forstå teambuilding bedre, da det vil bidra til å øke effektiviteten. Mer spesifikt, ledere bør være interessert i å lære de egenskapene som gjør gode team og teknikkene og relevansen av teambuilding.

Hva gjør et team effektivt?

Det er utført et stort antall forskningsstudier for å fastslå hvordan et effektivt team ser ut. De fleste av disse studiene er enige om at følgende egenskaper er de viktigste for teambuilding:

Karakteristisk Beskrivelse
Definere hovedmålet Hovedfunksjonen med å danne gruppen bør gjøres klar rett utenfor flaggermusen. Den beste måten å definere dette formålet på er å sette solide og målbare mål. På denne måten vet hvert teammedlem nøyaktig hvordan hans eller hennes arbeid bidrar til å nå det organisatoriske målet.
Hyppig kommunikasjon Et annet aspekt som utgjør et effektivt team innebærer åpne og gratis kommunikasjonskanaler. Det bør være konstant kommunikasjon ikke bare mellom teammedlemmene, men også mellom teamet og hele organisasjonen. På denne måten vil teammedlemmer alltid ha den informasjonen de trenger for å påta seg sine roller.
Ansvar og dedikasjon Når teammedlemmer er klar over hvilke forventninger som må oppfylles, er de mer klare til å bli holdt ansvarlige for sine beslutninger og arbeid. Tilsvarende er disse teammedlemmene villige til å iverksette proaktive tiltak for å fullføre de tildelte oppgavene innen en gitt tidsramme.

Samlet sett er medlemmer av et godt team ikke bare klar over målene, men de forplikter seg også helhjertet til å nå de oppsatte målene.

Laissez-faire Form for ledelse Et annet trekk ved et effektivt team er at det praktiserer delegativ ledelse. Hva dette betyr er at medlemmene er klare til å ta lederstillinger når situasjoner krever det. Denne stilen med felles ledelse fremmer et delt ansvar, og det hjelper med å øke medlemmets motivasjon og produktivitet.

Metoder for teambygging

Å bestemme egenskapene som utgjør effektive team er ikke nok. Ledere må også lære hvordan de kan gå om å bygge disse egenskapene i teamene sine. Når du danner et team, er dette noen av trinnene du bør følge:

Gjør teamets mål og mål klare

Å gjøre målene klare er avgjørende for suksessen til ethvert prosjekt. Det betyr at hver leder bør begynne med å gi omfattende forklaringer på hvordan hvert teammedlems handlinger hjelper til å nå hovedmålene. Bortsett fra å gjøre målene kjent, må ledere også etablere de spesifikke aktivitetene som medlemmene skal prioritere. På denne måten vet hvert medlem nøyaktig når og hvor hans hjelp er nødvendig.

Med klare mål er det også lettere for medlemmene å se hvordan deres personlige karrieremål samsvarer med prosjektets mål. Uten denne klarheten kan mange ansatte fokusere på å nå sine egne mål på bekostning av teamet. Den gode tingen er at hvis det er åpne kommunikasjonskanaler Nettverk og bygge relasjoner (del 2) Denne artikkelen er en del av en rekke nyttige tips for å hjelpe deg med å finne suksess i karrieren din og helheten i din livserfaring. Mens tekniske ferdigheter får oss ansatt til vårt foretrukne innlegg, hjelper myke ferdigheter oss til å kommunisere og samarbeide effektivt på arbeidsplassen. Myke ferdigheter som å vite hvordan de kommer overens med andre mennesker, kan ansatte alltid spørre om hvordan deres personlige mål er relatert til organisasjonens.

Velg teammedlemmer med omhu

Når det gjelder å velge teammedlemmer, er det tre viktige aspekter man bør vurdere - individualisme, flerdimensjonalitet og nivået på teamets ferdigheter.

  • Det er et kjent faktum at noen individer alltid vil bli bedre teammedlemmer enn andre. Det er også allment kjent at enkeltpersoner med besluttsomhet kan lære å fungere som en enhet. En individualist er en som liker å sette sine interesser foran teammedlemmene. Slike mennesker utmerker seg i uavhengige roller der de er pålagt å jobbe individuelt. Imidlertid er det også kollektivister. Dette er et individ som liker samarbeid og trives bedre når han eller hun er en del av en gruppe. Selv om en kollektivist blir et bedre teammedlem, er det i noen situasjoner de uavhengige oppgavene som hjelper hele gruppen til å lykkes. Imidlertid kan en leder måtte bruke større innsats når han arbeider med individualister.
  • En annen ting som ledere trenger å gjøre er å finne en balanse mellom erfaringene og ferdighetene til forskjellige teammedlemmer. Det betyr å fordele arbeidet jevnt basert på styrken til medlemmene. På det notatet bør nye medlemmer også lære å jobbe som en fullt fungerende del av teamet. Ledere må kanskje samarbeide disse nye medlemmene med de som har erfaring med å veilede dem.
  • Teamdiversitet er mer enn bare en kombinasjon av ferdigheter. Det refererer også til hvordan mennesker fra forskjellige kulturer, kjønn og raser jobber sammen for å oppnå mål. Diversity Diversity Management Diversity management fremmer større inkludering av ansatte fra forskjellige bakgrunner i organisasjonens struktur gjennom policyer og programmer. kan være viktig, da det gjør det mulig for teammedlemmer å se mål fra forskjellige perspektiver og komme opp med den beste måten å oppnå dem på.

Investering i teambuilding - et team som jobber med ledelse

Hvorfor investere i teambuilding?

For å nå mål

I en team-building setting blir formålet med og reglene for teambuilding-aktivitetene gjort klart for medlemmene i begynnelsen. Oppgaver delegeres deretter til medlemmene avhengig av deres styrker, erfaring og ferdigheter. Dette hjelper medlemmene til å arbeide for å nå hovedlagsmålene. En slik praksis oversettes til forbedret arbeidsytelse siden ansatte lærer å jobbe sammen for å oppnå organisatoriske mål.

Å fremme konkurranse

Ingenting motiverer et underpresterende team til å jobbe hardere enn sunn konkurranse. De fleste teambuildingaktiviteter involverer forskjellige lag som konkurrerer om å oppnå et spesifikt mål. Enten et lag taper eller dukker opp triumferende, er oddsen at medlemmene blir drevet til å gi sitt beste. Dette motiverer ikke bare ansatte, men det oppfordrer dem også til å bruke dette prinsippet på jobben. Konkurranse har vist seg å forbedre arbeidstakernes produktivitet.

Å bygge interaksjoner ansikt til ansikt

Når ansatte blir bedt om å jobbe sammen om en oppgave, kommuniserer de ofte via e-post eller online chatfora. Selv om dette kan være effektivt, har ansikt-til-ansikt-interaksjon ofte verdifulle fordeler. Ikke bare hjelper det å redusere forvirring, det gjør også samarbeid til en mer sosial opplevelse.

Sammendrag

Teambuilding er prosessen med å øke et lags sammenheng, produktivitet og effektivitet ved å komme med aktiviteter som krever at medlemmene jobber sammen. Denne prosessen er avhengig av en rekke aspekter for å garantere suksessen. Disse inkluderer faktorer som gode kommunikasjonsferdigheter, klarhet i mål, delt ledelse og en følelse av ansvarlighet.

I tillegg til de ovennevnte egenskapene, må ledere være forsiktige når de velger lag. Mer spesifikt, bør de velge lag basert på mangfold og ferdighetsnivåer. Samlet sett hjelper teambuilding bedrifter med å nå mål og fremme sunn konkurranse.

Tilleggsressurser

Takk for at du har lest Finance-guiden til teambuilding og tilhørende aktiviteter. For å fortsette å lære og fremme karrieren din, vil følgende ressurser være nyttige:

  • Bedriftsutvikling Bedriftsutvikling Bedriftsutvikling er gruppen i et selskap som er ansvarlig for strategiske beslutninger for å vokse og omstrukturere sin virksomhet, etablere strategiske partnerskap, engasjere seg i fusjoner og oppkjøp (M&A) og / eller oppnå organisatorisk fortreffelighet. Corp Dev forfølger også muligheter som utnytter verdien av selskapets forretningsplattform.
  • Mellommenneskelige ferdigheter mellommenneskelige ferdigheter mellommenneskelige ferdigheter er ferdighetene som kreves for å effektivt kommunisere, samhandle og arbeide med enkeltpersoner og grupper. De med gode mellommenneskelige ferdigheter er sterke verbale og ikke-verbale kommunikatorer og blir ofte ansett for å være "gode med mennesker".
  • Ledertrekk Ledertrekk Ledelsesegenskaper refererer til personlige egenskaper som definerer effektive ledere. Ledelse refererer til evnen til et individ eller en organisasjon til å veilede enkeltpersoner, team eller organisasjoner mot oppfyllelse av mål og mål. Ledelse spiller en viktig funksjon i ledelsen
  • Nettverk og bygge forhold (del 1) Nettverk og bygge forhold (del 1) Denne artikkelen er en del av en rekke nyttige tips som hjelper deg med å oppnå suksess i nettverk i din bedrift. Nettverksbygging spiller en viktig rolle i vårt profesjonelle liv, fra vi søker etter jobb, fortsetter med å bli med og jobbe i et selskap, og til slutt fremme karrieren.

Siste innlegg