Bedriftsstrategi - Lær de fire søylene i bedriftsstrategien

Corporate Strategy tar en porteføljetilnærming til strategisk beslutningstaking ved å se på alle virksomhetene til et selskap for å bestemme hvordan man kan skape mest mulig verdi. For å utvikle en bedriftsstrategi, må bedriftene se på hvordan de ulike virksomhetene de eier passer sammen, hvordan de påvirker hverandre, og hvordan morselskapet er strukturert, for å optimalisere menneskelig kapital, prosesser og styring. Corporate Strategy bygger på toppen av forretningsstrategien, som er opptatt av den strategiske beslutningstaking for en individuell virksomhet.

Oversikt over bedriftsstrategi

Lær mer i Finance's Corporate & Business Strategy Course.

Hva er komponentene i bedriftsstrategi?

Det er flere viktige komponenter i bedriftens strategi som ledere i organisasjoner fokuserer på. Hovedoppgavene til bedriftsstrategi er:

 1. Tildeling av ressurser
 2. Organisasjonsdesign
 3. Porteføljeforvaltning
 4. Strategiske kompromisser

de fire søylene i bedriftsstrategien

I de følgende avsnittene vil denne veiledningen dele opp de fire hovedkomponentene som er beskrevet ovenfor.

# 1 Tildeling av ressurser

Fordelingen av ressurser hos et firma fokuserer hovedsakelig på to ressurser: mennesker og kapital. I et forsøk på å maksimere verdien av hele firmaet, må ledere bestemme hvordan de skal fordele disse ressursene til de forskjellige virksomhetene eller forretningsenhetene for å gjøre helheten større enn summen av delene.

Nøkkelfaktorer knyttet til tildeling av ressurser er:

 • Mennesker
  • Identifisere kjernekompetanse og sikre at de er godt fordelt over firmaet
  • Å flytte ledere til stedene de trenger mest og legge til mest verdi (endringer over tid, basert på prioriteringer)
  • Sikring av en passende tilførsel av talent er tilgjengelig for alle virksomheter
 • Hovedstad
  • Allokere kapital på tvers av virksomheter slik at den tjener den høyeste risikojusterte avkastningen
  • Analysere eksterne muligheter (fusjoner og oppkjøp) og fordele kapital mellom interne (prosjekter) og eksterne muligheter

# 2 Organisasjonsdesign

Organisasjonsdesign innebærer å sikre at firmaet har den nødvendige bedriftsstrukturen og relaterte systemer på plass for å skape maksimal verdi. Faktorer som ledere må vurdere er rollen som hovedkontoret (sentralisert mot desentralisert tilnærming) og rapporteringsstrukturen til enkeltpersoner og forretningsenheter - vertikalt hierarki, matriserapportering, etc.

Nøkkelfaktorer knyttet til organisasjonsdesign er:

 • Hovedkontor (sentralisert mot desentralisert)
  • Bestemme hvor mye autonomi du skal gi forretningsenheter
  • Bestemme om avgjørelser blir tatt ovenfra eller nedover
  • Innflytelse på strategien til forretningsenheter
 • Organisasjonsstruktur (rapportering)
  • Bestem hvor store tiltak og forpliktelser vil bli delt inn i mindre prosjekter
  • Integrering av forretningsenheter og forretningsfunksjoner slik at det ikke er oppsigelser
  • Å sørge for at balansen mellom risiko og avkastning eksisterer ved å skille ansvar
  • Utvikler ekspertisesentre
  • Bestemme passende delegering av myndighet
  • Sette styringsstrukturer
  • Sette rapporteringsstrukturer (militær / ovenfra og ned, matriserapportering)

# 3 Porteføljestyring

Porteføljestyring ser på måten forretningsenheter utfyller hverandre, deres sammenhenger, og bestemmer hvor firmaet skal “spille” (dvs. hvilke virksomheter det vil eller ikke vil inngå).

Bedriftsstrategi knyttet til porteføljestyring inkluderer:

 • Bestemme hvilken virksomhet du skal være i eller å være ute av
 • Bestemme omfanget av vertikal integrasjon firmaet skal ha
 • Håndtere risiko gjennom diversifisering og redusere korrelasjonen av resultater på tvers av virksomheter
 • Å skape strategiske alternativer ved å benytte nye muligheter som det kan være mye investert i hvis det er hensiktsmessig
 • Å overvåke konkurranselandskapet og sikre at porteføljen er godt balansert i forhold til trender i markedet

# 4 Strategiske kompromisser

En av de mest utfordrende aspektene ved bedriftsstrategien er å balansere avveiningene mellom risiko og avkastning på tvers av firmaet. Det er viktig å ha et helhetlig syn på alle virksomhetene sammen og sørge for at ønsket nivå på risikostyring og avkastning genereres.

Nedenfor er de viktigste faktorene du bør vurdere for strategiske avveininger:

 • Håndtere risiko
  • Foretaksrisiko er i stor grad avhengig av strategiene den velger å forfølge
  • Ekte produktdifferensiering er for eksempel en veldig høyrisikostrategi som kan resultere i en markedslederposisjon eller total ødeleggelse
  • Mange selskaper vedtar en kopieringsstrategi ved å se på hva andre risikotakere har gjort og endre den litt
  • Det er viktig å være fullstendig klar over strategier og tilhørende risikoer på tvers av firmaet
  • Noen områder kan kreve reell differensiering (eller kostnadsledelse), men andre områder kan være bedre egnet for kopieringsstrategier som er avhengige av trinnvise forbedringer
  • Graden av autonomi forretningsenheter har er viktig for å håndtere denne risikoen
 • Genererer avkastning
  • Høyere risikostrategier skaper muligheten for høyere avkastning. Eksemplene ovenfor om ekte produktdifferensiering eller kostnadsledelse kan gi størst avkastning i det lange løp hvis de er godt utført.
  • Svinging etter gjerdene vil føre til flere hjemmeløp og flere streik, så det er viktig å ha riktig antall alternativer i porteføljen. Disse alternativene kan senere bli store innsatser etter hvert som strategien utvikler seg.
 • Incentiver
  • Insentivstrukturer vil spille en stor rolle i hvor mye risiko og hvor mye returledere søker
  • Det kan være nødvendig å skille ansvaret for risikostyring og generering av avkastning slik at hver enkelt kan forfølges til ønsket nivå
  • Det kan videre hjelpe deg med å håndtere flere overlappende tidslinjer, alt fra kortsiktig risiko / avkastning til langsiktig risiko / avkastning og sikre at det er passende spredning

Lær mer i Finance's Corporate & Business Strategy Course.

Innpakning av bedriftsstrategi

Bedriftsstrategi er annerledes enn forretningsstrategi, da den fokuserer på hvordan man styrer ressurser, risiko og avkastning på tvers av et firma, i motsetning til å se på konkurransefortrinn.

Ledere som er ansvarlige for strategisk beslutningstaking må ta hensyn til mange faktorer, inkludert tildeling av ressurser, organisasjonsdesign, porteføljestyring og strategiske avveininger.

Ved å optimalisere alle de ovennevnte faktorene, kan en leder forhåpentligvis opprette en portefølje av virksomheter som er verdt mer enn bare summen av delene.

For mer lesing om strategi, sjekk ut Harvard Business Review-ressursene.

Tilleggsressurser

Takk for at du leser Finance innledende guide til bedriftsstrategi. For å fortsette å lære og fremme karrieren din som finansanalytiker, vil disse ekstra økonomiressursene og -veiledningene være til stor hjelp:

 • Bransjeanalyse Bransjeanalyse Bransjeanalyse er et markedsvurderingsverktøy som brukes av bedrifter og analytikere for å forstå kompleksiteten i en bransje. Det er tre ofte brukte og
 • First mover-fordel First Mover-fordel Den første mover-fordelen refererer til en fordel oppnådd av et selskap som først introduserer et produkt eller en tjeneste i markedet. Første flyttefordel
 • Strategiske allianser Strategiske allianser Strategiske allianser er avtaler mellom uavhengige selskaper for å samarbeide om produksjon, utvikling eller salg av produkter og tjenester.
 • Alle strategiressurser Strategi Guider for bedrifter og forretningsstrategier. Les alle finansartikler og ressurser om økonomi og forretningsstrategi, viktige konsepter for finansanalytikere å innlemme i deres økonomiske modellering og analyse. First mover-fordel, Porter's 5 Forces, SWOT, konkurransefortrinn, leverandørers forhandlingsstyrke

Siste innlegg