Fasiliteter - Definisjon og eksempel Corporate Finance Institute

Fasiliteter er et begrep som brukes i eiendom for å beskrive en forbedrende egenskap ved en eiendom. En eiendom med mange fasiliteter er en mer ønskelig eiendom, og vil derfor ha en tendens til å være mer verdifull. For eksempel betraktes et basseng i et hus som et håndgripelig bekvemmelighet; folk foretrekker generelt å kjøpe et hus med basseng enn et uten det. Det er også immaterielle fasiliteter, som beliggenhet. Et hus som ligger nær stranden kan være mer ønskelig for utsikten.

Siste innlegg