Toppbanker i Norge - Oversikt og guide til topp 10 banker i Norge

Banker i Norge består av 17 forretningsbanker, 105 sparebanker og et lite antall statseide banker. Finanstilsynet overvåker alle finansinstitusjoner i landet. Det finnes tre typer banker i Norge:

  • Kommersielle banker (også kjent som forretningsbanker)
  • Sparbanker
  • Filialer av utenlandske banker

I følge Moody's er utsiktene for Norges banksystem negative, da ratingbyrået forventer at fallende oljeinvesteringer og vedvarende lave oljepriser vil påvirke det innenlandske driftsmiljøet negativt.

For alle som vurderer en karriere innen bankvirksomhet i Norge, er denne listen over de beste bankene i Norge en nyttig guide om hvor du skal begynne. For å lære mer, se våre lister over finansinstitusjoner. Vi har lister over de viktigste finansselskapene, bankene, institusjonene, regnskapsbyråene og selskapene i bransjen. Bla gjennom disse guidene for å forberede deg på en karriere innen finansielle tjenester og start nettverk i dag for å få fart på karrieren din.

De beste bankene i Norge

De beste bankene i Norge er:

Bank Norwegian AS

Bank Norwegian AS ble grunnlagt i 2007 og har base i Lysaker. Banken tilbyr ulike bankprodukter og tjenester til personkunder i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Bank Norwegian AS er et heleid datterselskap av Norwegian Finans Holding ASA.

I 2016 rapporterte banken en forvaltningskapital på 3,9 milliarder dollar og en nettoinntekt på 123 millioner dollar.

DNB Bank

DNB Bank ble etablert i 1898 og er den største av bankene i Norge, med 2,1 millioner personkunder og 183 000 bedriftskunder. Hovedkontoret i Oslo har mer enn 11 000 ansatte og har en sterk posisjon i energisektoren og i fiskeri- og sjømatnæringen.

Fra og med 2016 var bankens samlede eiendeler 341 milliarder dollar, og nettoresultatet var 2 744 millioner dollar.

Luster Sparebank

Basert i Gapune ble Luster Sparebank dannet i 1975. Det er den 57. største av sparebankene i Norge (av 104). Banken tilbyr ulike bankprodukter og tjenester i landet og driver en filial på Hafslo.

I 2016 utgjorde bankens totale eiendeler 417 millioner dollar og nettoresultatet 5 millioner dollar.

Handelsbanken

Handelsbanken ble etablert i 1986 og har base i Oslo. Banken tilbyr et bredt spekter av produkter og tjenester til person- og bedriftsbanker til privatpersoner og bedriftskunder. Det har rundt 670 ansatte og administrerer 51 kontorer over hele landet. Det eies av Svenska Handelsbanken.

I 2016 rapporterte konsernet en eiendel på 330 milliarder dollar og en samlet inntekt på 505 millioner dollar.

Storebrand Bank ASA

Storebrand Bank ble grunnlagt i 2006 og har hovedkontor i Lysaker. Forretningsbanken tilbyr et bredt spekter av banktjenester og tjenester til privatpersoner og bedriftskunder. Storebrand Bank er den 7. største av forretningsbankene i Norge med en markedsandel på 0,91%.

Storebrand er et børsnotert selskap notert på Oslo Børs med rundt 2000 ansatte. Fra og med 2016 var bankens forvaltningskapital 2,6 milliarder dollar og driftsinntektene 28 millioner dollar.

Sparebank 1 SMN

Sparebank ble dannet i 1823 og har hovedkontor i Trondheim. Det er den tredje største av bankene i Norge når det gjelder aktiva. Det tilbyr bank- og finansielle produkter og tjenester til privatpersoner og bedriftskunder.

Banken sysselsetter rundt 1100 ansatte og opererer på 55 steder fordelt på 45 kommuner i både Trondelagsfylkene, More og Romsdal, og Sogn og Fjordane. Det er en av de seks eierne av SpareBank 1 Alliance.

I 2016 utgjorde bankens totale eiendeler 17,5 milliarder dollar og driftsinntektene nådde 250 millioner dollar.

BN Bank ASA

BN Bank ble etablert i 1961 og har hovedkontor i Trondheim og er den 15. største banken i Norge når det gjelder aktiva. Det tilbyr detaljhandel og bedrifts banktjenester. I personmarkedet tilbyr banken konkurransedyktige priser på spareprodukter. I bedriftsmarkedet gir det nisjekompetanse innen utlån av eiendom. Det er en av de ledende pantelångivere i Norge.

Banken er medlem av SpareBank1-konsortiet og har rundt 1100 ansatte. I 2016 rapporterte banken en forvaltningskapital på 34 milliarder dollar og en driftsinntekt på 164 millioner dollar.

Santander Consumer Bank AS

Santander Consumer Bank har hovedkontor i Lysaker, et datterselskap av Santander Consumer Finance SA. Banken tilbyr spareprodukter, bil- og fritidslån, forbrukslån og kredittkort, samt leasing- og sendetjenester. Med mer enn 300 ansatte er det en av de ledende bankene i Norge, og rangerer på fjerde plass når det gjelder aktiva.

Per 2016 var bankens totale eiendeler 16,5 milliarder dollar og driftsinntektene 396 millioner dollar.

Skandiabanken

Skandiabanken ble grunnlagt i 2000 og har hovedkontor i Bergen. Banken fungerer som en digital bank og leverer ulike banktjenester til personkunder. Det tilbyr innskuddsprodukter, boliglån, billån, kredittkort, kassekreditt, personlige lån, depotlån og pantelån, samt kortsiktige lån. Det tilbyr også betalingstjenester, som inkluderer fakturabetalinger, internasjonale betalinger, korttransaksjoner, etc.

I 2016 rapporterte banken en forvaltningskapital på 7 milliarder dollar og en driftsinntekt på 111,09 millioner dollar.

Sparebanken Møre

Sparebanken ble etablert i 2006 og har hovedkontor i Volda. Banken tilbyr sjekkkontoer, kreditt- og debetkort, lån, forsikring, betalingsbeskyttelse, telefonbank, regningslønn og kjøpmannstjenester.

Det sysselsetter mer enn 50 ansatte. Per 2016 utgjorde bankens forvaltningskapital 1.067 millioner dollar og driftsinntektene nådde 11 millioner dollar.

Karrierer innen investeringsbank

For å bryte inn i investeringsbank, jobber Bla gjennom stillingsbeskrivelser: krav og ferdigheter for stillingsannonser i investeringsbank, aksjeforskning, statskasse, FP&A, bedriftsøkonomi, regnskap og andre finansområder. Disse stillingsbeskrivelsene er samlet ved å ta de vanligste lister over ferdigheter, krav, utdannelse, erfaring og annet. Det er flere viktige ting å fokusere på. Disse inkluderer nettverk, gjenoppta mal for gjenoppta investeringsbank Fortsett. Lær hvordan du skriver et CV for investeringsbank (Analyst eller Associate) med Finance gratis guide og CV-mal. IB-CV er unikt. Det er viktig å skreddersy CV-en din til bransjestandarden for å unngå å bli umiddelbart slettet, erfaring,og økonomiske modelleringsevner Finansielle modelleringsevner Lær de 10 viktigste økonomiske modelleringsevnene og hva som kreves for å være gode på økonomisk modellering i Excel. De viktigste ferdighetene: regnskap. For å lære mer, utforsk vårt interaktive karrierekart….

For bankkarrierer vil du ha en betydelig fordel over konkurrentene med våre økonomiske modelleringskurs.

Tilleggsressurser

Dette har vært Finance sin guide til de beste bankene i Norge. For alle som leter etter en karriere innen bank, er denne listen et flott sted å starte nettverket ditt. Se også disse tilleggsressursene:

  • Topp 10 banker i USA Toppbanker i USA I følge US Federal Deposit Insurance Corporation var det 6 799 FDIC-forsikrede forretningsbanker i USA per februar 2014. Landets sentralbank er Federal Reserve Bank, som ble til etter vedtakelsen av Federal Reserve Act i 1913
  • Topp 10 banker i Irland Toppbanker i Irland Det irske banksystemet opererer på et grunnlag som ligner det britiske banksystemet. For tiden er det 64 banker i Irland. Central Bank of Ireland (CBI) er ansvarlig for tradisjonelle sentralbankfunksjoner, for eksempel finansregulering. I 2010 ble det opprettet en ny CBI-struktur
  • Investeringsbankintervju spørsmål Intervjuer Ace ditt neste intervju! Ta en titt på Finance's intervjuguider med de vanligste spørsmålene og de beste svarene for enhver stilling innen corporate finance. Intervju spørsmål og svar for økonomi, regnskap, investeringsbank, aksjeforskning, kommersiell bank, FP&A, mer! Gratis guider og øvelser for å få tak i intervjuet ditt
  • Gå meg gjennom en DCF Gå meg gjennom en DCF Spørsmålet, gå meg gjennom en DCF-analyse er vanlig i investeringsbankintervjuer. Lær hvordan du får tak i spørsmålet med Finance sin detaljerte svarveiledning. Bygg en 5-årsprognose over uberørt fri kontantstrøm, beregne en terminalverdi og diskonter alle disse kontantstrømmene til nåverdien ved hjelp av WACC.
  • Finansiell modelleringsguide Gratis finansiell modelleringsveiledning Denne økonomiske modelleringsveiledningen dekker Excel-tips og beste praksis om antakelser, drivere, prognoser, kobling av de tre uttalelsene, DCF-analyse, mer

Siste innlegg