Skadesløsholdelse - Juridisk avtale, holde en annen part uten skyld

Skadesløsholdelse er en lovlig avtale fra en part om å holde en annen part uten skyld - ikke ansvarlig - for potensielle tap eller skader. Det ligner på et ansvarsfraskrivelse, men er vanligvis mer spesifikt, gjelder bare for bestemte gjenstander, omstendigheter eller situasjoner, eller med hensyn til en bestemt kontrakt. Definitiv kjøpsavtale En definitiv kjøpsavtale (DPA) er et juridisk dokument som registrerer vilkårene og forhold mellom to selskaper som inngår avtale om fusjon, oppkjøp, frasalg, joint venture eller en eller annen form for strategisk allianse. Det er en gjensidig bindende kontrakt.

Black's Law Dictionary definerer "skadesløsholdelse" som en handling som fastslår "en plikt for part A" til "å erstatte ethvert tap, skade eller ansvar pådratt part B." Det grunnleggende skadesløsholdelsesbegrepet er begrepet ”å holde uskadelig” - ved hjelp av erstatning samtykker part A i å holde parti B feilfri i tilfelle tap eller skade.

erstatningstema - styrerom

Ved å skadesløse den andre parten, godtar den første parten i realiteten å betale for eller erstatte tap eller skader som måtte oppstå. Med andre ord, ved å godta å gjøre erstatningsløseren (parten som mottar, eller drar nytte av, erstatningen) IKKE ansvarlig, godtar erstatningsansvarlige (parten som gir erstatningen) faktisk at han / hun ER ansvarlig.

Hvordan skadesløsholdelse fungerer

Skadesløshold kan være viktig for å beskytte deg og / eller virksomheten din mot søksmål. Topp regnskapsskandaler De siste to tiårene har noen av de verste regnskapsskandaler i historien vært. Milliarder dollar gikk tapt som et resultat av disse økonomiske katastrofene. I denne eller andre mulige økonomiske forpliktelser.

Anta for eksempel at du ansetter en entreprenør eller ombyggingsfirma for å ombygge firmaets kontor. Kontrakten din med ombyggeren skal vanligvis inneholde en erstatningsklausul som beskytter deg mot hendelser som loslitt arbeid fra ombyggeren som senere fører til at noen blir skadet når en vegg på kontoret kollapser på dem. I et slikt tilfelle bør du skadesløsgjøres mot å måtte betale den skadede personen, siden du ikke hadde kontroll over kvaliteten på konstruksjonen. I stedet må entreprenøren eller ombyggeren betale kompensasjon tildelt skadelidte.

Hvorfor erstatning er viktig

Skadesløsholdelse kan være viktig for begge parter som inngår en transaksjon eller kontraktsavtale.

Hvis du gir erstatningen, kan det være viktig å gi rimelig beskyttelse mot ansvar for at du kan gjøre forretninger med den andre parten. Hvis du var entreprenør i situasjonen, med henvisning til eksemplet ovenfor, med mindre du er villig til å yte erstatning mot mulig fremtidig ansvar, vil ikke selskapet som ønsker å få ombygd kontoret deres, være villig til å ansette deg til å utføre arbeidet.

Hvis du var på den andre siden av transaksjonen, det som er selskapet som kontraherer for ombyggingsjobben, uten at ombyggeren gir deg skadesløsholdelse, kan du sette selskapet ditt på en urimelig økonomisk risiko.

Det er viktig for begge involverte parter at enhver erstatningsavtale skal være tydelig oppgitt og bare gjelde for spesifikke og rimelige omstendigheter eller situasjoner. Skadesløsholdelse som er for brede eller generelle, kan føre til problemer. For eksempel kan et selskap som leier maskiner være skadesløs mot å bli saksøkt hvis noen blir skadet mens de betjener maskinen.

Imidlertid ville det være urimelig å gi selskapet som leier ut maskinteppet skadesløsholdelse mot rettslige skritt. Noen som leier utstyret, bør fremdeles beholde retten til å søke rettsmidler mot utleieselskapet hvis for eksempel ikke maskineriet gjør det utleieselskapet annonserte det som i stand til å gjøre.

Skadesløsholdelse

Former for erstatning

En erstatning kan vises i en av flere former, som følger:

1. Skadesløsholdelse eller klausul

En erstatning vises ofte i form av en klausul eller bestemmelse i en lovlig kontrakt. En skadesløsholdelsesbestemmelse i en kontrakt er en veldig viktig forpliktelse, fordi skadesløsholderen går foran, eller overgir, sin ordinære rett i henhold til loven til å saksøke erstatningsmannen for å få tilbake et tap. Skadesløsholdsklausuler er ofte spesifikke for produkter eller omstendigheter, og gjelder bare for en part, ved at skadesløsholderen fraskriver seg retten til å saksøke skadesløsholderen, men skadesløsholderen fraskriver seg ikke retten til å saksøke erstatningen.

2. Erstatningsavtale eller kontrakt

En erstatningsavtale dukker ofte opp i form av en TOS-kontrakt (TOS) der erstatningsgiveren, som vanligvis er en erstatningskunde, godtar å ikke holde erstatningsansvaret ansvarlig for eventuelle skader eller tap som kan oppstå som et resultat av skadesløsholdere som bruker skadesløsholders varer eller tjenester. Du har sannsynligvis sett - og inngått - en rekke erstatningsavtaler da du ble bedt om å godta vilkårene for selskapets nettside før du fikk tilgang til informasjon, varer eller tjenester online.

3. Skadesløsgjørelse

Et erstatningsbrev er utformet for å gi beskyttelse mot mulige økonomiske tap som følge av at en part ikke oppfyller alle bestemmelsene i en kontrakt. Brevet, som ofte utstedes av en tredjeparts garantist, for eksempel en bank, som handler på vegne av den ene parten i en avtale, sier at i tilfelle visse kontraktsbestemmelser ikke blir oppfylt av den andre parten, er den første parten vil få økonomisk erstatning som kompensasjon for tapet. Skadesløsholdelse blir noen ganger referert til som "skadesløsholdelse".

Skadesløsholdelse mot garanti

Selv om det er likt, er en erstatning forskjellig fra en garanti. Skadesløshold er rettet mot å gi økonomisk beskyttelse, spesielt mot potensielle søksmål. Fokuset er først og fremst å forhindre økonomisk tap.

I motsetning til dette er en garanti et mer positivt eller proaktivt element som sikrer kontraktsmessig oppfyllelse av en kontraktspart - selv om garantien er gitt av en tredjepart.

La oss se på et eksempel som kan hjelpe deg med å se forskjellen tydeligere. Hvis du for eksempel bruker et programvare for skatteforberedelse, vil selskapet som leverer programmet vanligvis også gi deg skadesløsholdelse mot skattebøter som skyldes at programvaren feilberegner skatteplikten. I tillegg til erstatningen mot mulig tap, kan programvareselskapet videre tilby en garanti for at du ved å bruke programvaren vil kvalifisere for å motta høyest mulig juridisk refusjon.

Lage en god skadesløsholdelse

Skadesløsholdelsesklausuler i kontrakter har generelt blitt funnet å kunne håndheves i en domstol. Noen domstoler har imidlertid begrenset håndhevbarheten i tilfeller der skaden eller tapet som oppstod ble ansett for å være urimelig ekstrem eller logisk uforutsigbar av parten som ville være ansvarlig for å betale for skadene.

Enten du gir eller mottar en erstatning, bør du alltid undersøke erstatningsklausulene nøye for å sikre at de med rimelighet tar opp legitime bekymringer og forretningsrisiko, men at de også er rettferdige og rettferdige for alle involverte parter.

Lære mer

Vi håper du likte å lese Finanss forklaring om skadesløsholdelse. Finance er den offisielle leverandøren av den globale Financial Modelling & Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA®-sertifisering. Bli med på 350 600 studenter som jobber for selskaper som Amazon, JP Morgan og Ferrari-sertifiseringsprogram, designet for å hjelpe alle med å bli en finansanalytiker i verdensklasse . Følgende økonomiressurser vil være nyttige for å fremme din økonomiske utdanning:

  • Komfortbrev Komfortbrev Et komfortbrev er et forsikringsdokument fra et morselskap for å forsikre et datterselskap om dets vilje til å yte økonomisk støtte.
  • Betraktning Betraktning Begrepet "betraktning" er et begrep i engelsk lov som refererer til prisen betalt i bytte for oppfyllelsen av et løfte. Hovedkarakteristikken er at løfteren må gi et løfte om noe som er av verdi, og den lovende må gi noe av verdi i bytte. Enkelt sagt kan alt av verdi som er lovet av en part til en annen, sees på som en vurdering.
  • Safe Harbor-avtalen Safe Harbor En safe harbour er en bestemmelse i lov eller forskrift som gir beskyttelse mot ansvar eller straff eller reduserer ansvar hvis visse vilkår er oppfylt.
  • Systemisk risiko Systemisk risiko Systemisk risiko kan defineres som risikoen forbundet med kollaps eller svikt i et selskap, bransje, finansinstitusjon eller en hel økonomi. Det er risikoen for et stort svikt i et finansielt system, der en krise oppstår når kapitalleverandører mister tilliten til brukerne av kapital

Siste innlegg

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found