Toppbanker i Kuwait - Oversikt og guide til topp 10 banker i Kuwait

For tiden er det 11 lokale banker i Kuwait. Kuwait Central Bank fører tilsyn med bankene i landet, opprettholder stabiliteten til Kuwaiti Dinar, og fungerer som bankmann og finansiell rådgiver for regjeringen.

I følge Moody's er Kuwaits banksystem stabilt på grunn av vurderingsbyråets syn på at statlig finansierte prosjekter vil fortsette å drive økonomisk vekst og deretter øke forretningen for bankene.

For alle som vurderer en karriere innen bankvirksomhet i Kuwait, er denne listen over de beste bankene i Kuwait en nyttig guide om hvor du skal begynne. For å lære mer, se våre lister over finansinstitusjoner. Vi har lister over de viktigste finansselskapene, bankene, institusjonene, regnskapsbyråene og selskapene i bransjen. Bla gjennom disse guidene for å forberede deg på en karriere innen finansielle tjenester og start nettverk i dag for å få fart på karrieren din.

Banker i Kuwait

De beste bankene i Kuwait er:

National Bank of Kuwait

National Bank of Kuwait ble grunnlagt i 1952 og var det første lokale banken og det første aksjeselskapet i Kuwait og i hele Persiabuktregionen. Banken opererer gjennom segmentene Forbruker og privat bank, Bedriftsbank, Investment Banking og kapitalforvaltning, Islamic Banking, Group Center og International. Det har hovedkontor i Kuwait City.

I 2016 rapporterte banken en forvaltningskapital på 77 milliarder dollar og et nettoresultat på 976 millioner dollar.

Kuwait Finance House

Kuwait Finance House ble etablert i 2002 og er et heleid datterselskap av Kuwait Finance House-Kuwait. Det tilbyr detaljbank- og finanstjenester, statskasse, bedriftsbank, investeringsportefølje og kapitalmarkedsprodukter.

Banken sysselsetter 9000 ansatte i sine 500 filialer. Den er tilstede i Bahrain, Malaysia, Saudi-Arabia og Tyrkia. I 2016 utgjorde bankens forvaltningskapital 54 milliarder dollar og nettoresultatet 625 millioner dollar.

Burgan Bank

Burgan Bank ble grunnlagt i 1975 og tilbyr banktjenester i Kuwait. Banken opererer gjennom følgende segmenter: Corporate Banking, Private Banking, Retail Banking, Treasury, Investment Banking og andre. Det er et datterselskap av Kuwait Projects Company Holding KSC og er basert i Safat.

I 2016 rapporterte banken en forvaltningskapital på 24 milliarder dollar og et nettoresultat på 221 millioner dollar.

Gulf Bank

Etablert i 1960 Gulf Bank er en av de ledende bankene i Kuwait. Hovedkontoret i Safat har et nettverk av 56 filialer over hele landet. Den tilbyr tjenester til individuelle, bedriftskunder og institusjonelle kunder. Den opererer gjennom segmentene Commercial Banking, Treasury og Investments. Det har rundt 1500 ansatte.

Fra og med 2016 var bankens samlede eiendeler i bankene 18 milliarder dollar og nettoresultatet var 143 millioner dollar.

Commercial Bank of Kuwait

Commercial Bank of Kuwait oppsto i 1960 og er den nest eldste av bankene i Kuwait. Det tilbyr kommersielle banktjenester, inkludert innskudd, lån og kredittkort. Banken har hovedkontor i Safat og opererer gjennom forretnings- og detaljbank- og statssektoren og investeringsbanken.

I 2016 utgjorde bankens forvaltningskapital 13 milliarder dollar og nettoresultatet 153 millioner dollar.

Al Ali Bank

Al Ali Bank ble grunnlagt i 1967 og har hovedkontor i Kuwait City. Banken tilbyr bedriftstjenester, detaljhandel og internasjonale banktjenester. Det driver 31 filialer i Kuwait, 2 filialer i De forente arabiske emirater (Abu Dhabi og Dubai) og 39 filialer i Egypt.

Fra og med 2016 var bankens samlede eiendeler 12 milliarder dollar og nettoresultatet 153 millioner dollar.

Boubyan Bank

Boubyan Bank ble etablert i 2004 og er et datterselskap av National Bank of Kuwait KSCP. Banken tilbyr ulike bankprodukter og tjenester i Midtøsten, Nord-Afrika, Nord-Amerika, Europa og Asia. Det tilbyr også Takaful forsikringsprodukter. Den opererer gjennom fire segmenter: Forbrukerbank, Corporate Banking, Investment Banking og Treasury. Hovedkontoret i Safat har 30 filialer i Kuwait.

I 2016 rapporterte banken en forvaltningskapital på 10,3 milliarder dollar og et nettoresultat på 115 millioner dollar.

Industrial Bank of Kuwait

Industrial Bank of Kuwait ble grunnlagt i 1973 og har hovedkontor i Al-Sharq. Banken gir konvensjonelle og islamske lån og kredittfasiliteter til industrisektoren, konvensjonelle og islamske kapitalforvaltningstjenester, inkludert portefølje- og fondsforvaltning, og konvensjonelle og islamske direkteinvesteringer i ulike sektorer. Det sysselsetter rundt 221 personer.

I 2016 utgjorde bankens forvaltningskapital 2,0 milliarder dollar og nettoresultatet 30 millioner dollar.

Al Ahli United Bank

Al Ahli Bank ble stiftet i 2000. Banken tilbyr produkter og tjenester for detaljhandel, kommersiell, islam, investering og privat bank. Det tilbyr også globale fondsforvaltning og livsforsikringstjenester. Selskapet opererer gjennom fire segmenter: Retail Banking, Corporate Banking, Treasury and Investments og Private Banking.

Banken administrerer 110 filialer, inkludert 22 i Bahrain, 38 i Kuwait, 37 i Egypt, 11 i Irak og 1 filial i Storbritannia. Det overvåker også 20 filialer i Sultanatet i Oman og 11 filialer i Libya gjennom sine administrerte medarbeidere.

Per 2016 var bankens totale eiendeler 107,8 milliarder dollar og nettoresultatet var 14,26 milliarder dollar.

Kuwait International Bank

Kuwait International Bank ble grunnlagt i 1973 og er en islamsk bank. Banken tilbyr flere banktjenester, inkludert innskudd, finansieringstransaksjoner, direkte investeringer og kredittkort. Den opererer gjennom forskjellige segmenter: Kommersiell og internasjonal, Retail, Treasury, Fund Management og Institutional Banking, Investment Management og andre. Den administrerer 26 filialer i hele Kuwait.

I 2016 rapporterte banken en forvaltningskapital på 6,1 milliarder dollar og et nettoresultat på 60 millioner dollar.

Karrierer innen investeringsbank

For å bryte inn i investeringsbank, jobber Bla gjennom stillingsbeskrivelser: krav og ferdigheter for stillingsannonser i investeringsbank, aksjeforskning, statskasse, FP&A, bedriftsøkonomi, regnskap og andre finansområder. Disse stillingsbeskrivelsene er samlet ved å ta de vanligste lister over ferdigheter, krav, utdannelse, erfaring og annet. Det er flere viktige ting å fokusere på. Disse inkluderer nettverk, gjenoppta mal for gjenoppta investeringsbank Fortsett. Lær hvordan du skriver et CV for investeringsbank (Analyst eller Associate) med Finance gratis guide og CV-mal. IB-CV er unikt. Det er viktig å skreddersy CV-en din til bransjestandarden for å unngå å bli umiddelbart slettet, erfaring,og økonomiske modelleringsevner Finansielle modelleringsevner Lær de 10 viktigste økonomiske modelleringsevnene og hva som kreves for å være gode på økonomisk modellering i Excel. De viktigste ferdighetene: regnskap. For å lære mer, utforsk vårt interaktive karrierekart….

For bankkarrierer vil du ha en betydelig fordel over konkurrentene med våre økonomiske modelleringskurs.

Tilleggsressurser

Dette har vært Finance guide til de beste bankene i Kuwait. For alle som leter etter en karriere innen bank, er denne listen et flott sted å starte nettverket ditt. Se også disse tilleggsressursene:

  • Toppbanker i Sverige Toppbanker i Sverige Det er mer enn 100 banker i Sverige. De fire største bankene i Sverige står for mer enn 80% av bransjens totale eiendeler. Det svenske banksystemet består av fire kategorier. De er: Kommersielle banker, Utenlandske banker, Sparbanker, Kooperative banker. I følge Moody's er utsiktene for Sveriges bankvirksomhet
  • Toppbanker i USA Toppbanker i USA Ifølge US Federal Deposit Insurance Corporation var det 6 799 FDIC-forsikrede forretningsbanker i USA per februar 2014. Landets sentralbank er Federal Reserve Bank, som ble til etter gjennomføringen av Federal Reserve Act i 1913
  • Investeringsbankintervju spørsmål Intervjuer Ace ditt neste intervju! Ta en titt på Finance's intervjuguider med de vanligste spørsmålene og de beste svarene for enhver stilling innen corporate finance. Intervju spørsmål og svar for økonomi, regnskap, investeringsbank, aksjeforskning, kommersiell bank, FP&A, mer! Gratis guider og øvelser for å få tak i intervjuet ditt
  • Gå meg gjennom en DCF Gå meg gjennom en DCF Spørsmålet, gå meg gjennom en DCF-analyse er vanlig i investeringsbankintervjuer. Lær hvordan du får tak i spørsmålet med Finance sin detaljerte svarveiledning. Bygg en 5-årsprognose over uberørt fri kontantstrøm, beregne en terminalverdi og diskonter alle disse kontantstrømmene til nåverdien ved hjelp av WACC.
  • Finansiell modelleringsguide Gratis finansiell modelleringsveiledning Denne økonomiske modelleringsveiledningen dekker Excel-tips og beste praksis om antakelser, drivere, prognoser, kobling av de tre uttalelsene, DCF-analyse, mer

Siste innlegg