ELLER-funksjon - formel, eksempler, hvordan du bruker ELLER-funksjon

OR-funksjonen er kategorisert under Excel LOGISKE funksjoner Funksjoner Liste over de viktigste Excel-funksjonene for finansanalytikere. Dette juksearket dekker hundrevis av funksjoner som er kritiske å kjenne som en Excel-analytiker. Funksjonen vil avgjøre om noen av forholdene i en test er SANNE.

I finansiell analyse Finansanalytiker Jobbeskrivelse Finansanalytikerens stillingsbeskrivelse nedenfor gir et typisk eksempel på alle ferdigheter, utdannelse og erfaring som kreves for å bli ansatt for en analytikerjobb i en bank, institusjon eller selskap. Utfør sporing av økonomiske prognoser, rapportering og operasjonelle beregninger, analyser økonomiske data, opprett økonomiske modeller, ELLER-funksjonen kan være nyttig når du sammenligner to uttalelser eller to verdier. For eksempel A1 for enten "a" eller "b", bruk = ELLER (A1 = "a", A1 = "b"). Funksjonen kan brukes som den logiske testen i IF-funksjonen for å unngå ekstra nestede IF-er, og kan kombineres med AND-funksjonen.

Formel

= ELLER (logisk1, [logisk2],…)

Funksjonen bruker følgende argumenter:

 1. Logical1 (nødvendig argument) - Dette er den første tilstanden eller den logiske verdien som skal vurderes.
 2. Logical2 (valgfritt argument) - Den andre tilstanden eller den logiske verdien å evaluere.

Hvordan bruker jeg OR-funksjonen i Excel?

Som en regnearkfunksjon kan den legges inn som en del av en formel i en celle i et regneark. For å forstå bruken av funksjonen, la oss se på et eksempel:

Eksempel 1

La oss se hvordan vi kan teste noen få forhold. Anta at vi får følgende data:

ELLER-funksjon

Vi får resultatene nedenfor:

ELLER Funksjon - Eksempel 1

I eksemplene ovenfor:

 1. Funksjonen i celle E4 evalueres til SANT, da BEGGE av de leverte forholdene er SANTE;
 2. Funksjonen i celle E5 evalueres til SANT, som den første tilstanden, vurderes B5> 0 til SANT;
 3. Funksjonen i celle E6 evalueres til FALSE, da ALLE de leverte forholdene er FALSE.

Eksempel 2

La oss nå rede eller med IF. Anta at vi får studentkarakterer, og vi vil at formelen skal gi "PASS" hvis karakterene er over 50 i økonomi eller over 45 i Business Studies og "FAIL" for karakterer under den.

ELLER Funksjon - Eksempel 2

Formelen som skal brukes er:

ELLER Funksjon - Eksempel 2a

Vi får resultatene nedenfor:

ELLER Funksjon - Eksempel 2b

Selv om noen av betingelsene er oppfylt, vil denne funksjonen returnere PASS.

Eksempel 3

Anta at vi vil markere datoer som skjer i helgene. Vi kan bruke funksjonene OR og WEEKDAY. Anta at vi får dataene nedenfor:

ELLER Funksjon - Eksempel 3

Ved å bruke betinget formatering kan vi markere celler som faller i helgene. For det velger du cellene B2: B6 og i Betinget formatering, vil vi sette formelen = ELLER (UKEDAG (B2) = 7, UKEDAG (B2) = 1, som vist nedenfor:

ELLER Funksjon - Eksempel 3a

Vi får resultatene nedenfor:

ELLER Funksjon - Eksempel 3b

Denne formelen bruker WEEKDAY-funksjonen til å teste datoer for enten en lørdag eller søndag. Når en dato blir gitt, returnerer WEEKDAY tallet 1-7 for hver ukedag. I deres standardkonfigurasjon, lørdag = 7 og søndag = 1. Ved å bruke OR-funksjonen, brukte vi WEEKDAY til å teste for enten 1 eller 7. Hvis en eller annen er sant, vil formelen returnere SANT og utløse den betingede formateringen.

Hvis vi ønsker å markere hele raden, må vi bruke den betingede formateringsregelen på alle kolonnene i tabellen og låse datakolonnen. Formelen som skal brukes vil være = ELLER (WEEKDAY ($ B2) = 7, WEEKDAY ($ B2) = 1).

Noen få ting å huske på OR-funksjonen:

 1. Vi kan bruke funksjonen til å teste flere forhold samtidig - opptil 255 forhold totalt.
 2. #VERDI! error - Oppstår hvis noe av den gitte logiske_testen ikke kan tolkes som numeriske eller logiske verdier.
 3. Funksjonen kan også brukes med AND-funksjonen, avhengig av kravet.
 4. Hvis vi angir ELLER som en matriseformel, kan vi teste alle verdiene i et område mot en tilstand. For eksempel vil matriseformelen returnere SANT hvis en celle i A1: A100 er større enn 15 = {OR (A1: A100> 15}.
 5. Denne funksjonen vil ignorere tekstverdiene eller tomme celler gitt i argumentene.

Klikk her for å laste ned Excel-filen

Tilleggsressurser

Takk for at du leser Finance-guiden til viktige Excel-funksjoner! Ved å ta deg tid til å lære og mestre disse funksjonene, vil du øke hastigheten på din økonomiske analyse betydelig. For å lære mer, sjekk ut disse ekstra økonomiressursene:

 • Excel-funksjoner for økonomi Excel for økonomi Denne Excel for finans-guiden lærer de 10 beste formlene og funksjonene du må vite for å være en god finansanalytiker i Excel. Denne guiden har eksempler, skjermbilder og trinnvise instruksjoner. Til slutt laster du ned den gratis Excel-malen som inkluderer alle økonomifunksjonene dekket i opplæringen
 • Avansert Excel Formel Course
 • Avanserte Excel-formler du må vite Avanserte Excel-formler må vite Disse avanserte Excel-formlene er avgjørende for å kjenne og vil ta dine økonomiske analyseferdigheter til neste nivå. Avanserte Excel-funksjoner du må vite. Lær de 10 beste Excel-formlene hver finansanalytiker i verdensklasse bruker regelmessig. Disse ferdighetene vil forbedre regnearkarbeidet ditt i enhver karriere
 • Excel-snarveier for PC og Mac Excel-snarveier PC Mac Excel-snarveier - Liste over de viktigste og vanligste MS Excel-snarveiene for PC- og Mac-brukere, økonomi, regnskapsyrker. Tastatursnarveier gir deg raskere modellering og sparer tid. Lær redigering, formatering, navigering, bånd, lim inn spesial, data manipulering, formel og celle redigering, og andre mangler

Siste innlegg