Diffusion of Innovation - Definisjon, begrunnelse og adopteringskategorier

Diffusion of Innovation (DOI) er en teori som ble populært av amerikansk kommunikasjonsteoretiker og sosiolog, Everett Rogers, i 1962, som tar sikte på å forklare hvordan, hvorfor og i hvilken hastighet et produkt, en tjeneste eller en prosess sprer seg gjennom en befolkning eller et sosialt system Kjøper Typer Kjøpertyper er et sett med kategorier som beskriver forbrukernes vaner. Forbrukeratferd avslører hvordan man appellerer til mennesker med forskjellige vaner. Med andre ord forklarer diffusjonen av innovasjon hastigheten som nye ideer og teknologi sprer seg på. Diffusjonen av innovasjonsteori brukes mye av markedsførere AIDA Model AIDA-modellen, som står for Attention, Interest, Desire, and Action model, er en reklameeffektmodell som identifiserer stadiene som en person skal forstå hastigheten som forbrukerne sannsynligvis er å vedta et nytt produkt eller en ny tjeneste.

Diffusjon av innovasjon

Begrunnelse bak diffusjonen av innovasjon

Adopsjon av et nytt produkt, en tjeneste eller en idé Immaterielle eiendeler I følge IFRS er immaterielle eiendeler identifiserbare, ikke-monetære eiendeler uten fysisk substans. Som alle eiendeler er immaterielle eiendeler de som forventes å gi økonomisk avkastning for selskapet i fremtiden. Som en langsiktig eiendel strekker denne forventningen seg utover ett år. er ikke et overveldende fenomen - det skjer ikke samtidig på tvers av alle mennesker i et sosialt system. Ifølge forskning viser forbrukere som adopterer en innovasjon tidligere forskjellige egenskaper enn noen som adopterer en innovasjon senere. Derfor er det viktig for markedsførere å forstå egenskapene til hvert segment som enten vil hjelpe eller hindre adopsjonen av en innovasjon.

I diffusjonen av innovasjonsteori er det fem adoptererkategorier:

  1. Innovatører : Karakterisert av de som vil være de første til å prøve innovasjonen.
  2. Early Adopters : Karakterisert av de som er komfortable med endring og vedtar nye ideer.
  3. Tidlig majoritet : Karakterisert av de som adopterer nye innovasjoner før den gjennomsnittlige personen. Det er imidlertid behov for bevis for at innovasjonen fungerer før denne kategorien vil vedta innovasjonen.
  4. Sent flertall : Karakterisert av de som er skeptiske til endring og først vil vedta en innovasjon etter at den er generelt akseptert og adoptert av flertallet av befolkningen.
  5. Laggards : Karakterisert av de som er veldig tradisjonelle og konservative - de er de siste som gjør overgangen til ny teknologi. Denne kategorien er vanskeligst å appellere til.

Rogers gir fordelingen av de fem adopterkategoriene som følger: Innovatører representerer de første 2,5% av gruppen som adopterte en innovasjon, etterfulgt av 13,5% som tidlig adopterte, 34% som tidlig flertall, 34% som sene flertall, og til slutt, 16 % som henger. Merk at størrelsen på laggards-kategorien er mye større enn kategorien innovatører i motsatt ende av spekteret.

Diffusion of Innovation - Distribution Chart

Diffusion of Innovation: Innovators

Innovatører er de som vil være de første til å skaffe seg et nytt produkt eller en ny tjeneste. De er risikotakere, prisfølsomme og er i stand til å takle en høy grad av usikkerhet. Volatilitet Volatilitet er et mål på frekvensen av svingninger i prisen på et verdipapir over tid. Det indikerer risikonivået forbundet med prisendringene til et verdipapir. Investorer og handelsmenn beregner volatiliteten til et verdipapir for å vurdere tidligere variasjoner i prisene. Innovatører er avgjørende for suksessen til ethvert nytt produkt eller en ny tjeneste, siden de hjelper det med å få markedsaksept.

For eksempel regnes enkeltpersoner som overnatter utenfor en kino for å være den første til å kjøpe den første forestillingen til en film som innovatører.

Diffusion of Innovation: Early Adopters

Tidlige adoptere er de som ikke er like risikotagende som innovatører, og som vanligvis venter til produktet eller tjenesten får noen anmeldelser før de kjøper. Tidlige adoptere blir referert til som "influencers" eller "opinionsledere", og blir ofte sett på som forbilder i sitt sosiale system. De er nøkkelen til å hjelpe spredningen av et produkt eller en tjeneste til å oppnå "kritisk masse".

Derfor, hvis tidlig adopsjon av et produkt eller en tjeneste er liten, vil det totale antallet personer som adopterer produktet eller tjenesten trolig også være lite. Enkeltpersoner som venter et par dager og bruker litt tid på å lese anmeldelser før de skal se en film, blir sett på som tidlig adopterte.

Diffusion of Innovation: Early Majority

Tidlige flertall representerer størstedelen av markedet - 34%. Tidlige flertall tar ikke risikotaking og venter vanligvis til et produkt eller en tjeneste blir testet eller brukt av en pålitelig kollega. Disse personene er forsiktige og ønsker å kjøpe ting som det er bevist at de fungerer.

Enkeltpersoner som går på film etter at den har vært ute i flere uker og fått gode anmeldelser og gjort fortjeneste i billettkontoret, er tidlig flertall.

Diffusjon av innovasjon: sen majoritet

Sent flertall representerer også en viktig prosentandel av markedet - 34%. Sent flertall er den siste store gruppen av forbrukere som kommer inn i markedet. De anses som konservative og er ofte teknologisk sjenerte, veldig kostnadsfølsomme, skeptiske og forsiktige når det gjelder å kjøpe. I tillegg blir sene flertall ofte gruppepresset til å kjøpe produktet eller tjenesten.

Mennesker som venter på at en film skal bli tilgjengelig online eller på Netflix, blir sett på som sene flertall.

Diffusion of Innovation: Laggards

Laggards er de siste som tar i bruk et nytt produkt eller en ny tjeneste. De misliker endring og kan fortsette å stole på tradisjonelle produkter eller tjenester til de ikke lenger er tilgjengelige. Med andre ord, de adopterer vanligvis bare den nye teknologien når de nesten er tvunget til det.

Laggards fanger kanskje endelig en hitfilm når den vises på nettverks-TV.

Viktigheten av diffusjonen av innovasjon

Spredning av innovasjonsteori forklarer hastigheten forbrukerne vil ta i bruk et nytt produkt eller en ny tjeneste. Derfor hjelper teorien markedsførere med å forstå hvordan trender oppstår, og hjelper selskaper med å vurdere sannsynligheten for suksess eller fiasko med den nye introduksjonen. Ved å bruke diffusjonen av innovasjonsteori kan bedrifter forutsi hvilke typer forbrukere som vil kjøpe deres produkt / tjeneste og lage effektive markedsføringsstrategier for å presse aksept gjennom hver kategori.

Relaterte målinger

Finance er den offisielle leverandøren av Financial Modelling and Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA®-sertifisering Bli med på 350 600 studenter som jobber for selskaper som Amazon, JP Morgan og Ferrari-sertifiseringsprogram, designet for å forvandle alle til en verdensklasse finansanalytiker. For å fortsette å lære og utvikle kunnskapen din om økonomisk analyse, anbefaler vi på det sterkeste de ekstra finansressursene nedenfor:

  • Konkurransedyktig intensitet Konkurransedyktig intensitet Konkurransedyktig intensitet kan defineres som i hvilken grad selskaper innen en bestemt bransje utøver press på hverandre. Noe konkurranse
  • Demand Curve Demand Curve Demand Curve er en linje som viser hvor mange enheter av en vare eller tjeneste som vil bli kjøpt til forskjellige priser. Prisen er tegnet på den vertikale (Y) aksen mens mengden er tegnet på den horisontale (X) aksen.
  • Usynlig hånd Usynlig hånd Konseptet med den "usynlige hånden" ble laget av den skotske opplysningstenkeren Adam Smith. Det refererer til den usynlige markedskraften som bringer et fritt marked i likevekt med nivåer av tilbud og etterspørsel ved handlinger fra egeninteresserte individer.
  • Nettverkseffekt Nettverkseffekt Nettverkseffekten er et fenomen der nåværende brukere av et produkt eller en tjeneste tjener på en eller annen måte når produktet eller tjenesten blir adoptert av flere brukere. Denne effekten blir skapt av mange brukere når verdien tillegges deres bruk av produktet. Det største og mest kjente eksemplet på en nettverkseffekt er Internett.

Siste innlegg