STDEV.P-funksjon - Formel, eksempler, hvordan du bruker i Excel

STDEV.P-funksjonen er kategorisert under Excel Statistiske funksjoner Funksjoner Liste over de viktigste Excel-funksjonene for finansanalytikere. Dette juksearket dekker hundrevis av funksjoner som er kritiske å kjenne som en Excel-analytiker. STDEV.P vil beregne standardavviket som er basert på en hel populasjon gitt som argumenter. Det vil ignorere logiske verdier og tekst.

Som finansanalytiker kan STDEV.P-funksjonen være nyttig i for eksempel beregning av avvik i inntekt. Porteføljeforvaltere Porteføljeforvaltere Porteføljeforvaltere administrerer investeringsporteføljer ved hjelp av en seks-trinns porteføljestyringsprosess. Lær nøyaktig hva en porteføljeforvalter gjør i denne guiden. Porteføljeforvaltere er fagpersoner som forvalter investeringsporteføljer, med mål om å oppnå sine kunders investeringsmål. bruker ofte standardavvik for å måle og holde rede på porteføljens risiko.

STDEV.P-funksjonen ble introdusert i MS Excel 2010, og er derfor ikke tilgjengelig i tidligere versjoner. Funksjonen er imidlertid bare en oppdatert versjon av den eldre STDEVP-funksjonen.

Formel

= STDEV.P (nummer1, [nummer2],…)

STDEV.P-funksjonen bruker følgende argumenter:

 1. Number1 (obligatorisk argument) - Dette er det første nummerargumentet som tilsvarer en populasjon.
 2. Number2 (obligatorisk argument) - Dette er et annet tallargument som tilsvarer populasjonen.

Merknader

 1. De gitte argumentene må gi minst to numeriske verdier til funksjonen.
 2. Argumentene skal være mellom 1 og 255 numeriske verdier, verdiordninger eller referanser til celler som inneholder tall.
 3. Argumenter kan enten være tall eller navn, matriser eller referanser som inneholder tall.
 4. Funksjonen brukes når vi ønsker å beregne standardavviket for en hel populasjon. Hvis vi beregner standardavviket til et utvalg av en populasjon, må vi bruke STDEV.S-funksjonen.

Hvordan bruker jeg STDEV.P-funksjonen i Excel?

Som en regnearkfunksjon kan STDEV.P legges inn som en del av en formel i en celle i et regneark. For å forstå bruken av funksjonen, la oss se på et eksempel:

Eksempel 1

Anta at vi får en oversikt over en virksomhets månedlige salgstall de siste tre årene, som vist nedenfor:

STDEV.P-funksjon

For standardavviket er formelen som brukes:

STDEV.P Funksjon Eksempel 1

Vi får resultatene nedenfor:

STDEV.P-funksjon - Eksempel 1a

Ligningen som brukes til dette er:

STDEV.P Funksjon - Formel

Hvor:

 • x tar hver verdi i settet;
 • x er gjennomsnittet (statistisk gjennomsnitt) av verdisettet;
 • n er antall verdier.

Ting å huske på STDEV.P-funksjonen

 1. # DIV / 0! error-– Oppstår hvis ingen av verdiene som leveres til funksjonen er numeriske. Tekstrepresentasjoner av tall som er oppgitt som en del av en matrise gjenkjennes ikke som numeriske verdier av STDEV.P-funksjonen.
 2. #VERDI! error - Oppstår hvis noen av de gitte verdiene som leveres direkte til STDEV-funksjonen, er tekstverdier som ikke kan tolkes som numeriske verdier.
 3. STDEV.P-funksjonen brukes til å beregne standardavviket for en hel populasjon. Hvis vi ønsker å beregne standardavviket til en prøvepopulasjon, må vi bruke STDEV.S-funksjonen.

Klikk her for å laste ned Excel-filen

Tilleggsressurser

Takk for at du leser Finance-guiden til viktige Excel-funksjoner! Ved å ta deg tid til å lære og mestre disse funksjonene, vil du øke hastigheten på din økonomiske modellering og verdsettelsesanalyse. For å lære mer, sjekk ut disse ekstra økonomiressursene:

 • Excel-formler for økonomi Excel for økonomi Denne Excel for finans-guiden vil lære deg de 10 beste formlene og funksjonene du må vite for å være en god finansanalytiker i Excel. Denne guiden har eksempler, skjermbilder og trinnvise instruksjoner. Til slutt laster du ned den gratis Excel-malen som inkluderer alle økonomifunksjonene dekket i opplæringen
 • Avansert Excel-klasse
 • Avanserte Excel-funksjoner Avanserte Excel-formler må vite Disse avanserte Excel-formlene er avgjørende for å kjenne og vil ta dine økonomiske analyseferdigheter til neste nivå. Avanserte Excel-funksjoner du må vite. Lær de 10 beste Excel-formlene hver finansanalytiker i verdensklasse bruker regelmessig. Disse ferdighetene vil forbedre regnearkarbeidet ditt i enhver karriere
 • Excel-snarveier Cheatsheet Excel-snarveier til PC Mac Excel-snarveier - Liste over de viktigste og vanligste MS Excel-snarveiene for PC- og Mac-brukere, økonomi, regnskapsyrker. Tastatursnarveier gir deg raskere modellering og sparer tid. Lær redigering, formatering, navigering, bånd, lim inn spesial, data manipulering, formel og celle redigering, og andre mangler

Siste innlegg