NORM.DIST-funksjon - Formel, eksempler, beregne fordeling

NORM.DIST-funksjonen er kategorisert under Excel Statistiske funksjoner Funksjoner Liste over de viktigste Excel-funksjonene for finansanalytikere. Dette juksearket dekker hundrevis av funksjoner som er kritiske å kjenne som en Excel-analytiker. Det vil beregne sannsynligheten for at variabel x faller under eller til en spesifisert verdi. Det vil si at den vil beregne den normale sannsynlighetstetthetsfunksjonen eller den kumulative normalfordelingsfunksjonen for et gitt sett med parametere.

For å forstå hva normalfordeling er, bør du vurdere et eksempel. Anta at vi tar et gjennomsnitt på 30 minutter å fullføre en oppgave, med et standardavvik på 5 minutter. Forutsatt en normalfordeling for tiden det tar å fullføre arbeidet, kan vi beregne prosentandelen tid som tiden vil være mellom 25 minutter og 35 minutter.

Som finansanalytiker Betegnelser Veiledninger til betegnelser på finansielle tjenester. Denne delen dekker alle de viktigste betegnelsene innen økonomi, fra CPA til FMVA. Disse fremtredende betegnelsene dekker karrierer innen regnskap, finans, investeringsbank, FP&A, statskasse, IR, bedriftsutvikling og ferdigheter som finansiell modellering,, NORM.DIST-funksjonen er nyttig i aksjemarkedsanalyse. Når vi investerer, må vi balansere mellom risiko og avkastning og sikte på best mulig avkastning. Normalfordeling hjelper med å kvantifisere de to aspektene, risiko og avkastning, med gjennomsnittet for avkastning og standardavviket for risiko.

Formel

= NORM.DIST (x, gjennomsnitt, standard_ev, kumulativ)

NORM.DIST bruker følgende argumenter:

 1. X (nødvendig argument) - Dette er verdien vi ønsker å beregne fordelingen for.
 2. Gjennomsnitt (obligatorisk argument) - Det aritmetiske gjennomsnittet av fordelingen.
 3. Standard_dev (nødvendig argument) - Standardavviket til distribusjonen.
 4. Kumulativt (obligatorisk argument) - Dette er en logisk verdi. Den spesifiserer distribusjonstypen som skal brukes: SANT (kumulativ normalfordelingsfunksjon) eller FALSE (normal sannsynlighetsdensitetsfunksjon).

Vi kan bruke 1 for TRUE og 0 for FALSE når vi går inn i formelen.

Formelen som brukes til å beregne normalfordelingen er:

NORM.DIST-funksjon

Hvor:

 • μ er gjennomsnittet av fordelingen
 • σ2 er variansen
 • x er den uavhengige variabelen du vil evaluere funksjonen for

Hvordan bruker jeg NORM.DIST-funksjonen i Excel?

NORM.DIST-funksjonen ble introdusert i Excel 2010. For å forstå bruken av funksjonen, la oss se på et eksempel:

Eksempel

Anta at vi kjenner en venn som hevder at hans IQ er over 130. Vi vet at populasjonen betyr at IQ er 100 og populasjonsstandardavviket for IQ er 15. Basert på disse dataene kan vi beregne sannsynligheten for at vår venn har en IQ over 130.

Formelen som skal brukes er:

NORM.DIST-funksjon

Vi får resultatet nedenfor:

NORM.DIST-funksjon - Eksempel 1

Funksjonen ga oss et resultat på 0,977, noe som betyr at det er 2% sannsynlighet for at vår venn viser en IQ på 130.

Hvis vi ønsker å beregne sannsynligheten for at vår venn har en IQ lik 130, bør vi bruke følgende formel:

NORM.DIST-funksjon - Eksempel 1a

Vi får resultatet nedenfor:

NORM.DIST-funksjon - Eksempel 1b

Det indikerer at omtrent 0,35% av befolkningen viser en IQ på 130. Her estimerte Excel sannsynligheten ved å bruke et lite område for den enkelte verdien.

Noen få notater om NORM.DIST-funksjonen

 1. NORM.DIST erstatter NORMDIST-funksjonen.
 2. NORM.DIST () -funksjonen refererer til en hvilken som helst normalfordeling, mens NORMSDIST () -kompatibilitetsfunksjonen og NORM.S.DIST () -konsistensfunksjonen refererer spesifikt til enhetens normalfordeling.
 3. #NUM! error - Oppstår hvis det gitte argumentet standard_dev er mindre enn eller lik null.
 4. #VERDI! error - Oppstår når noen av de oppgitte argumentene er ikke-numeriske eller er en ikke-logisk verdi.

Klikk her for å laste ned Excel-filen

Tilleggsressurser

Takk for at du leser Finance-guiden til viktige Excel-funksjoner! Ved å ta deg tid til å lære og mestre disse funksjonene, vil du få raskere økonomisk analyse og Excel-modellering. For å lære mer, sjekk ut disse ekstra økonomiressursene:

 • Excel-funksjoner for økonomi Excel for økonomi Denne Excel for finans-guiden lærer de 10 beste formlene og funksjonene du må vite for å være en god finansanalytiker i Excel. Denne guiden har eksempler, skjermbilder og trinnvise instruksjoner. Til slutt laster du ned den gratis Excel-malen som inkluderer alle økonomifunksjonene dekket i opplæringen
 • Avansert Excel Formel Course
 • Avanserte Excel-formler du må vite Avanserte Excel-formler må vite Disse avanserte Excel-formlene er avgjørende for å kjenne og vil ta dine økonomiske analyseferdigheter til neste nivå. Avanserte Excel-funksjoner du må vite. Lær de 10 beste Excel-formlene hver finansanalytiker i verdensklasse bruker regelmessig. Disse ferdighetene vil forbedre regnearkarbeidet ditt i enhver karriere
 • Excel-snarveier for PC og Mac Excel-snarveier PC Mac Excel-snarveier - Liste over de viktigste og vanligste MS Excel-snarveiene for PC- og Mac-brukere, økonomi, regnskapsyrker. Tastatursnarveier gir deg raskere modellering og sparer tid. Lær redigering, formatering, navigering, bånd, lim inn spesial, data manipulering, formel og celle redigering, og andre mangler

Siste innlegg