NORMINV-funksjon - Formel, eksempler, hvordan du bruker NORMINV

NORMINV-funksjonen er kategorisert under Excel Statistiske funksjoner Funksjoner Liste over de viktigste Excel-funksjonene for finansanalytikere. Dette juksearket dekker hundrevis av funksjoner som er kritiske å kjenne som en Excel-analytiker. Den vil beregne det inverse av den normale kumulative fordelingen for det angitte gjennomsnittet og standardavviket.

Anta at vi får en normalt distribuert tilfeldig variabel som er betegnet med x. For verdien av x, hvis vi ønsker å få de nederste 10% av fordelingen, kan vi bruke NORMINV-funksjonen.

Som finansanalytiker Finansanalytiker Jobbbeskrivelse Finansanalytikerens stillingsbeskrivelse nedenfor gir et typisk eksempel på alle ferdigheter, utdannelse og erfaring som kreves for å bli ansatt for en analytikerjobb i en bank, institusjon eller selskap. Utfør økonomisk prognoser, rapportering og operasjonelle beregninger, analyser økonomiske data, lag økonomiske modeller, NORMINV er nyttig i aksjemarkedsanalyse. Vi kan bruke funksjonen til å forstå hvordan en portefølje påvirkes av eventuelle tillegg eller uttak.

Formel

= NORMINV (sannsynlighet, gjennomsnitt, standarddev)

NORMINV-formelen bruker følgende argumenter:

 1. Sannsynlighet (nødvendig argument) - Dette er sannsynligheten som tilsvarer normalfordelingen. Det er verdien vi ønsker å evaluere den inverse funksjonen med.
 2. Gjennomsnitt (obligatorisk argument) - Dette er det aritmetiske gjennomsnittet av fordelingen.
 3. Standard_dev (nødvendig argument) - Standardavviket til distribusjonen.

Normalfordelingen er en kontinuerlig sannsynlighetsfunksjon og er gitt av formelen:

NORMINV-funksjon

Hvor:

 • μ er gjennomsnittet av fordelingen
 • σ2 er variansen
 • x er den uavhengige variabelen som vi vil evaluere funksjonen for.

Hvordan bruker jeg NORMINV-funksjonen i Excel?

For å forstå bruken av NORMINV-funksjonen, la oss vurdere et eksempel:

Eksempel

Anta at vi får følgende data:

 • Sannsynlighet: 65
 • Aritmetisk gjennomsnitt av fordelingen: 2
 • Standardavvik for fordelingen: 1

Hvis vi ønsker å beregne funksjonens verdi, vil formelen være:

NORMINV-funksjon - Eksempel 1

Vi får resultatet nedenfor:

NORMINV-funksjon - Eksempel 1a

Ting å huske på NORMINV-funksjonen

 1. I MS Excel 2010 ble NORMINV-funksjonen erstattet av NORM.INV-funksjonen. Funksjonen er fortsatt tilgjengelig i Excel 2010 og er lagret i listen over kompatibilitetsfunksjoner for å tillate kompatibilitet med tidligere versjoner av applikasjonen.
 2. NORMINV bruker en iterativ søketeknikk. Hvis søket ikke konvergerer etter 100 iterasjoner, returnerer funksjonen feilverdien # N / A.
 3. #VERDI! error - Oppstår hvis noen av de gitte argumentene er ikke-numeriske.
 4. #NUM! feil - Oppstår når:
  • Det gitte sannsynlighetsargumentet er mindre enn null eller større enn 1.
  • Det gitte standard_dev-argumentet er mindre enn eller lik null.

Klikk her for å laste ned Excel-filen

Tilleggsressurser

Takk for at du leser Finance-guiden til viktige Excel-funksjoner! Ved å ta deg tid til å lære og mestre disse funksjonene, vil du øke hastigheten på din økonomiske analyse betydelig. For å lære mer, sjekk ut disse ekstra økonomiressursene:

 • Excel-funksjoner for økonomi Excel for økonomi Denne Excel for finans-guiden lærer de 10 beste formlene og funksjonene du må vite for å være en god finansanalytiker i Excel. Denne guiden har eksempler, skjermbilder og trinnvise instruksjoner. Til slutt laster du ned den gratis Excel-malen som inkluderer alle økonomifunksjonene dekket i opplæringen
 • Avansert Excel Formel Course
 • Avanserte Excel-formler du må vite Avanserte Excel-formler må vite Disse avanserte Excel-formlene er avgjørende for å kjenne og vil ta dine økonomiske analyseferdigheter til neste nivå. Avanserte Excel-funksjoner du må vite. Lær de 10 beste Excel-formlene hver finansanalytiker i verdensklasse bruker regelmessig. Disse ferdighetene vil forbedre regnearkarbeidet ditt i enhver karriere
 • Excel-snarveier for PC og Mac Excel-snarveier PC Mac Excel-snarveier - Liste over de viktigste og vanligste MS Excel-snarveiene for PC- og Mac-brukere, økonomi, regnskapsyrker. Tastatursnarveier gir deg raskere modellering og sparer tid. Lær redigering, formatering, navigering, bånd, lim inn spesial, data manipulering, formel og celle redigering, og andre mangler

Siste innlegg