EOMONTH-funksjon - Formel, bruksområder, hvordan du bruker EOMONTH

EOMONTH-funksjonen er kategorisert under Excel Date / Time-funksjoner Funksjoner Liste over de viktigste Excel-funksjonene for finansanalytikere. Dette juksearket dekker hundrevis av funksjoner som er kritiske å kjenne som en Excel-analytiker. Funksjonen hjelper deg med å beregne den siste dagen i måneden etter å ha lagt til et spesifisert antall måneder til en dato.

Som finansanalytiker Finansanalytiker Jobbbeskrivelse Finansanalytikerens stillingsbeskrivelse nedenfor gir et typisk eksempel på alle ferdigheter, utdannelse og erfaring som kreves for å bli ansatt for en analytikerjobb i en bank, institusjon eller selskap. Utfør sporing av økonomiske prognoser, rapportering og operasjonelle beregninger, analyser økonomiske data, lag økonomiske modeller, EOMONTH-funksjonen blir nyttig når vi beregner forfallsdatoer for leverandørgjeld eller kundefordringer som faller på den siste dagen i måneden. Det hjelper også med å beregne forfallsdatoer som faller på den siste dagen i måneden. I finansanalyse analyserer vi ofte inntekter generert av en organisasjon. Funksjonen hjelper oss å gjøre det i noen tilfeller.

Formel

= EOMONTH (startdato, måneder)

EOMONTH-funksjonen bruker følgende argumenter:

 1. Start_date (obligatorisk argument) - Dette er den første datoen. Vi må angi datoer i datoformat enten ved å bruke DATE-funksjonen eller som resultater av andre formler eller funksjoner. Bruk for eksempel DATO (2017,5,13) for 13. mai 2017. Denne funksjonen vil returnere feil hvis datoer er angitt som tekst.
 2. Måneder (obligatorisk argument) - Dette er antall måneder før eller etter startdato. En positiv verdi for måneder gir en fremtidig dato; en negativ verdi gir en tidligere dato.

Hvordan bruker jeg EOMONTH-funksjonen i Excel?

For å forstå bruken av denne funksjonen, la oss vurdere noen eksempler:

Eksempel 1

La oss se hvilke resultater vi får når vi gir følgende data:

EOMONTH Funksjon

I rad 2 la funksjonen til 9 for å returnere den siste dagen i desember (9 + 3). I rad 3 trakk funksjonen 9 for å returnere 31. juli 2015. I rad 4 kom funksjonen nettopp tilbake 31. januar 2017. I rad 5 la funksjonen til 12 måneder og returnerte den siste dagen i januar.

I rad 9 brukte vi funksjonen I DAG, så EOMONTH tok datoen per i dag som er 18. november 2017, og la til 9 måneder for å returnere 31. august 2018.

Husk at EOMONTH-funksjonen returnerer en seriell datoverdi. En seriell dato er hvordan Excel lagrer datoer internt, og det representerer antall dager siden 1. januar 1900.

Eksempel 2 - Bruke EOMONTH med SUMIF

Anta at vi får salg av forskjellige produkter i følgende format:

EOMONTH Funksjon med SUMIF

Nå ønsker vi å finne ut de totale inntektene som ble oppnådd for januar, februar og mars. Formelen vi skal bruke er:

SUMMER ((D5: D13), (C5: C13), ”> =” & C15, (C5: C13), ”<=” & EOMONTH (C15,0))

EOMONTH Funksjon - Eksempel 1a

Resultatet vi får er:

EOMONTH Funksjon - Eksempel 1b

SUMIFS-formelen la opp alt salg som skjedde i januar for å gi 24 (3,5 + 4,5 + 12 + 4) som resultatet for januar. Tilsvarende fikk vi resultatene for februar og mars.

Det som skjedde i formelen ovenfor er at SUMIFS-funksjonen totalt oppnådde salg for området gitt ved hjelp av to kriterier:

 1. Den ene var å matche datoer større enn eller lik den første dagen i måneden.
 2. For det andre, for å matche datoer mindre enn eller lik den siste dagen i måneden.

Formelen fungerte på denne måten:

= SUMMER (inntekter, (C5: C13), ”> =” & DATO (2017,1,1), (C5: C13), ”<=” & DATO (2017,1,31))

Husk i kolonne E, vi må først skrive 1/1/2017. Bruk et tilpasset format til å endre det til et tilpasset datoformat (“mmmm”) for å vise månedens navn. Hvis vi ikke gjør det, vil ikke formelen fungere ordentlig.

Bruk av sammenkobling med ampersand (&) er nødvendig når du bygger kriterier som bruker en logisk operator med en numerisk verdi. Derfor la vi det til formelen.

Ting å huske på EOMONTH-funksjonen

 1. #NUM! error - Oppstår hvis enten:
  • Den medfølgende startdatoen er ikke en gyldig Excel-dato. eller
  • Den medfølgende startdatoen pluss verdien av argumentet 'måneder' er ikke en gyldig Excel-dato.
 2. #VALUE error - Oppstår hvis noen av de angitte argumentene er ikke-numeriske.
 3. Hvis vi gir en desimalverdi i flere måneder, vil EOMONTH-funksjonen bare legge til heltallsdelen til startdatoen.

Klikk her for å laste ned Excel-filen

Tilleggsressurser

Takk for at du leser Finance-guiden til viktige Excel-funksjoner! Ved å ta deg tid til å lære og mestre disse funksjonene, vil du øke hastigheten på din økonomiske analyse betydelig. For å lære mer, sjekk ut disse ekstra økonomiressursene:

 • Excel-funksjoner for økonomi Excel for økonomi Denne Excel for finans-guiden lærer de 10 beste formlene og funksjonene du må vite for å være en god finansanalytiker i Excel. Denne guiden har eksempler, skjermbilder og trinnvise instruksjoner. Til slutt laster du ned den gratis Excel-malen som inkluderer alle økonomifunksjonene dekket i opplæringen
 • Avansert Excel Formel Course
 • Avanserte Excel-formler du må vite Avanserte Excel-formler må vite Disse avanserte Excel-formlene er avgjørende for å kjenne og vil ta dine økonomiske analyseferdigheter til neste nivå. Avanserte Excel-funksjoner du må vite. Lær de 10 beste Excel-formlene hver finansanalytiker i verdensklasse bruker regelmessig. Disse ferdighetene vil forbedre regnearkarbeidet ditt i enhver karriere
 • Excel-snarveier for PC og Mac Excel-snarveier PC Mac Excel-snarveier - Liste over de viktigste og vanligste MS Excel-snarveiene for PC- og Mac-brukere, økonomi, regnskapsyrker. Tastatursnarveier gir deg raskere modellering og sparer tid. Lær redigering, formatering, navigering, bånd, lim inn spesial, data manipulering, formel og celle redigering, og andre mangler

Siste innlegg