Netto rentespredning - oversikt, eksempel, betydning

Netto rentespred refererer til forskjellen mellom renten en finansinstitusjon betaler til innskytere og renten den mottar fra lån. Det er med andre ord forskjellen mellom bankens lånerente og utlånsrente. Rentespredningen er en nøkkelbestemmende faktor for finansinstitusjonens lønnsomhet og ligner på en fortjenestemargin. Profittmargin I regnskap og finans er fortjenestemargin et mål på selskapets inntjening i forhold til inntektene. De tre hovedmarginverdiene er bruttofortjeneste (total inntekt minus solgte varer (COGS)), driftsresultat (inntekt minus COGS og driftskostnader) og nettoresultat (inntekt minus alle utgifter).

Netto rentespredning

Sammendrag

  • Netto rentespredning refererer til forskjellen i lånerente og utlånsrente for banker og andre finansinstitusjoner. Det kan beskrives som en determinant for lønnsomhet for institusjonen.
  • Vanligvis er renten utbetalt på innskudd til en lavere rente enn renten banken tar på lån, noe som betyr at banken genererer inntekt. Bankene holder øye med spredningen, for jo større spredning, jo større inntekt.
  • Netto rentespredning rapporteres av bankene i deres finansregnskap og undersøkes nøye av investorer og andre interesserte parter.

En detaljert forklaring - Hvordan fungerer bankene?

For å bedre forstå nettorentespredningen, må vi først forstå hvordan finansinstitusjoner opererer. Finansinstitusjonene det er referert til her er for det meste banker. Banker utsteder en rekke lån til kunder, som inkluderer pantelån pantelån Et pantelån er et lån - gitt av en pantelåner eller en bank - som gjør det mulig for en person å kjøpe et hjem. Selv om det er mulig å ta opp lån for å dekke hele boligkostnaden, er det vanligere å sikre et lån til omtrent 80% av boligens verdi. på en eiendom, studielån og billån. De tar renter på lånene.

Bankene genererer inntekt gjennom innskudd i form av sparepenger og kontrollkontoer, egenkapital eller gjeldsutstedelse og utbetalingsrenter. Vanligvis er renten utbetalt på innskudd til en lavere rente enn renten banken tar på lån, noe som betyr at banken genererer inntekt. Som sådan, jo større rentespredning, jo høyere inntekt banken tjener.

For forretningsbanker er inntektene som oppnås gjennom rentespredning deres primære inntektskilde. Beregningen for rentespredning er ganske enkel - det er forskjellen mellom de to rentene som er nevnt ovenfor.

Netto rentespredning - Hvordan fungerer bankene

Praktisk eksempel

For eksempel belaster Bank ABC kundene 4% rente for billån og betaler renter til innskytere for å holde pengene sine med en rente på 1,75%. Det betyr at rentespredningen vil være 4% - 1,75% = 2,25% .

Betydningen av nettorentespredningen

Netto rentespredning er spesielt viktig fordi det i hovedsak er et mål på fortjenestemarginen for institusjonen. Det er fordi jo større spredning, jo mer penger tjener banken. Begge rentene kan svinge over tid, noe som betyr at banken må holde øye med dem for å forhindre en betydelig inntektsreduksjon.

Netto rentespredning rapporteres av banker - og andre børsnoterte selskaper som er ansvarlige overfor aksjonærene - som offentliggjøring i deres finansregnskap for kvartals- og årsregnskapsrapporter. Spredningen til forskjellige banker undersøkes nøye av internasjonale organisasjoner, for eksempel Verdensbanken, som frigjør data fra forskjellige land rundt om i verden for å gi brukerne informasjon om den gjennomsnittlige utlåns- og innskuddsrenten over hele verden.

For investeringer brukes rentespredningen til å evaluere investeringsrentene kontra referansesatsene i en bestemt bransje. Det forekommer ofte for verdipapirer og obligasjoner. Spredningsrentene blir sammenlignet i henhold til kredittvurderingen Kredittvurdering En kredittvurdering er en oppfatning fra et bestemt kredittbyrå om evnen og viljen en enhet (stat, virksomhet eller person) til å oppfylle sine økonomiske forpliktelser i fullstendighet og innenfor det fastsatte forfall datoer. En kredittvurdering indikerer også sannsynligheten for at en skyldner vil misligholde. og gjør det mulig å sammenligne obligasjoner med samme rangering (som AA eller BB) mot hverandre for mer nøyaktige resultater.

Hvordan bestemmes rentene?

Selve rentene er en nøkkelbestemmende faktor for rentespredningen og påvirkes av flere faktorer. Regjeringens politikk spiller en nøkkelrolle i fastsettelsen av rentene, det samme gjør markedstransaksjoner i det åpne markedet.

I USA fører politikken som er satt av Federal Reserve Bank til en føderal fondssats Federal Funds Rate I USA refererer den føderale fondssatsen til renten som depotinstitusjoner (som banker og kredittforeninger) tar andre institusjoner for utlån over natten fra reservesaldoen, på usikret basis. , som hjelper til med å bestemme hvor raskt institusjoner låner ut midler. Det er gjort for å opprettholde den obligatoriske reservemengden som kreves, noe som betyr at den føderale fondssatsen fungerer som en basisrente. De andre rentene bygger på grunnrenten i henhold til hver institusjon.

Netto rentespredningsprogramvare

Banker bruker vanligvis spesiell programvare for å hjelpe dem med å beregne rentespredningen og administrere spredningen strategisk. Eksempler på slik programvare inkluderer følgende:

  • Margin Maximizer Suite : Opprinnelig utviklet av US Banking Alliance, er programvaren installert på stedet og bruker et Microsoft Net-basert program som må installeres på hver brukeres datamaskin på forhånd. Den brukes også sammen med en konsulenttjeneste på stedet.
  • PrecisionLender : Det nettbaserte programmet leveres til brukere som et SaaS-program.
  • Austin Associates LLC : Programmet retter seg mer mot kommersielle lånepriser, men er mer tradisjonelt, ettersom det bruker HTML-skjemaer.

Tilleggsressurser

Finance tilbyr Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ -sertifisering Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ akkreditering er en global standard for kredittanalytikere som dekker økonomi, regnskap, kredittanalyse, kontantstrømanalyse, covenant modellering, lån tilbakebetaling og mer. sertifiseringsprogram for de som ønsker å ta karrieren til neste nivå. For å fortsette å lære og fremme karrieren din, vil følgende ressurser være nyttige:

  • Årlig prosentsats (APR) Årlig prosentsats (APR) Den årlige prosentsatsen (APR) er den årlige renten som en person må betale på et lån, eller som de mottar på en innskuddskonto. Til slutt er april en enkel prosentandel som brukes til å uttrykke det numeriske beløpet som en person eller enhet betaler årlig for privilegiet å låne penger.
  • Credit Spread Credit Spread Credit spread er forskjellen mellom avkastningen (avkastningen) på to forskjellige gjeldsinstrumenter med samme løpetid, men forskjellige kredittvurderinger. Med andre ord er kredittspread forskjellen i avkastning på grunn av forskjellige kredittkvaliteter.
  • Spread trading Spread trading Spread trading - også kjent som relativ verdi trading - er en handelsmetode som innebærer at en investor samtidig kjøper ett verdipapir og selger et
  • Netto rentedifferensial (NIRD) Netto rentedifferensial (NIRD) Netto rentedifferens (NIRD) oppstår når det er en forskjell i renten mellom to land eller regioner. Det foregår normalt i

Siste innlegg