Management Ferdigheter - Typer og eksempler på Management Ferdigheter

Ledelsesevner kan defineres som visse attributter eller evner som en leder skal ha for å oppfylle spesifikke oppgaver i en organisasjon. De inkluderer kapasiteten til å utføre lederoppgaver i en organisasjon Bedriftsstruktur Bedriftsstruktur refererer til organisering av forskjellige avdelinger eller forretningsenheter i et selskap. Avhengig av selskapets mål og bransjen, samtidig som man unngår krisesituasjoner og raskt løser problemer når de oppstår. Ledelsesevner kan utvikles gjennom læring Corporate Development Bedriftsutvikling er gruppen i et selskap som er ansvarlig for strategiske beslutninger for å vokse og omstrukturere sin virksomhet, etablere strategiske partnerskap, delta i fusjoner og oppkjøp (M&A) og / eller oppnå organisatorisk fortreffelighet.Corp Dev forfølger også muligheter som utnytter verdien av selskapets forretningsplattform. og praktisk erfaring som leder. Ferdighetene hjelper lederen til å forholde seg til sine medarbeidere og vite hvordan de skal håndtere sine underordnede, noe som gjør det enkelt å flyte aktiviteter i organisasjonen.

Ledelsesferdigheter - kvinne som leder en gruppe

Gode ​​ledelsesevner er avgjørende for at enhver organisasjon skal lykkes og oppnå sine mål og mål. En leder som fremmer gode lederegenskaper, er i stand til å drive selskapets misjon og visjon Visjonsuttalelse En visjonsuttalelse beskriver hva et selskap ønsker å oppnå på lang sikt, vanligvis i en tidsramme på fem til ti år, eller noen ganger enda lenger. Det eller forretningsmål fremover med færre hindringer og innvendinger fra interne og eksterne kilder.

Ledelses- og lederegenskaper brukes ofte om hverandre, ettersom de begge involverer planlegging, beslutningstaking, problemløsning, kommunikasjon, delegering og tidsstyring Time Management Time management er prosessen med å planlegge og kontrollere hvor mye tid man skal bruke på spesifikke aktiviteter. God tidsstyring gjør det mulig for en person å fullføre mer på kortere tid, senker stress og fører til karrieresuksess. Denne guiden gir en liste over de beste tipsene for å administrere tiden godt. Gode ​​ledere er nesten alltid gode ledere også.

I tillegg til å lede, er en kritisk rolle som en leder også å sikre at alle deler av organisasjonen fungerer sammenhengende. Uten slik integrering kan det oppstå flere problemer, og feil vil sikkert skje. Ledelsesevner er avgjørende for forskjellige stillinger og på forskjellige nivåer i et selskap, fra toppledelse til mellomledere til ledere på første nivå.

Typer ledelsesferdigheter

Ifølge den amerikanske sosial- og organisasjonspsykologen Robert Katz inkluderer de tre grunnleggende typer ledelsesferdigheter:

1. Tekniske ferdigheter

Tekniske ferdigheter innebærer ferdigheter som gir lederne muligheten og kunnskapen til å bruke en rekke teknikker for å nå sine mål. Disse ferdighetene involverer ikke bare å betjene maskiner og programvare, produksjonsverktøy og utstyr, men også ferdighetene som trengs for å øke salget, designe forskjellige typer produkter og tjenester og markedsføre tjenestene og produktene.

2. Konseptuelle ferdigheter

Disse involverer ferdighetsledere som er til stede når det gjelder kunnskap og evner for abstrakt tenkning og formulering av ideer. Lederen er i stand til å se et helt konsept, analysere og diagnostisere et problem og finne kreative løsninger. Dette hjelper lederen til effektivt å forutsi hindringer deres avdeling eller virksomheten som helhet kan møte.

3. Menneskelige eller mellommenneskelige ferdigheter

De menneskelige eller mellommenneskelige ferdighetene er ferdighetene som presenterer ledernes evne til å samhandle, jobbe eller forholde seg effektivt til mennesker. Disse ferdighetene gjør det mulig for lederne å utnytte det menneskelige potensialet i selskapet og motivere de ansatte for bedre resultater.

Typer ledelsesferdigheter (diagram)

Eksempler på ledelsesferdigheter

Det er et bredt spekter av ferdigheter som ledelsen bør ha for å drive en organisasjon effektivt og effektivt. Følgende er seks viktige lederegenskaper som enhver leder burde ha for at de skal kunne utføre sine oppgaver:

1. Planlegging

Planlegging er et viktig aspekt i en organisasjon. Det refererer til ens evne til å organisere aktiviteter i tråd med fastsatte retningslinjer mens de fremdeles holder seg innenfor grensene for tilgjengelige ressurser som tid, penger og arbeidskraft. Det er også prosessen med å formulere et sett med handlinger eller en eller flere strategier for å forfølge og oppnå bestemte mål eller mål med tilgjengelige ressurser.

Planleggingsprosessen inkluderer å identifisere og sette oppnåelige mål, utvikle nødvendige strategier og skissere oppgavene og tidsplanene for hvordan de oppnådde målene skal nås. Uten en god plan kan lite oppnås.

2. Kommunikasjon

Å ha gode kommunikasjonsevner er avgjørende for en leder. Det kan avgjøre hvor godt informasjon deles gjennom et team, og sikre at gruppen fungerer som en samlet arbeidsstyrke. Hvor godt en leder kommuniserer med resten av teamet hans, bestemmer også hvor godt skisserte prosedyrer kan følges, hvor godt oppgavene og aktivitetene kan fullføres, og dermed hvor vellykket en organisasjon vil være.

Kommunikasjon involverer informasjonsflyt i organisasjonen, enten det er formelt eller uformelt, muntlig eller skriftlig, vertikalt eller horisontalt, og det letter organisasjonens funksjon. Tydelig etablerte kommunikasjonskanaler i en organisasjon lar lederen samarbeide med teamet, forhindre konflikter og løse problemer når de oppstår. En leder med gode kommunikasjonsevner kan forholde seg godt til de ansatte og dermed være i stand til å oppnå bedriftens fastsatte mål og mål enkelt.

3. Beslutningstaking

En annen viktig styringsevne er beslutningstaking. Ledere tar mange beslutninger, enten de bevisst eller ikke, og å ta beslutninger er en nøkkelkomponent i lederens suksess. Å ta riktige og riktige beslutninger resulterer i suksessen til organisasjonen, mens dårlige eller dårlige beslutninger kan føre til svikt eller dårlig ytelse.

For at organisasjonen skal kunne fungere effektivt og greit, bør det tas klare og riktige avgjørelser. En leder må være ansvarlig for alle beslutninger de tar og også være villig til å ta ansvar for resultatene av sine beslutninger. En god leder må ha store beslutningsferdigheter, da det ofte dikterer hans / hennes suksess med å nå organisatoriske mål.

4. Delegasjon

Delegasjon er en annen viktig ledelsesferdighet. Delegasjon er handlingen med å videreformidle arbeidsrelaterte oppgaver og / eller myndigheter til andre ansatte eller underordnede. Det involverer prosessen med å la oppgavene dine eller de ansattes tilordnes eller omdisponeres til andre ansatte, avhengig av gjeldende arbeidsbelastning. En leder med gode delegasjonsevner er i stand til å omfordele oppgaver effektivt og effektivt og gi autoritet til de rette ansatte. Når delegering utføres effektivt, hjelper det med å lette effektiv oppgaveavslutning.

Delegasjon hjelper lederen med å unngå sløsing med tid, optimaliserer produktiviteten og sørger for ansvar og ansvar hos de ansatte. Hver leder må ha gode delegasjonsevner for å oppnå optimale resultater og oppnå de nødvendige produktivitetsresultatene.

5. Problemløsing

Problemløsing er en annen viktig ferdighet. En god leder må ha evnen til å takle og løse de hyppige problemene som kan oppstå i en typisk arbeidsdag. Problemløsing i ledelsen innebærer å identifisere et bestemt problem eller en situasjon og deretter finne den beste måten å håndtere problemet på og få den beste løsningen. Det er evnen til å ordne opp i ting selv når de rådende forholdene ikke er i orden. Når det er klart at en leder har store problemer med å løse problemer, skiller det ham / henne fra resten av teamet og gir underordnede tillit til hans / hennes lederegenskaper.

6. Motiverende

Evnen til å motivere er en annen viktig ferdighet i en organisasjon. Motivasjon hjelper til med å frembringe ønsket atferd eller respons fra de ansatte eller visse interessenter. Det er mange motivasjonstaktikker som ledere kan bruke, og å velge de riktige kan avhenge av egenskaper som firma- og lagkultur, teampersonligheter og mer. Det er to primære typer motivasjon som en leder kan bruke. Dette er iboende og ytre motivasjon.

Bunnlinjen

Ledelsesferdigheter er en samling av evner som inkluderer ting som forretningsplanlegging, beslutningstaking, problemløsning, kommunikasjon, delegering og tidsstyring. Mens forskjellige roller og organisasjoner krever bruk av ulike ferdighetssett, hjelper lederegenskaper en profesjonell til å skille seg ut og utmerke seg uansett nivå. I toppledelsen er disse ferdighetene avgjørende for å drive en organisasjon godt og oppnå ønsket forretningsmål.

Tilleggsressurser

Takk for at du leser Finance's guide to management skills. Finance er en ledende leverandør av karriereressurser Careers Search Finance karriereressursbibliotek. Vi har samlet de viktigste karriereressursene for enhver jobb innen bedriftsøkonomi. Fra intervjuforberedelse til CV og stillingsbeskrivelser, vi har dekket deg for å få drømmejobben din. Utforsk guider, maler og et bredt spekter av gratis ressurser og verktøy for finanspersoner. For å fortsette å lære og fremme karrieren din, vil tilleggsressursene nedenfor være nyttige:

  • Adaptiv ledelse Adaptiv ledelse Adaptiv ledelse en ledermodell som ble introdusert av Ronald Heifetz og Marty Linsky. Heifetz definerer det som handlingen med å mobilisere en gruppe individer for å takle tøffe utfordringer og dukke opp seirende til slutt. Folks oppfatning av lederskap i dag er veldig forskjellig fra de siste årene
  • Krisehåndtering Krisehåndtering Krisehåndtering innebærer å håndtere kriser på en måte som minimerer skader og gjør det mulig for den berørte organisasjonen å komme seg raskt.
  • Mellommenneskelige ferdigheter mellommenneskelige ferdigheter mellommenneskelige ferdigheter er ferdighetene som kreves for å effektivt kommunisere, samhandle og arbeide med enkeltpersoner og grupper. De med gode mellommenneskelige ferdigheter er sterke verbale og ikke-verbale kommunikatorer og blir ofte ansett for å være "gode med mennesker".
  • Ledertrekk Ledertrekk Ledelsesegenskaper refererer til personlige egenskaper som definerer effektive ledere. Ledelse refererer til evnen til et individ eller en organisasjon til å veilede enkeltpersoner, team eller organisasjoner mot oppfyllelse av mål og mål. Ledelse spiller en viktig funksjon i ledelsen

Siste innlegg

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found