Excel-snarveier - Liste over hurtigtaster for PC og Mac

Excel-snarveier - Det kan virke tregere i begynnelsen hvis du er vant til musen, men det er verdt investeringen å ta deg tid og lære disse viktige snarveiene. Vi har gitt de beste tidsbesparende Excel-snarveiene for både en PC og en Mac nedenfor. For å mestre disse ferdighetene, sjekk ut Finance's Free Excel Crash Course.

Liste over Excel-snarveier på tastaturet for PC og Mac

PC-snarveier og Mac-snarveier

Redigere snarveier

Rediger aktiv celle F2 Ctrl U
Kutte opp Ctrl X ⌘ X
Kopiere Ctrl C ⌘ C
Lim inn Ctrl V ⌘ V
Lim inn spesial Alt ES ⌘ Alternativ V
Lim inn navnet i formelen F3
Bytt referanser F4 ⌘ T
Start en ny linje i samme celle Alt Enter Ctrl Option Return
Sett inn eller rediger cellekommentarer Skift F2 Skift F2
Vis hurtigmeny (dvs. samme som høyreklikk) Skift F10 Skift F10
Sett inn regneark Skift F11 Skift F11
Definer et navn på en celle Ctrl F3 Ctrl F3
Fyll ned (f.eks. Kopier formel ned i utvalgte celler) Ctrl D Ctrl D
Fyll til høyre Ctrl R Ctrl R
Sett inn argumentnavn og parenteser for en funksjon etter å ha skrevet et funksjonsnavn i en formel Ctrl Shift A Ctrl Shift A
Sett inn rad Alt IR Ctrl I
Sett inn kolonne Alt IC Ctrl I

Formatering av snarveier

Åpner formatmenyen for celler Ctrl 1 ⌘ 1
Modig Ctrl B ⌘ B
Kursiv Ctrl I ⌘ jeg
Angre Ctrl Z ⌘ Z
Gjøre om Ctrl Y ⌘ Y
Gjenta siste handling F4 ⌘ Y
Velg alle brukte celler (velg hele regnearket hvis kommandoen gjentas) Ctrl A ⌘ A
Tallformat Ctrl Shift! Ctrl Shift!
Datoformat Ctrl Shift # Ctrl Shift #
Prosentformat Ctrl Shift% Ctrl Shift%
Øk skriftstørrelsen Alt h fg ⌘ Skift>
Reduser skriftstørrelsen Alt h fk ⌘ Skift <
Øk desimal Alt h O
Reduser desimal Alt h 9
Øk innrykk Alt h 6 Ctrl M
Reduser innrykk Alt h 5 ⌘ Skift m

Navigasjonssnarveier

Flytt fra celle til celle Piler Piler
Gå til F5 F5
Gå til celle A1 Ctrl Hjem Fn Ctrl Venstre
Gå til begynnelsen av raden Hjem Fn Venstre
Velg den tilstøtende cellen Skiftpil Skiftpil
Velg hele raden Skift mellomrom Skift mellomrom
Velg hele kolonnen Ctrl mellomrom Ctrl mellomrom
Velg alt til starten av arket Ctrl Shift Hjem Ctrl Shift Hjem
Velg alt til den sist brukte cellen på arket Ctrl Shift End Ctrl Shift End
Velg til slutten av den sist brukte cellen i rad / kolonne Ctrl Shift Arrow Ctrl Shift Arrow
Velg den sist brukte cellen i rad / kolonne Ctrl pil Ctrl pil
Flytt en skjerm opp Side opp Fn Up
Flytt ett skjermbilde nedover Bla ned Fn ned
Flytt ett skjermbilde til venstre Alt PageUp Fn Option Up
Flytt ett skjermbilde til høyre Alt PageDown Fn-alternativet ned
Gå til neste eller forrige regneark (Flytt mellom faner hvis du er i et menyvindu) Ctrl PageUp / Down Ctrl PageUp / Down
Gå til neste arbeidsbok (mens du er i regneark) Gå til neste skillelinje (når du er i menyalternativer) Ctrl-fanen Ctrl-fanen
Gå til neste celle (Flytt mellom elementene i et menyvindu) Tab Tab

Fil snarveier

Ny Ctrl N ⌘ N
Åpen Ctrl O ⌘ O
Lagre arbeidsbok Ctrl S
Lagre som F12 ⌘ ⇧ Skift S
Skrive ut Ctrl P ⌘ s
Åpne vinduet for forhåndsvisning av utskrift Ctrl F2
Gå til neste arbeidsbok Ctrl-fanen ⌘ -
Lukk filen Ctrl F4 ⌘ W
Lukk alle åpne Excel-filer Alt F4 ⌘ Spørsmål

Båndsnarveier

Vis båndakseleratornøkler Alt
Vis / skjul bånd Ctrl F1 ⌘ ⌥ R

Lim inn spesielle snarveier

Lim inn spesielle formater Ctrl Alt V t Ctrl ⌘ V t
Lim inn spesielle verdier Ctrl Alt V v Ctrl ⌘ V v
Lim inn spesielle formler Ctrl Alt V f Ctrl ⌘ V f
Lim inn spesielle kommentarer Ctrl Alt V c Ctrl ⌘ V c

Fjern snarveier

Fjern celledata Slett Slett
Fjern celleformater Alt hef
Fjern cellekommentarer Alt hem
Fjern alle (data, formater, kommentarer) Alt hea

Valg snarveier

Velg et celleområde Skiftpilene Skiftpilene
Fremhev et sammenhengende område Ctrl skiftpilene Ctrl skiftpilene
Utvid valget opp ett skjermbilde Skift PageUp Fn Skift opp
Utvid valget ned ett skjermbilde Skift PageDown Fn Skift ned
Utvid utvalget til venstre ett skjermbilde Alt skift PageUp Fn Shift ⌘ Opp
Utvid valget til høyre ett skjermbilde Alt skift PageDown Fn Skift ⌘ Ned
Velg alle Ctrl A ⌘ A

Snarveier til dataredigering

Fyll ned fra cellen over Ctrl D Ctrl D
Fyll til høyre fra celle til venstre Ctrl R Ctrl R
Finn og erstatt Ctrl F Ctrl F
Vis alle konstanter F5 Alt så
Fremhev celler med kommentarer F5 Alt sc

Dataredigering (inne i celle) Snarveier

Rediger den aktive cellen (redigeringsmodus) F2 F2
Tillat bruk av piltastene mens du redigerer cellen for å opprette referanse F2 F2
Bekreft endring og gå ut av cellen Tast inn Tast inn
Avbryt en celleoppføring og gå ut av cellen Esc Esc
Sett inn linjeskift i cellen Alt Enter Alternativ Enter
Fremhev i en celle Skift til venstre / høyre Skift til venstre / høyre
Fremhev sammenhengende elementer Ctrl Shift venstre / høyre Ctrl Shift venstre / høyre
Gå til begynnelsen på celleinnholdet Hjem Fn Venstre
Gå til slutten av celleinnholdet Slutt Fn høyre
Slett tegnet til venstre Backspace Slett
Slett tegnet til høyre Slett Fn Slett
Godta autofullfør forslag Tab Tab
Henviser til en celle fra et annet regneark Ctrl PageUp / Down Pil Ctrl Fn pil ned / opp

Andre snarveier

Angi dato Ctrl; Ctrl;
Angi tid Ctrl Shift: Ctrl Shift:
Vis formel / vis verdier (nøkkel til venstre for 1) Ctrl ` Ctrl `
Velg celler som refererer til den aktive cellen (nyttig før du sletter en celle i et regneark) Ctrl] Ctrl]
Kjører menylinjen Alt
Neste åpne program Alt-fanen ⌘ Tab
Autosum Alt = ⌘ T

Grunner til å bruke Excel-snarveier

For å være mer produktiv, raskere og mer effektiv når du bygger økonomiske modeller eller utfører økonomisk analyse, er det viktig å kjenne hovedtastatursnarveiene i Excel. Dette er avgjørende for karriere innen investeringsbank. Investment Banking. Investment banking er divisjonen av en bank eller finansinstitusjon som betjener myndigheter, selskaper og institusjoner ved å tilby rådgivningstjenester (kapitalanskaffelse) og fusjoner og oppkjøp (M&A). Investeringsbanker fungerer som mellomledd, aksjeforskning, FP&A, økonomi, regnskap og mer.

Det første du vil gjøre hvis du blir ansatt som en investeringsbankanalytiker, er å ta en rekke intense Excel-kurs. Musen din blir tatt bort, og du forventes å lære økonomisk modellering med bare hurtigtaster. Hvis du følger våre tips og triks nedenfor, vil du kunne mestre disse snarveiene på operativsystemene Windows eller Mac.

Det kan også være lurt å sjekke ut seksjonen vår om Excel-formler Kunnskapsøkonomi selvstudieveiledninger er en fin måte å forbedre teknisk kunnskap om økonomi, regnskap, finansiell modellering, verdsettelse, handel, økonomi og mer. eller Excel formler jukseark Excel Formler Jukseark Finance Excel formler jukseark gir deg alle de viktigste formlene for å utføre økonomisk analyse og modellering i Excel-regneark. Hvis du vil bli en mester i Excel-analyse og ekspert på å bygge økonomiske modeller, har du kommet til rett sted. . Excel er ganske robust, noe som betyr at det er mange forskjellige verktøy som kan brukes i det, og derfor er det mange ferdigheter Excel-ressurser Lær Excel online med 100-talls gratis Excel-veiledninger, ressurser, guider og jukseark! Finansiere's ressurser er den beste måten å lære Excel på dine egne premisser. man kan øve og finpusse.

Gratis Excel-kurs

Hvis du vil lære disse hurtigtastene med din egen personlige online instruktør, kan du sjekke ut Finance's Free Excel Crash Course! Du får trinnvise instruksjoner og demonstrasjoner om hvordan du kan unngå musen og bare bruke tastaturet.

gratis kurs for snarveier i Excel

Tilleggsressurser

Takk for at du leser Finance-guiden til Excel-snarveier for PC- og Mac-tastaturet! Ved å ta deg tid til å lære og mestre disse nøklene, vil du få raskere økonomisk analyse. For å lære mer, sjekk ut disse ekstra økonomiressursene:

  • Excel-funksjoner for økonomi Excel for økonomi Denne Excel for finans-guiden vil lære deg de 10 beste formlene og funksjonene du må vite for å være en god finansanalytiker i Excel. Denne guiden har eksempler, skjermbilder og trinnvise instruksjoner. Til slutt laster du ned den gratis Excel-malen som inkluderer alle økonomifunksjonene dekket i opplæringen
  • Avanserte Excel-formler Avanserte Excel-formler må vite Disse avanserte Excel-formlene er viktige å kjenne og vil ta dine økonomiske analyseferdigheter til neste nivå. Avanserte Excel-funksjoner du må vite. Lær de 10 beste Excel-formlene hver finansanalytiker i verdensklasse bruker regelmessig. Disse ferdighetene vil forbedre regnearkarbeidet ditt i enhver karriere
  • Typer av grafer i Excel Typer av grafer Topp 10 typer grafer for datapresentasjon du må bruke - eksempler, tips, formatering, hvordan du bruker disse forskjellige grafene for effektiv kommunikasjon og i presentasjoner. Last ned Excel-malen med søylediagram, linjediagram, sektordiagram, histogram, foss, spredningsdiagram, kombinasjonsdiagram (søyler og linje), målediagram,
  • Excel-kurs

Siste innlegg