Låseavtale - Definisjon, betydning, innvirkning på investorer

En låseavtale refererer til en juridisk bindende kontrakt inngått mellom innsidere og forsikringsselskaper i et selskap under det første børsintroduksjonen (IPO) Initial Public Offering (IPO) En Initial Public Offering (IPO) er det første salget av aksjer utstedt av en selskap til publikum. Før en børsnotering betraktes et selskap som et privat selskap, vanligvis med et lite antall investorer (grunnleggere, venner, familie og forretningsinvestorer som venturekapitalister eller engelinvestorer). Lær hva en børsnotering er som forbyr dem å selge noen av aksjene sine i en bestemt periode. Disse personene kan omfatte risikokapitalister, selskapets direktører Styret Et styre er egentlig et panel av mennesker som velges til å representere aksjonærer. Hvert offentlig selskap er lovpålagt å installere et styre;ideelle organisasjoner og mange private selskaper - selv om det ikke er nødvendig - oppretter også et styre. , ledere, ledere, ansatte og deres familie og venner.

Låseavtale

En låseperiode varer normalt 180 dager, eller seks måneder, men kan vare alt fra fire måneder til et år. Siden det vanligvis ikke er føderale lover Securities and Exchange Commission (SEC). US Securities and Exchange Commission, eller SEC, er et uavhengig byrå for den amerikanske føderale regjeringen som er ansvarlig for å implementere føderale verdipapirlover og foreslå verdipapirregler. Det er også ansvarlig for å opprettholde verdipapirindustrien og aksje- og opsjonsbørser som regulerer låseavtaler. Beslutningen om varighet tas vanligvis av garantien.

Betydningen av låseavtaler

Før et selskap får lov til å bli børsnotert, vil forsikringsselskaper kreve at innsidere signerer en låseavtale. Hensikten er å opprettholde stabiliteten i selskapets aksjer de første månedene etter tilbudet. Praksisen gir et ordnet marked i selskapets aksjer etter børsintroduksjonen. Det gir nok tid til markedet for å finne ut aksjens virkelige verdi. Det sikrer også at innsidere fortsetter å handle i tråd med firmaets mål.

Under salg av en kontrollerende eierandel må selskapets erverver til tider godta en låseklausul. Det forbyr videresalg av eiendelene eller eierandelen i løpet av den avtalte låseperioden. Tiltaket er ment å opprettholde prisstabilitet for andre interessenter.

Selskaper under fiendtlige overtakelser Fiendtlig overtakelse En fiendtlig overtakelse, i fusjoner og oppkjøp (M&A), er anskaffelse av et målselskap av et annet selskap (referert til som erverver) ved å gå direkte til målselskapets aksjonærer, enten ved å gi et anbudstilbud eller gjennom fullmaktsstemme. Forskjellen mellom en fiendtlig og en vennlig utforsker noen ganger en lignende rute. De begrensede eller "låste" interessentene har kun lov til å selge aksjene sine etter slutten av låseperioden. Dette bidrar til å forhindre den opportunistiske oppførselen til noen innsidere som ønsker å selge aksjene til en lavere pris.

Virkning av lock-up-avtaler på investorer

Låseavtaler er ment å gi investorer beskyttelse. Låseavtalen prøver å unngå et scenario der en gruppe innsidere offentliggjør et overvurdert selskap og dumper det på investorer og stikker av med fortjenesten. Personer som har planer om å investere i selskapet, må bestemme tidspunktet for at låseperioden skal avsluttes. Dette fordi innsidere som selger noen av aksjene deres, kan sette et press ned på selskapets aksjer.

Låseavtalen kan omfatte tilleggsklausuler som begrenser antall aksjer som kan selges i en spesifisert tidsperiode etter utløpet av låseavtalen. Slike klausuler bidrar til å forhindre en betydelig nedgang i aksjekursene som kan følge av en enorm økning i tilbudet.

Investorer må vite om det er en låseavtale siden det er stor sannsynlighet for at aksjekurs faller når låseavtalen utløper.

Viktige takeaways

Underwriters og innsidere i børsnoteringer er enige om låsing for å forhindre at innsidere opportunistisk selger aksjene sine innen et gitt tidsvindu.

Låseavtalen bidrar til å lette volatilitetspresset når selskapets aksjer er de første månedene. Det er først etter utløpet av låseperioden at innsidere står fritt til å selge.

Lock-up-avtaler er bekymringsfulle for investorer siden vilkårene kan påvirke aksjens pris. Etter utløpet av lock-ups har begrensede personer lov til å selge sine aksjer. Når et betydelig antall innsidere går ut, kan resultatet være en drastisk nedgang i aksjekursen.

Tilleggsressurser

Finance er den offisielle leverandøren av den globale Financial Modelling & Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA®-sertifisering. Bli med på 350 600 studenter som jobber for selskaper som Amazon, JP Morgan og Ferrari-sertifiseringsprogram, designet for å hjelpe alle med å bli en finansanalytiker i verdensklasse . For å fortsette karrieren din, vil tilleggsressursene nedenfor være nyttige:

  • Investering: En nybegynnerguide Investering: En nybegynnerguide Finansens guide for investering for nybegynnere vil lære deg det grunnleggende om å investere og hvordan du kommer i gang. Lær om forskjellige strategier og teknikker for handel, og om de forskjellige finansmarkedene du kan investere i.
  • FAANG-aksjer FAANG-aksjer FAANG-aksjer er børsnoterte aksjer i amerikanske teknologigiganter Facebook, Amazon, Apple, Netflix og Google (Googles morselskap er Alfabetet). De er blant de mest kjente og best ytende teknologibedriftene.
  • Salgs- og kjøpsavtale Salgs- og kjøpsavtale Salgs- og kjøpsavtalen (SPA) representerer resultatet av viktige kommersielle og prisforhandlinger. I det vesentlige angir det de avtalte elementene i avtalen, inkluderer en rekke viktige beskyttelser til alle involverte parter og gir den juridiske rammen for å fullføre salget av en eiendom.
  • Handel Order Timing Trade Order Timing - Handel Trade order timing refererer til holdbarheten til en bestemt handelsordre. De vanligste typene av handelsordrer er markedsordrer, GTC-ordrer og fyll eller drep ordrer.

Siste innlegg