Negativt skjev distribusjon - oversikt og anvendelser i økonomi

I statistikk er en negativt skjev (også kjent som venstre-skjev) fordeling en type distribusjon der flere verdier er konsentrert på høyre side (hale) av distribusjonsgrafen mens venstre hale i fordelingsgrafen er lengre.

Negativt skjev distribusjon

Mens normalfordeling er den vanligste distribusjonstypen, er eksempler på negativt skjev fordeling også utbredt i det virkelige liv. En negativ skjev fordeling er det direkte motsatte av en positivt skjev fordeling.

Sentrale tendensmål i negativt skjev fordeling

I motsetning til normalt distribuerte data der alle målinger av sentral tendens (gjennomsnitt, median median median er et statistisk mål som bestemmer den midterste verdien av et datasett oppført i stigende rekkefølge (dvs. fra minste til største verdi). Median og modus) tilsvarer hver annet, med negativt skjev data, er tiltakene spredt. Det generelle forholdet mellom de sentrale tendensmålene i en negativ skjev fordeling kan uttrykkes ved hjelp av følgende ulikhet:

Mode> Median> Mean

En annen viktig merknad om målingene av sentral tendens Sentral tendens Sentral tendens er et beskrivende sammendrag av et datasett gjennom en enkelt verdi som gjenspeiler sentrum av datadistribusjonen. Sammen med variabiliteten i negativt skjevfordeling er at det aritmetiske gjennomsnittet generelt er plassert til venstre fra toppen av fordelingen. Selv om reglene som er nevnt tidligere, anses å være de generelle reglene for negativt skjev distribusjon, kan du støte på mange unntak i det virkelige liv som bryter med reglene.

Den signifikante negative skjevheten i en fordeling er kanskje ikke egnet for grundig statistisk analyse Kvantitativ analyse Kvantitativ analyse er prosessen med å samle inn og evaluere målbare og verifiserbare data som inntekter, markedsandel og lønn for å forstå oppførselen og ytelsen til en bedrift. . I en tid med datateknologi betraktes kvantitativ analyse som den foretrukne tilnærmingen til å ta informerte beslutninger. . Den høye skjevheten i dataene kan føre til misvisende resultater fra de statistiske testene. Av denne grunn går dataene gjennom en transformasjonsprosess for å gjøre det nær normalfordelingen. De statistiske testene kjøres vanligvis bare når transformasjonen av dataene er fullført.

Negativt skjev distribusjon i økonomi

I finans brukes begrepet skjevhet i analysen av fordelingen av avkastningen på investeringene Return on Investment (ROI) Return on Investment (ROI) er et resultatmål som brukes til å evaluere avkastningen til en investering eller sammenligne effektiviteten til forskjellige investeringer . . Selv om mange finansteorier og modeller antar at avkastningen av verdipapirer følger en normalfordeling, er avkastningen i realiteten vanligvis skjev.

Den negative skjevheten i fordelingen indikerer at en investor kan forvente hyppige små gevinster og noen få store tap. I virkeligheten er mange handelsstrategier som brukes av handelsmenn basert på negativt skjev fordeling.

Til tross for at strategier basert på negativ skjevhet kan gi stabil fortjeneste, bør en investor eller en næringsdrivende være klar over at det fortsatt er sannsynlighet for store tap. Det er derfor viktig å vurdere risikoen ved handelsstrategiene riktig og inkludere avkastningenes skjevhet i vurderingen.

Relaterte målinger

Finance tilbyr Financial Modelling & Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA®-sertifisering Bli med på 350 600 studenter som jobber for selskaper som Amazon, JP Morgan og Ferrari-sertifiseringsprogram for de som ønsker å ta karrieren til neste nivå. For å fortsette å lære og fremme karrieren din, vil følgende finansressurser være nyttige:

  • Grunnleggende statistikkbegreper i økonomi Grunnleggende statistikkbegreper for økonomi En solid forståelse av statistikk er avgjørende for å hjelpe oss med å bedre forstå økonomi. Videre kan statistikkonsepter hjelpe investorer å overvåke
  • Kumulativ frekvensfordeling Kumulativ frekvensfordeling Kumulativ frekvensfordeling er en form for en frekvensfordeling som representerer summen av en klasse og alle klassene under den. Husk den frekvensen
  • Frekvenspolygon Frekvenspolygon En frekvenspolygon er en visuell fremstilling av en fordeling. Visualiseringsverktøyet brukes til å forstå formen på en distribusjon. I hovedsak er det
  • Poisson-distribusjon Poisson-distribusjon Poisson-distribusjonen er et verktøy som brukes i sannsynlighetsteoristatistikk for å forutsi mengden variasjon fra en kjent gjennomsnittlig forekomsthastighet, innen

Siste innlegg