Financial Modeling Experience - Corporate Finance Institute

Erfaring med økonomisk modellering oppnås vanligvis på jobben der analytikere er pålagt å bygge modeller Typer av økonomiske modeller De vanligste typene økonomiske modeller inkluderer: 3 uttalelsesmodell, DCF-modell, M & A-modell, LBO-modell, budsjettmodell. Oppdag de 10 beste typene i Excel fra bunnen av. Modellbyggingsprosessen innebærer vanligvis å analysere selskapets historiske økonomiske informasjon. Tre regnskaper De tre regnskapene er resultatregnskapet, balansen og kontantstrømoppstillingen. Disse tre kjerneuttalelsene er intrikate, bygger en prognose for fremtiden, og bestemmer hva virksomheten Verdsettelsesmetoder Når man verdsetter et selskap som en fortsatt virksomhet, er det tre viktigste verdsettelsesmetoder som brukes: DCF-analyse, sammenlignbare selskaper og presedens transaksjoner.Disse metodene for verdsettelse brukes i investeringsbank, aksjeforskning, private equity, bedriftsutvikling, fusjoner og oppkjøp, gearede oppkjøp og finansiering er verdt. Denne typen opplevelser er høyt verdsatt, da den gir dyp innsikt i muligheten og regnes som en sjelden ferdighetssett.

Økonomisk modelleringserfaring

Siste innlegg