Financial Analyst vs Actuary - Corporate Finance Institute

En finansanalysers jobb er å samle inn, tolke og analysere finansiell informasjon. En aktuar er derimot en person som måler og vurderer risiko og sannsynlighet ved hjelp av aktuarvitenskap. En av hovedforskjellene mellom en finansanalytiker og aktuar er at førstnevnte arbeider i bankvirksomhet eller i økonomiteamet til et selskap, mens sistnevnte jobber for forsikringsselskaper. Begge yrker håndterer tall fra finansanalytikere håndterer finansiell informasjon mens aktuarene håndterer risikoanalyse.

Siste innlegg