Financial Modellering Oil And Gas - Corporate Finance Institute

Finansiell modellering av olje og gass Hva er finansiell modellering Finansiell modellering utføres i Excel for å forutsi et selskaps økonomiske resultater. Oversikt over hva som er økonomisk modellering, hvordan og hvorfor bygge en modell. er praksisen med å bygge en netto aktivaverdi (NAV) Private Equity vs Hedge Fund Sammenlign private equity vs hedgefond når det gjelder investorer, risiko, likviditet, tidshorisont, kompensasjonsstruktur, karriere og flere fordeler og ulemper ved hver modell for en energi prosjekt eller eiendel. Oppgaven er å forutsi kontantstrøm for hvert av selskapets store prosjekter for å estimere verdien av et lete- og produksjonssegment (E&P), som er referert til som “upstream Project Finance - A Primer Project finance primer. Prosjektfinansiering er den økonomiske analysen av hele prosjektets livssyklus. Typisk,en kostnads-nytte-analyse brukes til ”kategorien olje- og gassvirksomheter.

Økonomiprofesjonelle som ønsker å gjøre karriere innen olje- og gassindustrien, må få solid kunnskap om hvordan de kan utvikle, gjennomgå og analysere økonomiske modeller. Sertifisering er svært gunstig for finanspersoner i energisektoren, så vel som analytikere og tilknyttede selskaper i investeringsbanker.

Opplæringen dekker vanligvis emner som regnskapsmodellering, sensitivitetsanalyse, verdsettelse, finansieringsmekanikk, M & A-modellering, samt drifts- og investeringsmålinger.

Finansiell modellering innen olje og gass

Siste innlegg