Ansoff Matrix - Oversikt, strategier og praktiske eksempler

Ansoff Matrix, også kalt Product / Market Expansion Grid, er et verktøy som brukes av bedrifter for å analysere og planlegge sine vekststrategier Bærekraftig vekstrate Den bærekraftige vekstraten er den vekstraten et selskap kan forvente å se på lang sikt . Ofte referert til som G, kan den bærekraftige vekstraten beregnes ved å multiplisere selskapets inntjeningsretensjonsrate med avkastningen på egenkapitalen. Vekstraten kan beregnes på et historisk grunnlag og gjennomsnitt. Matrisen viser fire strategier som kan brukes til å hjelpe et firma å vokse, og analyserer også risikoen forbundet med hver strategi. Lær mer om forretningsstrategi i Finance's Business Strategy Course.

Ansoff Matrix

Forstå Ansoff Matrix

Matrisen ble utviklet av anvendt matematiker og forretningssjef, H. Igor Ansoff, og ble publisert i Harvard Business Review i 1957. Ansoff Matrix har hjulpet mange markedsførere og ledere bedre å forstå risikoen som ligger i å utvide virksomheten.

De fire strategiene til Ansoff Matrix er:

 1. Market Penetration : Dette fokuserer på å øke salget av eksisterende produkter til et eksisterende marked.
 2. Produktutvikling : Fokuserer på å introdusere nye produkter til et eksisterende marked.
 3. Markedsutvikling : Denne strategien fokuserer på å komme inn i et nytt marked ved hjelp av eksisterende produkter.
 4. Diversifisering Produktdiversifisering Produktdiversifisering er en strategi som brukes av et selskap for å øke lønnsomheten og oppnå høyere salgsvolum fra nye produkter. Diversifisering: Fokuserer på å komme inn i et nytt marked med introduksjon av nye produkter.

Av de fire strategiene er markedsinntrenging minst risikabelt, mens diversifisering er den mest risikofylte.

Ansoff Matrix: Market Penetration

I en markedspenetrasjonsstrategi bruker firmaet sine produkter i det eksisterende markedet. Med andre ord satser et firma på å øke markedsandelen med en markedspenetrasjonsstrategi.

Markedsgjennomtrengningsstrategien kan utføres på flere måter:

 1. Fallende priser for å tiltrekke seg nye kunder
 2. Økende salgs- og distribusjonsinnsats
 3. Å anskaffe en konkurrent på samme markedsplass

For eksempel henvender telekommunikasjonsselskaper seg til det samme markedet og benytter en markedspenetrasjonsstrategi ved å tilby introduksjonspriser og øke markedsførings- og distribusjonsarbeidet AIDA Model AIDA-modellen, som står for Attention, Interest, Desire, and Action model, er en reklame effektmodell som identifiserer stadiene som et individ.

Ansoff-matrisen: produktutvikling

I en produktutviklingsstrategi utvikler firmaet et nytt produkt for å imøtekomme det eksisterende markedet. Tiltaket innebærer vanligvis omfattende forskning og utvikling og utvidelse av selskapets produktspekter. Produktutviklingsstrategien brukes når bedrifter har en sterk forståelse av sitt nåværende marked og er i stand til å tilby innovative løsninger for å møte behovene til det eksisterende markedet.

Denne strategien kan også implementeres på flere måter:

 1. Investering i FoU-forskning og -utvikling (FoU) Forskning og utvikling (FoU) er en prosess der et selskap skaffer seg ny kunnskap og bruker den til å forbedre eksisterende produkter og introdusere nye i virksomheten. FoU er en systematisk undersøkelse med mål om å introdusere innovasjoner i selskapets nåværende produkttilbud. å utvikle nye produkter for å imøtekomme det eksisterende markedet
 2. Å skaffe seg en konkurrents produkt og slå sammen ressurser for å skape et nytt produkt som bedre imøtekommer behovet i det eksisterende markedet
 3. Danner strategiske partnerskap med andre firmaer for å få tilgang til hver partners distribusjonskanaler eller merkevare

For eksempel lager bilselskaper elektriske biler for å møte de skiftende behovene i deres eksisterende marked. Nåværende markedskonsumenter i bilmarkedet blir mer miljøbevisste.

Ansoff Matrix: Market Development

I en markedsutviklingsstrategi går selskapet inn i et nytt marked med sine eksisterende produkter. I denne sammenheng kan utvidelse til nye markeder bety utvidelse til nye geografiske regioner, kundesegmenter osv. Markedsutviklingsstrategien er mest vellykket hvis (1) firmaet eier egenutviklet teknologi som det kan utnytte til nye markeder, (2) potensielle forbrukere i det nye markedet er lønnsomt (dvs. de har disponibel inntekt), og (3) forbrukeratferd i de nye markedene avviker ikke for langt fra forbrukernes i de eksisterende markedene.

Markedsutviklingsstrategien kan omfatte en av følgende tilnærminger:

 1. Catering til et annet kundesegment
 2. Å gå inn i et nytt hjemmemarked (utvide regionalt)
 3. Å gå inn i et utenlandsk marked (utvide internasjonalt)

For eksempel gikk sportsutstyr som Nike og Adidas nylig inn på det kinesiske markedet for utvidelse. De to firmaene tilbyr omtrent de samme produktene til en ny demografi.

Lær mer om strategi i Finance's Business Strategy Course.

Ansoff-matrisen: diversifisering

I en diversifiseringsstrategi går firmaet inn i et nytt marked med et nytt produkt. Selv om en slik strategi er den mest risikofylte, da det kreves både markeds- og produktutvikling, kan risikoen reduseres noe gjennom diversifisering. Dessuten kan diversifiseringsstrategien tilby det største potensialet for økte inntekter, ettersom den åpner for en helt ny inntektsstrøm for selskapet - tilgang til forbruksdollar i et marked som selskapet ikke tidligere hadde tilgang til.

Det er to typer diversifisering et firma kan benytte:

1. Beslektet diversifisering : Det er potensielle synergier som kan realiseres mellom den eksisterende virksomheten og det nye produktet / markedet.

For eksempel følger en lærsko produsent som starter en serie med lommebøker eller tilbehør en relatert diversifiseringsstrategi.

2. Urelatert diversifisering : Det er ingen potensielle synergier å realisere mellom den eksisterende virksomheten og det nye produktet / markedet.

For eksempel følger en lærsko produsent som begynner å produsere telefoner en ikke-relatert diversifiseringsstrategi.

Relaterte målinger

Finance er den offisielle leverandøren av den globale Financial Modelling & Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA®-sertifisering. Bli med på 350 600 studenter som jobber for selskaper som Amazon, JP Morgan og Ferrari-sertifiseringsprogram, designet for å hjelpe alle med å bli en finansanalytiker i verdensklasse . For å fortsette å lære og fremme karrieren din, vil de ekstra finansressursene nedenfor være nyttige:

 • 5 Ps of Marketing 5 Ps of Marketing De 5 Ps of Marketing - Product, Price, Promotion, Place, and People - er viktige markedsføringselementer som brukes til å posisjonere en virksomhet strategisk. De 5 Pene av
 • Demografi Demografi Demografi refererer til de sosioøkonomiske egenskapene til en befolkning som bedrifter bruker for å identifisere kundens produktpreferanser og kjøpsatferd. Med målmarkedets trekk kan bedrifter lage en profil for kundebasen.
 • Markedsplanlegging Markedsplanlegging Markedsplanlegging er prosessen med å organisere og definere markedsføringsmålene til et selskap og samle strategier og taktikker for å oppnå dem. En solid
 • Totalt adresserbart marked (TAM) Totalt adresserbart marked (TAM) Totalt adresserbart marked (TAM), også referert til som totalt tilgjengelig marked, er den totale inntektsmuligheten som er tilgjengelig for et produkt eller en tjeneste hvis

Siste innlegg

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found