P / AFFO - Oversikt, hvordan man beregner, utbetalingsforhold

P / AFFO beregnes ved å legge P / FFO til eventuelle leieøkninger og trekke fra kapitalutgifter og rutinemessige vedlikeholdskostnader. P / AFFO er et mål på den økonomiske ytelsen til en REIT (Real Estate Investment Trust) Real Estate Investment Trust (REIT) En eiendomsinvestering (REIT) er et investeringsfond eller verdipapir som investerer i inntektsgenererende eiendomseiendommer . Fondet drives og eies av et selskap med aksjonærer som bidrar med penger til å investere i næringseiendommer, som kontor- og bygårder, varehus, sykehus, kjøpesentre, studentboliger, hotell. Det er lik P / FFO justert for å vurdere kapitalutgifter og vanlige vedlikeholdskostnader, noe som gjør det til et mer nøyaktig REIT-verdsettelsesverktøy enn P / FFO.

P / AFFO

Det er også en mer presis prediktor for utbytte som et selskap vil betale i fremtiden, og det kan hjelpe potensielle investorer med å ta en beslutning om å kjøpe aksjer i selskapet eller ikke. P / AFFO er også kjent som midler tilgjengelig for distribusjon.

Rask oppsummering

  • P / AFFO er en justert versjon av Funds from Operations (FFO), som tar høyde for investeringer i et selskap.
  • P / AFFO-beregningen er ikke standardisert, noe som gjør det umulig å sammenligne en REIT fra den andre siden det ikke er noen standardprosedyrer for P / AFFO mellom selskaper.
  • P / AFFO tar hensyn til porteføljens investeringer, som økning i leie, ommaling av lokalene og utskifting av tak.

Hvordan beregne P / AFFO

Beregningen av P / AFFO krever at vi først bestemmer P / FFO P / FFO P / FFO, eller Price to Funds From Operations, kan beskrives som en pålitelig og moderne måte å bestemme verdien på en REIT. P / FFO-beregningen beregnes, og trekk deretter andre former for utgifter fra P / FFO for å få P / AFFO. P / FFO brukes til å evaluere kontantstrøm fra eiendomsinvesteringer. Det beregnes ved først å få selskapets nettoinntekt og deretter legge til eventuelle avskrivningskostnader i løpet av perioden. Avskrivningen legges tilbake til ligningen fordi eiendomsmeglingene verdsettes i verdi, og å trekke avskrivninger vil forvride verdien av en eiendom.

P / AFFO oppnås ved å ta P / FFO-verdien og deretter trekke fra kapitalutgifter Kapitalutgifter Investeringer refererer til midler som brukes av et selskap til kjøp, forbedring eller vedlikehold av langsiktige eiendeler for å forbedre effektiviteten eller kapasiteten av selskapet. Langsiktige eiendeler er vanligvis fysiske og har en levetid på mer enn en regnskapsperiode. som vedlikeholdskostnader og eventuelle gevinster ved salg av eiendommen. Gevinstgevinsten ved eiendomssalget trekkes siden det er en engangshendelse og ikke resulterer i noen langsiktig effekt på eiendommen.

P / AFFO utbetalingsforhold

P / AFFO-forholdet måler et REITs evne til å betale utbytte til aksjonærene på lang sikt. Utbetalingsgraden beregnes ved å ta en REITs årlige utbyttesats og dele den med estimert P / AFFO per aksje. Det hjelper med å evaluere REITs kontantstrøm fra driften etter å ha tatt hensyn til investeringene og andre rutinemessige vedlikeholdskostnader.

Hvis et beregnet forhold er over 100%, betyr det at utbyttet av det REIT er høyere enn inntektene som forventes for fremtidig virksomhet. Som et resultat kan REIT være forpliktet til å betale utbytte fra kontantreserven. Et slikt scenario er imidlertid ikke en grunn til alarm hvis det råder på kort sikt. Det kan imidlertid være en grunn til uro hvis det strekker seg over lang sikt, noe som ikke vil være bærekraftig for virksomheten og vil kreve rask handling for justering av utbytteutbytte Utbyttepolitikk Et selskaps utbyttepolitikk dikterer hvor mye utbytte som utbetales av selskapet til aksjonærene og hvor ofte utbyttet betales.

P / AFFO vs. P / FFO

P / AFFO er mer foretrukket enn P / FFO når man måler REITs ytelse siden førstnevnte trekker detaljert utgifter som er pådratt virksomheten, inkludert investeringer og rutinemessige vedlikeholdskostnader. P / FFO vurderer bare avskrivningskostnadene, mens de ekskluderer andre viktige kostnader som påvirker selskapets verdi.

Et annet stridspunkt mellom de to beregningene er at P / FFO er mer standardisert enn P / AFFO for de fleste selskaper. Det er retningslinjer som selskaper kan bruke når de beregner P / FFO, men det er ingen standardmetode for beregning av P / AFFO.

Det betyr at hvert selskap kan bruke sin foretrukne måte å bestemme sin P / AFFO; verdiene som oppnås av selskaper, er kanskje ikke sammenlignbare med andre verdier i bransjen. Sammenligning er et viktig aspekt i eiendomsbransjen, siden det gjør det mulig for eksperter å bestemme hvordan forskjellige selskaper klarer seg.

Gjeld (gearingsgrad)

For en jevn vekst av P / AFFO per aksje og en økning i utbytte som skal betales til aksjonærene, kreves det at selskapene opprettholder lavere kapitalkostnader enn kontantavkastning. Gjeld er et sentralt aspekt for de fleste selskaper siden de kan påta seg gjeld for å øke veksten eller dekke et underskudd i finansieringen av virksomheten. Imidlertid varierer gjeldskostnadene, og selskaper bør oppnå de billigste gjeldene som er fleksible og med håndterbare vilkår for tilbakebetaling.

Bedrifter bruker giringsgrad for å evaluere risikoen forbundet med et gitt gjeldstilbud. Forholdet brukes også av kredittvurderingsbyråer til å vurdere levedyktigheten til REITs når det gjelder kreditt. Kreditorer bruker dataene som er innhentet av ratingbyråene for å bevise kredittverdigheten Kredittverdighet Kredittverdighet, rett og slett, er hvor "verdig" eller fortjent en er kredit. Hvis en utlåner er trygg på at låntaker vil oppfylle gjeldsplikten sin i tide, anses låntakeren som kredittverdig. av et låneselskap.

Dataene utdyper kontantstrømmen og evnen til en REIT til komfortabelt å betale tilbake gjelden og om de har annen utestående gjeld hos andre kreditorer. Et selskaps kredittvurdering er avgjørende for kredittverdigheten siden kreditorer konsulterer slike poster for å måle tilbakebetalingsevnen og standardrisikoen. Lave kredittrenter begrenser derfor selskapets vekstmulighet.

Tilleggsressurser

Finance er den offisielle leverandøren av Financial Modelling and Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA®-sertifisering Bli med på 350 600 studenter som jobber for selskaper som Amazon, JP Morgan og Ferrari-sertifiseringsprogram, designet for å forvandle alle til en verdensklasse finansanalytiker.

For å hjelpe deg med å bli en finansanalytiker i verdensklasse og fremme karrieren til ditt fulle potensiale, vil disse tilleggsressursene være svært nyttige:

  • Cap Rate (REIT) Cap Rate (REIT) Cap rate er en finansiell beregning som brukes av eiendomsinvestorer til å analysere eiendomsinvesteringer, og bestemme deres potensielle avkastning basert
  • Fundament of Real Estate Financial Modelling Foundations of Real Estate Financial Modelling Lær grunnlaget for finansiell modellering av eiendom i denne innledende veiledningen for å bygge en økonomisk modell for et eiendomsutviklingsprosjekt.
  • Leverage Ratios Leverage Ratios En gearing ratio indikerer nivået på gjeld som en forretningsenhet pådrar seg mot flere andre kontoer i balanse, resultatregnskap eller kontantstrømoppstilling. Excel-mal
  • Prisvurdering Prisvurdering Vurdering av eiendom i eiendom refererer til økningen i verdien på en eiendom over en periode. Et av målene med å investere i ekte

Siste innlegg