Net Settlement - Oversikt, hvordan det fungerer, typer og eksempel

Et nettooppgjør er et betalingsoppgjørssystem mellom banker der bankene samler inn data om transaksjoner hele dagen og utveksler informasjonen med clearinghuset og sentralbanken Federal Reserve (The Fed) Federal Reserve er sentralbanken i USA og er finansmyndigheten bak verdens største frie markedsøkonomi. for å gjøre opp utestående beløp.

Nettooppgjør

I et nettooppgjørssystem holder bankene oversikt over sine elektroniske (og fysiske) kreditt- og debettransaksjoner hele dagen. På slutten av dagen deles informasjonen med en meglerinstitusjon (clearinghuset), og nettoforskjellen overføres mellom bankene som deltar.

Hvordan fungerer nettoppgjør?

Netto avregningsbeløp blir klarert og avregnet av et clearinghus, som fungerer som et mellomledd mellom enheter som er engasjert i en økonomisk transaksjon. I Canada er for eksempel Payments Canada clearings- og oppgjørssystemet for finansielle transaksjoner mellom banker.

Net Settlement - Hvordan det fungerer

Typer nettoppgjørssystemer

1. Bilateralt nettooppgjørssystem

Bilaterale nettooppgjørssystemer er betalingssystemer der betaling avregnes for hver bilaterale kombinasjon av banker. Banker som sender ut mer midler i overføringer enn de mottar (dvs. banker med en positiv netto oppgjørssaldo) krediteres forskjellen, og banker med en negativ netto oppgjørssaldo betaler differansen.

2. Multilateralt nettooppgjørssystem

I et multilateralt nettooppgjørssystem motregnes overføringer mottatt av en bank mot de som sendes ut - her refererer “overføringer” til summen av alle mottatte midler og sendt til banker som er en del av oppgjørssystemet.

Hvis summen er positiv, sies det at banken er i en multilateral nettokredittposisjon; hvis summen av overføringer er negativ, sies det at banken er i en multilateral netto debetposisjon.

3. Utsatt nettooppgjørssystem

De er oppgjørssystemer der betalingsforpliktelser kan utsettes til å bli betalt på et senere tidspunkt, basert på avtalen mellom de involverte partene.

Netto oppgjør vs. brutto oppgjør

Et alternativt betalings- / avregningssystem er Real-Time Gross Settlements System (RTGS), der hver transaksjon avvikles med umiddelbare betalinger, i motsetning til nettooppgjør, som summeres og aggregeres på slutten av dagen, før de blir betalt.

Gitt at nettooppgjør ikke betales umiddelbart, er risikoen for at en institusjon eller bank misligholder gjelden høyere i nettooppgjørssystemet sammenlignet med RTGS-systemet, der standardrisiko Standardrisiko, også kalt standard sannsynlighet, er sannsynligheten for at en låntaker unnlater å foreta fullstendige og betimelige innbetalinger av hovedstol og renter, elimineres på grunn av umiddelbare innbetalinger.

Hvorfor er nettoppgjørssystemet viktig?

Nettooppgjørssystemet gjør at bankene kan være fleksible og få mer frihet til å utveksle og overføre midler mellom hverandre.

Nettooppgjørssystemet sikrer at likviditet Likviditet I finansmarkedene refererer likviditet til hvor raskt en investering kan selges uten å påvirke prisen negativt. Jo mer likvid en investering er, desto raskere kan den selges (og omvendt), og jo lettere er det å selge den til virkelig verdi. Alt annet like, mer likvide eiendeler handler mot en premie og illikvide eiendeler handler med rabatt. opprettholdes gjennom hele utvekslingsperioden (vanligvis en dag, men kan utsettes), og utbetalingen av betalinger skjer først etter at clearinginstitusjonen har godkjent og godkjent regnskapet.

På samme måte tillater det banker å samarbeide og støtter finansinstitusjoner i å kjøre sin daglige virksomhet uten problemer ved å delegere ansvaret for å tømme og gjøre opp kontoer til en meglerparti.

Praktisk eksempel

Anta at bankene A og B er en del av et bilateralt nettooppgjørssystem. På slutten av dagen (dvs. vekslingsperioden) behandler clearinghuset transaksjonene og bekrefter at Bank As netto oppgjørsbeløp er - $ 600 000, og Bank BS netto oppgjørssum er $ 600 000.

Det betyr at Bank A på slutten av dagen skylder Bank B hele $ 600.000.

Anta at bankene A og B er en del av et utsatt nettooppgjørssystem, med en utsettelsesperiode på to måneder. På slutten av dagen (dvs. utvekslingsperioden) behandler clearinghuset transaksjonene og bekrefter at Bank As netto oppgjørsbeløp er - $ 600 000, og Bank BS netto oppgjørssum er $ 600 000.

Derfor må bank A betale $ 600 000 til bank B, men betalingen utsettes i 60 dager på grunn av utsatt nettooppgjørssystem.

Relaterte målinger

Finance tilbyr Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ -sertifisering Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ akkreditering er en global standard for kredittanalytikere som dekker økonomi, regnskap, kredittanalyse, kontantstrømanalyse, covenant modellering, lån tilbakebetaling og mer. sertifiseringsprogram for de som ønsker å ta karrieren til neste nivå. For å fortsette å lære og fremme karrieren din, vil følgende ressurser være nyttige:

  • Banking Fundamentals Banking Fundamentals Banking fundamentals refererer til begrepene og prinsippene knyttet til bankpraksis. Bank er en bransje som håndterer kredittfasiliteter, lagring for kontanter, investeringer og andre finansielle transaksjoner. Banknæringen er en av nøkkeldriverne i de fleste økonomier
  • Kontoutskrift Kontoutskrift En kontoutskrift er et finansielt dokument som gir et sammendrag av kontoinnehaverens aktivitet, vanligvis utarbeidet ved utgangen av hver måned.
  • Bank for International Settlements (BIS) Bank for International Settlements (BIS) Bank for International Settlements (BIS) startet i 1930, og eies av sentralbankene i forskjellige land. Den fungerer som en bank for medlems sentralbanker, og dens rolle er å fremme internasjonal monetær, finansiell stabilitet og finansielt selskap. Bank for International Settlements er basert i
  • Bankkredittanalyse Bankkredittanalyse I bankkredittanalyse vurderer og vurderer bankene alle lånesøknader basert på meritter. De sjekker kredittverdigheten til hver enkelt person eller enhet

Siste innlegg