Begrenset liste - handel, investeringsbank og forskning i en bank

En begrenset liste er en liste over verdipapirer som en banks ansatte har forbud mot å kjøpe eller selge, enten selv eller via noen annen person eller tredjepart.

begrenset liste for handel i en bank

Når plasseres aksjer på en begrenset liste?

Aksjer Aksjer Hva er en aksje? En person som eier aksjer i et selskap kalles aksjonær og er berettiget til å kreve en del av selskapets gjenværende eiendeler og inntjening (skulle selskapet noen gang oppløses). Begrepene "aksje", "aksjer" og "egenkapital" brukes om hverandre. av en utsteder plasseres på den begrensede handelslisten når enten:

  • En vesentlig transaksjon der banken Banking (Sell-Side) Careers Bankene, også kjent som Dealers eller samlet som Sell-Side, tilbyr et bredt spekter av roller som investeringsbank, aksjeforskning, salg og handel er involvert i har vært generelt avslørt og banken er i besittelse av, eller kan få, vesentlig, ikke-offentlig informasjon. Materiell ikke-offentlig informasjon Materiell ikke-offentlig informasjon er informasjon som kan påvirke markedsverdien eller handelen med et verdipapir, og som ikke har blitt formidlet til allmennheten. Det regnes som innsideinformasjon. Informasjon anses å være "vesentlig"hvis formidling til publikum sannsynligvis vil påvirke markedsprisen for verdipapirutsteder (og dermed sette den i posisjonen til noen som er i stand til å handle med innside) Insiderhandel henviser til praksis med å kjøpe eller selge et børsnotert selskapets verdipapirer mens de er i besittelse av vesentlig informasjon som er; eller
  • Banken er engasjert med selskapet om ikke-offentlig virksomhet, for eksempel fusjoner og oppkjøp, tilknyttet eierskap eller tegningsvirksomhet eller annen distribusjon av utstederens (selskapets) verdipapirer.

Hva betyr det for verdipapirer som er plassert på en begrenset liste?

Når en verdipapirutsteder Bedriftsinformasjon Juridisk bedriftsinformasjon om Corporate Finance Institute (Finance). Denne siden inneholder viktig juridisk informasjon om økonomi, inkludert registrert adresse, skattenummer, virksomhetsnummer, stiftelsessertifikat, firmanavn, varemerker, juridisk rådgiver og regnskapsfører. er underlagt handelsrestriksjoner ved å bli plassert på en banks begrensede handelsliste, med mindre bankens leder ellers godkjenner handel (i samråd med bankens juridiske avdelinger), med forbehold om visse unntak, vil ikke banken handle med salgs- og handelskarriere Profil Salgs- og handelsdivisjonen (S&T) til en investeringsbank hjelper aksjefond, hedgefond, pensjonsfond osv. Med å legge til rette for aksjetransaksjoner (kjøp / salg). En karriere innen salg oghandel kan være ekstremt anstrengende med et veldig fartsfylt miljø. Konkurransen om posisjoner er intens, kompensasjonen kan være veldig høy, som rektor i verdipapirer til utstederen eller offentliggjøre aksjeforskning. Vi dekker analytikerlønn, stillingsbeskrivelse, inngangspunkter i bransjen og mulige karriereveier. rapporter angående utsteder.og mulige karriereveier. rapporter angående utsteder.og mulige karriereveier. rapporter angående utsteder.

I tillegg kan ikke bankansatte personlig handle med verdipapirer til noen utsteder som er underlagt handelsrestriksjoner i kraft av å være på den begrensede listen.

Generelt vil verdipapirer forbli på den begrensede listen til verdipapirutstederen kunngjør at den vesentlige transaksjonen Investment Banking Investment banking er delingen av en bank eller finansinstitusjon som betjener myndigheter, selskaper og institusjoner ved å tilby garanti (kapitalinnsamling) og fusjoner og oppkjøp (M&A) rådgivningstjenester. Investeringsbanker fungerer som mellommenn er fullført eller har blitt avbrutt, eller til bankens Compliance på annen måte er overbevist om at banken ikke har, og ikke kommer i besittelse av, vesentlig ikke-offentlig informasjon om verdipapirutstederen.

Handel med verdipapirer på en begrenset liste kan føre til alvorlige juridiske og økonomiske konsekvenser.

Ytterligere informasjon

Sjekk ut våre ressurser Corporate Finance Resources Gratis ressurser for å fremme din karriere innen corporate finance. Finans ressursbibliotek inkluderer Excel-maler, intervjuforberedelse, teknisk kunnskap, modellering, seksjon for å lære mer om bedriftsøkonomi. Skil deg ut fra mengden med kurs i finansiell modellering og økonomisertifisering. Og 100% online! .

Finance misjon er å hjelpe deg med å bli en finansanalytiker og finansmodeller i verdensklasse. For å ta ferdighetene dine til neste nivå, vil disse tilleggsressursene være til stor hjelp:

  • Insiderhandel Insiderhandel refererer til praksis med å kjøpe eller selge et børsnotert selskapets verdipapirer mens det er i besittelse av vesentlig informasjon som er
  • Proprietær handel (prop trading) Proprietary Trading Proprietary trading (Prop Trading) skjer når en bank eller et firma handler aksjer, derivater, obligasjoner, råvarer eller andre finansielle instrumenter på sin egen konto, ved hjelp av egne penger i stedet for å bruke kundenes penger. Dette gjør at firmaet kan tjene full fortjeneste på en handel i stedet for bare provisjonen den mottar
  • Hva er investeringsbank? Jobber Bla gjennom stillingsbeskrivelser: krav og ferdigheter for stillingsannonser i investeringsbank, aksjeforskning, statskasse, FP&A, bedriftsøkonomi, regnskap og andre finansområder. Disse stillingsbeskrivelsene er samlet ved å ta de vanligste lister over ferdigheter, krav, utdanning, erfaring og annet
  • Hva er økonomisk modellering? Hva er finansiell modellering Finansiell modellering utføres i Excel for å forutsi selskapets økonomiske resultater. Oversikt over hva som er økonomisk modellering, hvordan og hvorfor bygge en modell.

Siste innlegg