Netto volum - oversikt, tekniske indikatorer og analyse

Nettovolumet brukes til å indikere forskjellen mellom et sikkerhets volum og et volum. Uptick-volum er volumet på selskapets aksjer som handles når aksjekursen stiger. Tilsvarende er downtick-volum volumet av aksjer som handles når aksjekursen faller.

Netto volumFig. 1: Handelsvolum for Apple Inc.

Forskjellen eller nettovolumbeløpet hjelper investorer å avgjøre om markedssentimentet er bullish eller bearish Bullish and Bearish Professionals i bedriftsfinansiering refererer regelmessig til markedene som bullish og bearish basert på positive eller negative prisbevegelser. Et bjørnemarked anses vanligvis å eksistere når det har vært en prisnedgang på 20% eller mer fra toppen, og et oksemarked anses å være en 20% gjenoppretting fra markedsbunnen. . Hvis det er et positivt nettovolum, er markedssentimentet positivt eller bullish, ettersom flere aksjer blir kjøpt enn solgt. Negativt nettovolum betyr en negativ eller baiss markedssentiment, ettersom flere aksjer selges i forhold til å bli kjøpt.

Netto volum er vanligvis plottet opp i et prisdiagram mot tidsperioden (måneder eller dager) med nettovolummet representert som vertikale søyler. Det er et nyttig verktøy som brukes av tekniske analytikere Teknisk analyse - En nybegynnerveiledning Teknisk analyse er en form for investeringsvurdering som analyserer tidligere priser for å forutsi fremtidig prishandling. Tekniske analytikere mener at de kollektive handlingene til alle deltakerne i markedet nøyaktig gjenspeiler all relevant informasjon, og derfor tildeler verdipapirer kontinuerlig en virkelig markedsverdi. å ta avgjørelser angående potensielle aksjemuligheter. Et typisk nettovolumdiagram er vist ovenfor i figur 1 (de grønne og røde stolpene viser henholdsvis positive og negative nettovolum).

Sammendrag

  • Netto volum brukes til å indikere forskjellen mellom et sikkerhets volum og et lavt volum.
  • Den er vanligvis plottet opp i et priskart mot tidsperioden (måneder eller dager) med nettovolumet representert som vertikale stolper.
  • Motstandsnivå er prisnivået på en aksje utover hvilken investorer er tilbøyelige til å selge aksjen. Støttenivå er prisnivået som investorer ønsker å kjøpe en aksje på.
  • Den volumveide gjennomsnittsprisen (VWAP) er et referanseverdi for handel som hjelper til med å bestemme gjennomsnittsprisen for verdipapiret basert på volum og pris.

Netto volum og teknisk analyse

Volum er mengden av et verdipapir som handles på finansmarkedene. Det er en veldig vanlig indikator, og volumdata spores og lagres av nesten alle større sentraler og finansielle dataleverandører. Som diagrammet ovenfor viser, er volumet tegnet som røde og grønne søyler og ledsages av en glidende gjennomsnittslinje eller prisutviklingslinjen.

Volum brukes til å gjenspeile fart i aksjekursene. Nye hendelser er et vanlig eksempel som kan føre til at handelsvolumet stiger eller faller. En positiv nyhetshendelse kan oppfattes som et mål på styrke, og det forventes at det vil være et høyt kjøpsvolum på støttenivå og høyt salgsvolum på motstandsnivået.

1. Motstandsnivå

Motstandsnivå er prisnivået på en aksje utover hvilken investorer er tilbøyelige til å selge aksjen. Hvis aksjekursen stiger over motstandsnivået, foretrekker en gjennomsnittsinvestor å lukke sin posisjon og realisere et overskudd, i stedet for å vente på at prisen skal stige enda mer, da det er en risiko for at prisen kan falle og fortjenesten tørkes ut. ute.

Det kan betraktes som et tak for prisen som en investor vil vente med å lukke sin posisjon. Motstandsnivået styres av markedssentimentet Markedsindikator Markedsindikatoren er et kvantitativt verktøy som brukes av handelsmenn til å tolke økonomiske data for å forutsi aksjemarkedsbevegelser. og investor trading atferd. Den brukes av tekniske analytikere for å bestemme når du skal kjøpe eller selge aksjer.

2. Støttenivå

Støttenivå er prisnivået som investorer ønsker å kjøpe en aksje på. Det er egentlig et gulv utover hvilket investorer tror at prisen ikke vil falle lenger. I likhet med motstandsnivået brukes støttenivået til å måle markedssentimentet og brukes av tekniske analytikere for å styre handelsatferd.

Selv om aksjekursene vanligvis svinger mellom støtte- og motstandsnivået - og handelsvolumene er indikative for det - er det mulig at disse nivåene brytes, og nye støtte- og motstandsnivåer dannes over tid.

3. Volumveid gjennomsnittspris (VWAP)

I handel er pris en veldig viktig beregning, men volum er også like viktig når man tar informerte beslutninger om kjøp / salg av aksjer. Den volumveide gjennomsnittsprisen (VWAP) er et referanseverdi for handel som hjelper til med å bestemme gjennomsnittsprisen for verdipapiret basert på handelsvolum og pris.

VWAP beregnes ved å finne det totale dollarbeløpet for hver transaksjon og dele beløpet med det totale antallet aksjer som handles den dagen. Formelen for VWAP er gitt nedenfor:

Netto volum = - VWAP Formula

VWAP er et viktig tradingtrendverktøy som bruker volum for å bestemme om de skal kjøpe eller selge aksjer. Hvis aksjekursen er høyere enn VWAP, foretrekker investorer å ta lange posisjoner. Hvis aksjekursen er lavere enn VWAP, kan korte posisjoner foretrekkes. Imidlertid bør VWAP ikke brukes som en nøyaktig prediktiv indikator, da den bruker historiske priser og kan være misvisende hvis aksjekursene beveger seg raskt gjennom dagen.

Relaterte målinger

Finance er den offisielle leverandøren av den globale Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ -sertifisering Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ akkreditering er en global standard for kredittanalytikere som dekker økonomi, regnskap, kredittanalyse, kontantstrømanalyse , paktmodellering, tilbakebetaling av lån og mer. sertifiseringsprogram, designet for å hjelpe alle å bli en finansanalytiker i verdensklasse. For å fortsette karrieren din, vil tilleggsressursene nedenfor være nyttige:

  • Avansert teknisk analyse Avansert teknisk analyse Avansert teknisk analyse innebærer vanligvis å bruke enten flere tekniske indikatorer eller en ganske sofistikert (dvs. kompleks) indikator. "Sofistikert"
  • Glidende gjennomsnitt Glidende gjennomsnitt Et glidende gjennomsnitt er en teknisk indikator som markedsanalytikere og investorer kan bruke for å bestemme retningen på en trend. Det oppsummerer datapunktene
  • Relativ prisstyrke (RPS) Relativ prisstyrke (RPS) Den relative prisstyrken (RPS), også kjent som relativ styrke, er forholdet mellom kursutviklingen til en aksjekurs sammenlignet med kursutviklingen til
  • Hastighetslinjer Hastighetslinjer - Teknisk analyse Hastighetslinjer er et analyseverktøy som brukes til å bestemme støtte- og motstandsnivåer. De er ikke ment å brukes som en frittstående teknisk indikator.

Siste innlegg