Financial Modelling Hedge Funds - Corporate Finance Institute

Sikringsfond kan bruke ulike typer økonomiske modeller Typer av økonomiske modeller De vanligste typene av økonomiske modeller inkluderer: 3 uttalelsesmodell, DCF-modell, M & A-modell, LBO-modell, budsjettmodell. Oppdag de 10 beste typene for å evaluere investeringsideer og muligheter. Eksempler på denne typen modeller er diskontert kontantstrøm (DCF) analyse DCF Analyse Infografisk Hvordan diskontert kontantstrøm (DCF) egentlig fungerer. Denne infografikken for DCF-analyse går gjennom de forskjellige trinnene som er involvert i å bygge en DCF-modell i Excel. intern avkastningsanalyse (IRR), samt sensitivitets- og scenarioanalyse. Det er et bredt spekter av investeringsstrategier for hedgefond Hedgefondstrategier Et hedgefond er et investeringsfond opprettet av akkrediterte enkeltpersoner og institusjonelle investorer for å maksimere avkastningen og redusere eller eliminere risiko,uavhengig av markedets stigning eller tilbakegang. Hedgefondstrategier brukes gjennom private investeringspartnerskap mellom en fondsforvalter og investorer, og modeller kan således variere betydelig fra fond til fond.

Finansielle modellerings sikringsfond

Siste innlegg