Oligopolistisk marked - Overivew, eksempler, hvordan et oligopol fungerer

Den primære ideen bak et oligopolistisk marked (et oligopol) er at noen få selskaper styrer over mange i et bestemt marked eller en bestemt bransje og tilbyr lignende varer og tjenester. På grunn av et begrenset antall aktører i et oligopolistisk marked er konkurransen begrenset, slik at hvert firma kan operere vellykket. Situasjonen avler vanligvis faste partnerskap Joint Venture (JV) Et joint venture (JV) er et kommersielt foretak der to eller flere organisasjoner kombinerer sine ressurser for å få en taktisk og strategisk fordel i markedet. Bedrifter inngår ofte et joint venture for å forfølge spesifikke prosjekter. JV kan være et nytt prosjekt eller en ny kjernevirksomhet mellom firmaer og fremmer en ånd av samarbeid.

Oligopolistisk marked - Et oligopol-tema

Et oligopol er et begrep som brukes for å forklare strukturen til et bestemt marked, bransje eller selskap. Et marked anses å være oligopolistisk eller ekstremt konsentrert når det deles mellom noen få vanlige selskaper. Bedriftene består av et oligopolistisk marked som gjør det mulig for allerede eksisterende mindre virksomheter å operere i markedet dominert av noen få.

For eksempel dominerer store flyselskaper som American Airlines og United Airlines flyindustrien; Imidlertid opererer mindre flyselskaper også innenfor rommet, og tilbyr spesielle flyreiser i ferienisje eller tilbyr unike tjenester som Southwest gjør, og gir spesielle gjestesangere og underholdning på visse flyreiser.

Å bryte ned oligopolistiske markeder og bedrifter

Når du tenker på oligopolistiske selskaper, er det viktig å merke seg at dette er firmaene som hersker i et oligopolistisk marked. Virksomhetene er generelt trend- og prissettere Prisleder En prisleder er et selskap som utøver kontroll med å bestemme prisen på varer og tjenester i et marked. Prislederens handlinger gir de andre konkurrentene få eller ingen andre muligheter enn å justere prisene for å matche prisen som er satt av prislederen. , oppsøke og danne partnerskap og avtaler som etablerer priser som er høyere enn de herskende selskapenes marginale kostnader. Dette betyr at oligopolfirmaer setter priser for å maksimere sin egen fortjeneste. Til slutt fører det til partnerskap og samarbeid som fremmer suksess for seg selv og andre selskaper, spesielt mindre selskaper som opererer i samme marked eller bransje.

Hvis et firma i et marked senker prisene på varer og tjenester og oppnår optimal salgsvekst, følger selskaper i direkte konkurranse vanligvis etter, ofte skaper en priskrig. Oligopolfirmaer går vanligvis ikke inn i slike priskriger og har i stedet en tendens til å trene mer penger til forskning for å forbedre sine varer og tjenester, og til reklame som fremhever overlegenheten med det de tilbyr over andre selskaper med lignende produkter.

Å gå inn i oligopolistiske markeder

På grunn av strukturen til oligopolier, synes nye firmaer det vanligvis er vanskelig - om ikke umulig - å tunnelere inn i oligopolistiske markeder som allerede eksisterer. Dette skyldes først og fremst to viktige faktorer: Flere veletablerte og vellykkede store firmaer dominerer allerede rommet, og disse selskapene tilbyr vanligvis de mest premium og velkjente varer og tjenester.

For nye selskaper med lignende tilbud er det en kamp å bryte seg inn i et oligopol. De eneste firmaene som vanligvis klarer å gjøre det, er de med betydelig finansiering; et oligopolistisk marked krever store mengder kapital Kapital Kapital er alt som øker ens evne til å generere verdi. Den kan brukes til å øke verdien i et bredt spekter av kategorier, for eksempel økonomisk, sosial, fysisk, intellektuell, etc. I næringsliv og økonomi er de to vanligste typene kapital økonomisk og menneskelig. å operere i fordi stordriftsfordelene Stordriftsfordeler Stordriftsfordeler refererer til kostnadsfordelen som et firma opplever når det øker produksjonsnivået.Fordelen oppstår på grunn av det omvendte forholdet mellom fast kostnad per enhet og produsert mengde. Jo større mengde produsert produksjon,jo lavere faste kostnader per enhet. Typer, eksempler, veiledning sørger generelt for at status quo sjelden endres.

Oligopolier dannes når flere dominerende selskaper styrer over et bestemt marked eller en bestemt bransje, noe som muliggjør samarbeid og partnerskap mellom firmaene som eksisterer i dem. Mens et oligopolistisk oppsett kan være utrolig fordelaktig for selskaper som allerede eksisterer på markedet, er de like vanskelig å bryte seg inn for nye selskaper uten betydelige midler.

Tilleggsressurser

Vi håper du likte å lese Finanss forklaring på oligopolistiske markeder, bransjer og selskaper. Finance er den offisielle leverandøren av den globale Financial Modelling & Valuation Analyst FMVA®-sertifiseringen. Bli med på 350 600 studenter som jobber for selskaper som Amazon, JP Morgan og Ferrari-sertifiseringsprogram, designet for å hjelpe alle å bli en finansanalytiker i verdensklasse. Følgende økonomiressurser vil være nyttige for å fremme din økonomiske utdanning:

  • Barrierer for inngang Barrierer for inngang Barrierer for inngang er hindringene eller hindringene som gjør det vanskelig for nye selskaper å komme inn i et gitt marked. Disse kan omfatte teknologiutfordringer, myndighetsregler, patenter, oppstartkostnader eller krav til utdanning og lisensiering.
  • Markedsposisjonering Markedsposisjonering Markedsposisjonering refererer til evnen til å påvirke forbrukernes oppfatning av et merke eller produkt i forhold til konkurrenter. Målet med markedet
  • Natural Monopol Natural Monopol Et naturlig monopol er et marked der en enkelt selger kan levere produksjonen på grunn av størrelsen. En naturlig monopolist kan produsere hele produksjonen for markedet til en lavere pris enn hva det ville vært hvis det var flere selskaper som opererer i markedet. Et naturlig monopol oppstår når et firma har omfattende stordriftsfordeler i sin produksjonsprosess.
  • Syndicate Syndicate Et syndikat er en organisert gruppe med omtrent hva som helst - selskaper, andre enheter eller til og med enkeltpersoner. Gruppen er organisert uavhengig av enhetene som danner den. Et syndikats primære bemerkelsesverdige kvalitet er at gruppene i det jobber sammen for å drive en slags virksomhet for å forfølge og fremme sine kollektive interesser.

Siste innlegg